Peste 400 de absolvenți ai Catedrei Militare a UTM au depus Jurământul Militar

În cadrul unei ceremonii solemne, în Parcul UTM, peste 400 de absolvenți ai Catedrei Militare a UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei au depus Jurământul Militar, în prezența rectorului, Viorel Bostan, prorectorului UTM Dinu Țurcanu, generalului de brigadă, Vitalie Stoian, înalți reprezentanți ai Armatei Naționale, profesori, studenți, părinți, precum și militari din cadrul Armatei Naționale și a Departamentului Trupelor de Carabinieri.

Catedra Militară a fost fondată în baza Deciziei Senatului UTM din 29.10.2002 şi Ordinului rectorului nr. 758-R din 18.11.2002. Catedra își are sediul în blocul nr. 10 din campusul de la Botanica al UTM. Șef Catedra Militară – General de Brigadă (r) Vitalie STOIAN.

Misiunea principală a catedrei este pregătirea calificată a efectivului de sergenţi şi soldaţi pentru Rezerva Forţelor Armate, devotaţi Patriei şi poporului Republicii Moldova, cu o pregătire teoretică şi deprinderi practice corespunzătoare la specialitatea respectivă, în stare să desfăşoare în orice moment acţiunile militare individual şi la nivel de grupă/echipă.

Cursul de instruire la catedra militară este o formă a serviciului militar. Instruirea la catedra militară se efectuează prin învăţământ de zi cu frecvenţă obligatorie conform orarului (3-4 zile pe săptîmână câte 3-4 ore).

Instruirea la catedră se desfăşoară în limitele lunilor februarie-iunie şi septembrie-decembrie. La finele cursului de instruire militară, absolvenţii depun Jurămîntul militar, se acordă gradul militar corespunzător cursului de instruire absolvit şi ulterior se îndreaptă la Centrul militar teritorial conform  domiciliului pentru perfectarea documentelor de evidenţă militară

Conținutul website-ului prorectorat.utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Direcției Tehnologii Informaționale și Comunicații. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe dtic@dtic.utm.md .