Unul din câştigătorii Premiului Naţional prezent în cadrul Expoziției “Creația deschide Universul”

 

În cadrul Expoziției “Creația deschide Universul”, alături de rectorul UTM dl. Viorel Bostan și prorectorii dl. Dinu Țurcanu și dl. Mircea Bernic a fost distinsul lor coleg UTMist, prof.univ.,dr.hab. Oleg LUPAN, titular al Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, UTMFCIM – Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica, care s-a plasat în TOP Mondial (Highly Cited Researchers) la secțiunea interdisciplinară, iar pentru contribuție la dezvoltarea nanotehnologiilor și promovarea științei naționale peste hotare, dl Oleg Lupan. A fost unul din câştigătorii Premiului Naţional, ediţia 2018.

Suntem mândri de faptul că asemenea profesor și cercetător cu renume ca doctorul habilitat, profesorul universitar Oleg LUPAN, prin colaborarea cu diverse centre educaționale și științifice internaționale contribuie semnificativ la promovarea imaginii UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei și științei naționale peste hotare, iar studenții UTM au posibilitatea să acumuleze cunoștințe profunde în domeniul nanotehnologiilor și să se încadreze în echipa de cercetare recunoscută pe plan internațional, sub conducerea dlui profesor.