Prorectorul Dinu Țurcanu despre necesitatea aplicării modelelor inovative europene în sistemul de educaţie din Republica Moldova!

Prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare Dinu Țurcanu alături de Angela Prisacaru, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Alexandra Barbăneagră, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, astăzi, 30.04.2019, la postul de televiziune TVR Moldova, în cadrul emisiunii Obiectiv Comun, cu excepționala Elena Guțu – au discutat despre necesitatea aplicării modelelor inovative europene în sistemul de educaţie din Republica Moldova!

Pentru a vizualiza emisiunea integral, butonați  aici

Dezvoltarea ingineriei şi bunele practici ale Moldovei prezentate la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „MISiS”

Universitatea Tehnică a Moldovei, este unica instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova prezentă la evenimentul care a avut loc astăzi, 25 aprilie 2019  la Moscova, în cadrul Universităţii Naționale de Știință și Tehnologie „MISiS” şi reprezentată de Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, i-a fost oferit timp a prezenta dezvoltarea ingineriei şi bunele practice ale ţării noastre.

Dl. Dinu Ţurcanu a subliniat că inginerii rezolvă în folosul societăţii ceea ce oamenii de ştiinţă, întâmplător sau nu, reuşesc să descopere. Inginerii sunt în primul rând creatori, prin gândire profundă şi logică, prin inventivitate şi responsabilitate. Inginerii sunt creatorii bunurilor materiale care au adus fiecărui cetăţean de pe glob mai mult confort decât îşi putea permite un rege cu peste un secol în urmă. Din analizarea evoluţiei bunăstării globale se constată că principala forţă motrice a progresului în societatea modernă o reprezintă progresul ingineriei. Un lucru este cert: fără ingineri societatea nu s-ar fi schimbat radical, chiar dacă în domeniul ştiinţelor fundamentale ar fi fost puse în evidenţă fenomene şi procese dintre cele mai interesante.

Prezenţi la eveniment, numeroşi rectori şi prorectori ai universităţilor tehnice din statele mebre CSI, s-au arătat surprinşi de diversitatea activităților UTM şi prezentarea detaliată a dlui prorector, Dinu Ţurcanu, exprimând speranța intensificării colaborării dinte UTM și Consiliului Public al statelor membre CSI pe lângă NUST „MISiS”.

Donația impresionantă de dispozitive și echipamente active de rețea Cisco

Prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare dl. Dinu Țurcanu vine cu sincere mulțumiri pentru GoDaddy și “New Hope Moldova” în persoana dlui Oleg Reutki pentru donația impresionantă de dispozitive și echipamente active de rețea Cisco atât de necesare în procesul de instruire și nu numai, în cadrul UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei!
#CISCO

 

“Tech Women Summit” – primul summit dedicat în exclusivitate femeilor și fetelor care activează în domeniul IT

Azi, alături de Excelența sa dl Dereck J. Hogan, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, rectorul Universității Tehnice a Moldovei dl. Viorel Bostan și prorector pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare dl. Dinu Țurcanu participă în cadrul “Tech Women Summit” – primul summit dedicat în exclusivitate femeilor și fetelor care activează în domeniul IT, eveniment care vine cu discursuri captivante, abordări inovatoare și oportunități interesante și care se desfășoară la inițiativa Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC – ATIC și Comunității „TECH Women”.

Concursul Continental Te­ch­ni­cal Com­pe­tition 2019

  În perioada 16-19 aprilie 2019 la Sibiu România a avut loc Continental Te­ch­ni­cal Com­pe­tition 2019,  organizat de către S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. Sibiu.

În cadrul concursului s-au desfășurat trei probe pe următoarele domenii:

  1. Cybersecurity
  2. Production Flow Optimization.
  3. Connected Electric Vehicles .

Din partea Universității Tehnice a Moldovei a participat echipa   MicroWire, în componența căruia au intrat studenții Artur Oprea, Vadim Platon,  Victor Popa  de la specialitatea Automatică și Informatică,  facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică  și studenta  Cristina Rață de la specialitate Design Interior, facultatea Urbanism și Arhitectură.

      Echipa MicroWire a participat la proba Connected Electric Vehicles, unde participanții au avut ca drept scop de a proiecta și implementa un driver de motor DC,  astfel încât sursa de alimentare  să fie folosită în cel mai eficient mod  pentru parcurgerea  distanței cât mai mare în timp limitat, în baza pieselor disponibile  în  BOM (Bill of Materials). De asemenea era necesar de a stabili conexiunea cu baza da date MySQL  pentru transmiterea în timp real a informației despre parametrii  platformei mobile, astfel încât să fie posibilă vizualizarea consumului de energie, viteza actuală, distanța parcursă și poziția actuală de pe traseu. Pentru a mări punctajul final  participanții au avut posibilitatea de a utiliza o sarcină adăugătoare a câte 0.5 sau 0.75 kg, unde distanța parcursă se mărea în dependență de greutatea aleasă.

Pe parcursul concursului membrii echipei și-au divizat scopurile și obiectivele propuse pentru a dezvolta partea Software și Hardware de asemenea și designul mașinii. Au fost implementați  algoritmi de control și conducere automată  a platformei mobile.

La concurs au participat 15 echipe din România și Republica Moldova , echipa MicroWire  din cadrul Universității Tehnice a Moldovei s-a clasat pe locul 3.

Întîlnire între studenții FET și Î.S. MoldATSA

În urma încheirii acordului de colaborare între UTM și Î.S. MoldATSA, astăzi, 22.04.2019  în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații a avut loc o întîlnire fructuoasă între studenții FET ai Universității Tehnice a Moldovei și Î.S. MoldATSA unde,  Administratorul Interimar alături de echipa sa, au prezentat aspectele practice în domeniile comunicaţie, navigaţie și supraveghere, exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice destinate pentru asigurarea continuităţii, exactităţii şi integrităţii serviciilor companiei, pentru ca ulterior, studenții facultății să poată beneficia de șansa la stagiere în cadrul MoldATSA dar și pentru ca mai apoi aceștia sa fie angajați în cadrul întreprinderii.  Studenții acestor programe de studii sunt cei mai apropiați de specificul de funcționare a companiei.

La întîlnire au fost prezenți rectorul UTM dl.Viorel Bostan, prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare dl. Dinu Țurcanu, decanul FET dl. Pavel Nistiriuc, șef departament dl. Nicolae Bejan și dna Sorochin Serafima– prodecan pe Educație

Î.S. MoldATSA are ca obiectiv crearea unui mediu sigur de operare pentru traficul aerian în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul dezvoltării dinamice a industriei aviației civile și schimbărilor permanente înregistrate în transportul internațional, în acest scop furnizând diverse servicii de navigaţie aeriană (ANS): de trafic aerian (ATS), comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic (CNS), meteorologice aeronautice (MET) și servicii privind managementul informației aeronautice (SMIA).

 

Unul din câştigătorii Premiului Naţional prezent în cadrul Expoziției “Creația deschide Universul”

 

În cadrul Expoziției “Creația deschide Universul”, alături de rectorul UTM dl. Viorel Bostan și prorectorii dl. Dinu Țurcanu și dl. Mircea Bernic a fost distinsul lor coleg UTMist, prof.univ.,dr.hab. Oleg LUPAN, titular al Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, UTMFCIM – Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica, care s-a plasat în TOP Mondial (Highly Cited Researchers) la secțiunea interdisciplinară, iar pentru contribuție la dezvoltarea nanotehnologiilor și promovarea științei naționale peste hotare, dl Oleg Lupan. A fost unul din câştigătorii Premiului Naţional, ediţia 2018.

Suntem mândri de faptul că asemenea profesor și cercetător cu renume ca doctorul habilitat, profesorul universitar Oleg LUPAN, prin colaborarea cu diverse centre educaționale și științifice internaționale contribuie semnificativ la promovarea imaginii UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei și științei naționale peste hotare, iar studenții UTM au posibilitatea să acumuleze cunoștințe profunde în domeniul nanotehnologiilor și să se încadreze în echipa de cercetare recunoscută pe plan internațional, sub conducerea dlui profesor.

Moldoveanul care a creat banca „Le Gardien des souvenirs”

În cadrul Expoziției “Creația deschide Universul” organizată de UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, dna Monica Babuc, ministru al Educației, Culturii și Cercetării și dl Viorel Bostan, rector #UTM, și prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul scio-economic, imagine și comunicare Dinu Țurcanu  au vizionat și lucrările departamentului “Design Industrial și de Produs”, imortalizând un moment special alături de Mihai Stamati, profesorul #UTMist, moldoveanul care a creat banca „Le Gardien des souvenirs” – cea care a câștigat meritul de a fi „multiplicată” pentru amplasare în locurile publice din Paris, finalist al concursurilor naționale și mondiale de design!
De asemenea, prorectorul dl. Dinu Țurcanu menționează că în aprilie, anul trecut, din cauza zăpezii, un copac viguros din fața Bibliotecii Naționale a fost dărâmat. Pentru că stătea la pământ de câteva luni, designerul Mihai Stamati, alături de o echipă de sculptori și designeri a decis să îi dea un nou aspect și să-l repoziționeze în fața bibliotecii: acesta este acum un mobilier urban

Expoziţia lucrărilor studenţeşti „Creaţia deschide Universul-2019”

UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei a dat START celei de-a IX-a ediție a Expoziţiei lucrărilor studenţeşti „Creaţia deschide Universul-2019”, în cadrul căreia vor fi etalate exponate în diverse domenii tehnico-inginerești și ale industriilor creative.
Importanța evenimentului este subliniată de prezența la ceremonia de deschidere a mai multor persoane oficiale, dintre care Monica Babuc, ministru al Educației, Culturii și Cercetării; Vitalie Tarlev, secretar de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ion Tighineanu, preşedinte al Academiei de Științe a Moldovei; Andrei Popa, director adjunct AGEPI, Raducan Marcel, director al Consiliului Concurenței; Marin Ciobanu, administratorul Zonei Economice Libere Bălți, președinte APIP; Veaceslav Cunev, președinte, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC – ATICSerghei Popovici, Director Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Pretor Pretura Sectorului RâșcaniNicolae Balaur, Veaceslav Frunze, administrator interimar MoldATSA, ș.a.

Agenda evenimentului include mai multe lecții publice, work-shopuri, ateliere practice în diverse domenii ale științei și tehnicii: inginerie biomedicală; grădini inteligente; tehnologia informației, industriile creative, textile și pielărie, arhitectură, alimentație, tehnici handmade, Robo Factory etc.

Să promovăm și Sportul Electronic

Astăzi, 17 aprilie 2019 Administrația UTM, rector Viorel Bostan și prorector Dinu Turcanu au purtat discuții cu Federația Sportivă Națională de Sporturi Electronice, reprezentată de Președintele Federației dl. Gusan Artiom.
În context, a fost și semnat un important Acord care prevede organizarea evenimentelor cultural-sportive, în vederea promovării sportului electronic, a altor evenimente sportive, a culturii sportive, în vederea întăririi rolului pe care aceste domenii îl au în dezvoltarea tineretului în cadrul societății civile.
De asemenea, partenerii vor coordona acțiunile în domeniul sportului electronic şi ale federaţiilor sportive care administrează diferite ramuri de sport în scopul dezvoltării şi întăririi cooperării internaţionale în domeniul sportului electronic.

Să promovăm și SportulElectronic