Dezvoltarea ingineriei şi bunele practici ale Moldovei prezentate la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „MISiS”

Universitatea Tehnică a Moldovei, este unica instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova prezentă la evenimentul care a avut loc astăzi, 25 aprilie 2019  la Moscova, în cadrul Universităţii Naționale de Știință și Tehnologie „MISiS” şi reprezentată de Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, i-a fost oferit timp a prezenta dezvoltarea ingineriei şi bunele practice ale ţării noastre.

Dl. Dinu Ţurcanu a subliniat că inginerii rezolvă în folosul societăţii ceea ce oamenii de ştiinţă, întâmplător sau nu, reuşesc să descopere. Inginerii sunt în primul rând creatori, prin gândire profundă şi logică, prin inventivitate şi responsabilitate. Inginerii sunt creatorii bunurilor materiale care au adus fiecărui cetăţean de pe glob mai mult confort decât îşi putea permite un rege cu peste un secol în urmă. Din analizarea evoluţiei bunăstării globale se constată că principala forţă motrice a progresului în societatea modernă o reprezintă progresul ingineriei. Un lucru este cert: fără ingineri societatea nu s-ar fi schimbat radical, chiar dacă în domeniul ştiinţelor fundamentale ar fi fost puse în evidenţă fenomene şi procese dintre cele mai interesante.

Prezenţi la eveniment, numeroşi rectori şi prorectori ai universităţilor tehnice din statele mebre CSI, s-au arătat surprinşi de diversitatea activităților UTM şi prezentarea detaliată a dlui prorector, Dinu Ţurcanu, exprimând speranța intensificării colaborării dinte UTM și Consiliului Public al statelor membre CSI pe lângă NUST „MISiS”.