Concursul Continental Te­ch­ni­cal Com­pe­tition 2019

  În perioada 16-19 aprilie 2019 la Sibiu România a avut loc Continental Te­ch­ni­cal Com­pe­tition 2019,  organizat de către S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. Sibiu.

În cadrul concursului s-au desfășurat trei probe pe următoarele domenii:

  1. Cybersecurity
  2. Production Flow Optimization.
  3. Connected Electric Vehicles .

Din partea Universității Tehnice a Moldovei a participat echipa   MicroWire, în componența căruia au intrat studenții Artur Oprea, Vadim Platon,  Victor Popa  de la specialitatea Automatică și Informatică,  facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică  și studenta  Cristina Rață de la specialitate Design Interior, facultatea Urbanism și Arhitectură.

      Echipa MicroWire a participat la proba Connected Electric Vehicles, unde participanții au avut ca drept scop de a proiecta și implementa un driver de motor DC,  astfel încât sursa de alimentare  să fie folosită în cel mai eficient mod  pentru parcurgerea  distanței cât mai mare în timp limitat, în baza pieselor disponibile  în  BOM (Bill of Materials). De asemenea era necesar de a stabili conexiunea cu baza da date MySQL  pentru transmiterea în timp real a informației despre parametrii  platformei mobile, astfel încât să fie posibilă vizualizarea consumului de energie, viteza actuală, distanța parcursă și poziția actuală de pe traseu. Pentru a mări punctajul final  participanții au avut posibilitatea de a utiliza o sarcină adăugătoare a câte 0.5 sau 0.75 kg, unde distanța parcursă se mărea în dependență de greutatea aleasă.

Pe parcursul concursului membrii echipei și-au divizat scopurile și obiectivele propuse pentru a dezvolta partea Software și Hardware de asemenea și designul mașinii. Au fost implementați  algoritmi de control și conducere automată  a platformei mobile.

La concurs au participat 15 echipe din România și Republica Moldova , echipa MicroWire  din cadrul Universității Tehnice a Moldovei s-a clasat pe locul 3.