Întîlnire între studenții FET și Î.S. MoldATSA

În urma încheirii acordului de colaborare între UTM și Î.S. MoldATSA, astăzi, 22.04.2019  în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații a avut loc o întîlnire fructuoasă între studenții FET ai Universității Tehnice a Moldovei și Î.S. MoldATSA unde,  Administratorul Interimar alături de echipa sa, au prezentat aspectele practice în domeniile comunicaţie, navigaţie și supraveghere, exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice destinate pentru asigurarea continuităţii, exactităţii şi integrităţii serviciilor companiei, pentru ca ulterior, studenții facultății să poată beneficia de șansa la stagiere în cadrul MoldATSA dar și pentru ca mai apoi aceștia sa fie angajați în cadrul întreprinderii.  Studenții acestor programe de studii sunt cei mai apropiați de specificul de funcționare a companiei.

La întîlnire au fost prezenți rectorul UTM dl.Viorel Bostan, prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare dl. Dinu Țurcanu, decanul FET dl. Pavel Nistiriuc, șef departament dl. Nicolae Bejan și dna Sorochin Serafima– prodecan pe Educație

Î.S. MoldATSA are ca obiectiv crearea unui mediu sigur de operare pentru traficul aerian în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul dezvoltării dinamice a industriei aviației civile și schimbărilor permanente înregistrate în transportul internațional, în acest scop furnizând diverse servicii de navigaţie aeriană (ANS): de trafic aerian (ATS), comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic (CNS), meteorologice aeronautice (MET) și servicii privind managementul informației aeronautice (SMIA).