Seminarul de inițiere în eTwinning

Prorectorul UTM Dinu Țurcanu alături de rectorul UTMViorel Bostan, Director Birou Național de Asistență Moldova, Carolina Timco, dar și Manager de Program eTwinning, Angelica Dimitriu, au salutat participanții Seminarului de inițiere în eTwinning: eTwinning Plus – o platformă de colaborare pedagogică, urându-le Bun venit și dorindu-le succes în cadrul instruirii, menționând că eTwinning oferă personalului didactic ce activează în instituțiile de învățământ preuniversitar din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.

UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei a fost desemnată în calitate de Birou Național de Asistență eTwinning Plus pentru a implementa programul eTwinning Moldova în Republica Moldova începând cu anul 2019.
Programul eTwinning este parte a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.

Scopul programului eTwinning este de a facilita comunicarea și colaborarea între instituțiile de învățământ preuniversitar din Republica Moldova cu cele din comunitatea eTwinning, implicând elevii în activități didactice inovative și de colaborare. eTwinning promovează colaborarea prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, servicii şi instrumente de lucru.

Obiectivul principal al acțiunii eTwinning este de a consolida și dezvolta rețelele școlare (school networking) printr-o schemă de înfrățire între școli (school-twinning), care ar permite tuturor școlilor europene să creeze parteneriate pedagogice.