UTM premiată de Cisco Systems în cadrul programului Cisco Networking Academy

Activitatea Universităţii Tehnice a Moldovei a fost înalt apreciată de către Cisco Systems. Dovadă este premiul pe care UTM l-a obţinut pentru aportul la dezvoltarea programului Cisco Networking Academy în Republica Moldova şi pentru calitatea cursurilor pe care le ţine, fapt confirmat si de numărul de studenţi instruiţi anual.

Ca urmare a realizărilor și contribuțiilor UTM la Cisco Networking Academy, Universitatea Tehnică a Moldovei – a fost recunoscută şi apreciată de către corporaţia Cisco Systems cu premiul “Academic Growth” din regiune, în acest an. Acest premiu este prezentat unei singure academii din fiecare regiune pentru o creștere susținută în ultimii trei ani și o creștere accelerată în ultimul an a numărului de studenţi instruiţi în cadrul cursurilor autorizate Cisco.

De asemenea, urmare a realizărilor și contribuțiilor de-a lungul timpului la programul Cisco Networking Academy, a şefului Direcţiei TIC, Dinu Ţurcanu, care este şi Instructor în cadrul Academiei Cisco UTM, acesta a fost apreciat de către Ciso Systems cu premiul “Above and Beyond” din regiune, în acest an. Nominalizările pentru acest premiu s-au bazat pe instructorii cu înalt impact din cadrul comunității Networking Academy în domeniile – inovare și leadership.

Academia Cisco în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei a fost fondată cu scopul introducerii în curricula universitară a cursurilor autorizate Cisco pentru studenţii universităţii. Certificările corporaţiei Cisco Systems, lider mondial în reţele de telecomunicaţii, atestă înalte competenţe în domeniul TIC.  Multe joburi scoase la concurs de companii sunt condiţionate de posesia unei certificări internaţionale Cisco.

Conținutul website-ului prorectorat.utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Direcției Tehnologii Informaționale și Comunicații. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe dtic@dtic.utm.md .