Modalități de colaborare academică UTM-Oficiul Special de Auto-Guvernare pentru Educație al provinciei Jeju, Coreea

Astăzi, Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit o delegaţie a Oficiului Special de Auto-Guvernare pentru Educație al provinciei Jeju, Coreea. Scopul vizitei a fost de a identifica împreună modalităţi de colaborare academică, stabilire parteneriate în domeniul STEM, dar și Tehnologiei Informației – IT.
Membrii delegaţiei, însoțiți de dna Angela Prisacaru, Direcția Învățământ General, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, au fost întâlniți de rectorul, Viorel Bostan și prorectorul Dinu Turcanu, care le-au organizat o vizită de studiu în campusurile universitare, Centrul de Excelență și Instruire în TIC – TekwillFabLab ChisinauClubul Ingineresc Micro Lab, dar și laboratoarele și noile săli de curs ale UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM).
Decanul FCIMDumitru Ciorbă, le-a vorbit oaspeţilor despre activitatea academică şi programele curriculare oferite de Facultate, iar dl rector a făcut o prezentare a activităţii universității atât în plan academic cât și ştiinţific.
Oaspeții au rămas impresionați de patrimoniul UTM, menționând importanța dezvoltării universității – unica instituție de învățământ superior tehnic, dar și Ingineriei pentru dezvoltarea economiei naționale, punctând cu fermitate că Inginerii_Creează_Viitorul!

Noi oportunități de dezvoltare în cadrul vizitei de lucru la Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

În perioada 25-28 iulie 2019 delegația Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (CDSI) al Universităţii Tehnice a Moldovei, în frunte cu rectorul, prof.univ., dr.hab. Viorel Bostan, efectuează o vizită de lucru la Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, România, la invitația rectorului-gazdă, prof. univ., dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN.
Una din destinațiile din cadrul vizitei a fost partenerul UTM, dar şi a universității brașovene – compania Pentalog din Braşov, acțiunea având menirea de a deschide vaste oportunități pentru a dezvolta în continuare noi direcții de colaborare cu mediul de afaceri.
Membrii delegaţiei: președintele CDSI-UTM, rectorul Universității „Transilvania” din Brașov, prof.univ.,dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, Doctor Honoris Causa al UTM, Viorel Bostan – rector UTM, Dinu Turcanu – prorector, Veaceslav Şutchevici, Catan VictorDorin ReceanDoina NistorBugaian LarisaMaria Gheorghita, Vasile Bulicanu au fost întâmpinaţi de Monica Jiman, strategul grupului francez Pentalog, Dan Avram, Delivery Center Manager – Brasov, Elena Mutruc, Deliver Center Manager – Chişinău şi Vasile Putina – Pentalog Chişinău.
Brașovul este, în ciuda dezvoltării impetuoase a companiei, cel mai important centru de producție, dar și de gestiune a producției world wide. Agenția de la Brașov s-a dezvoltat de la șapte angajați, în 2000, la peste 200 angajați în acest moment. Brașovul a fost considerat ca fiind locația ideală pentru a deschide primul centru internațional al companiei. A fost și a rămas în continuare sediul Pentalog România. Monica a ales să se întoarcă în România, chiar dacă putea să rămână în Franța: „întotdeauna mi-am dorit să revin acasă și să îmi continui viața profesională în Brașov. Cele mai multe oportunități de carieră în cadrul Pentalog le-am avut aici, locul unde compania și-a concentrat eforturile de dezvoltare. România a devenit principalul centru de producție al grupului, aici sunt majoritatea departamentelor interne și de aici sunt coordonate celelalte centre de producție internaționale, din Chișinău și Hanoi.
Menţionăm că la finele lunii mai a.c. în cadrul UTM, UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a avut loc ceremonia de inaugurare a noilor spații tehnologizate francofone, toate acestea fiind posibile datorită partenerilor proiectului “Création de la première formation universitaire francophone à présence renforcée en entreprise en République de Moldova” – Auf Eco ATIC #IUTRouen#UTM dar şi #Pentalog – pentru ce le mulţumim!

UTM, prima poziție pe plan național în Webometrics, Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles

Începutul lunii Iulie, o lună cu adevărat „de cuptor” pentru universități, în care se dă tonul Admiterii, aduce o veste frumoasă: Universitatea Tehnică a Moldovei deține întâietatea la nivel național în prestigiosul clasament al citărilor de publicații științifice Webometrics – „TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles” (http://www.webometrics.info/en/transparent).

Cu 14 264 de citări la activ, conform clasamentului Webometrics (din numărul total de peste 35 000 citări ale Universităţii Tehnice a Moldovei), UTM ocupă o nișă importantă în biblioteca de materiale academice şi publicaţii ştiinţifice – platforma Google Scholar, conform clasamentului menţionat. Ierarhizarea din anul curent a extins arealul de reprezentativitate al universităților de la noi, în clasament fiind înregistrate doar 3 instituţii superioare de învăţământ din ţară, însă distanța de peste 10 000 de citări față de următoarea subclasată aduce un atu valoros UTM.

Includerea UTM în acest ranking global al citărilor de publicații științifice este o realizare importantă, acesta fiind folosit drept criteriu prioritar în realizarea Top Webometrics al universităților anual, în lunile ianuarie şi iulie, iar clasamentul citărilor de pe această platformă include cca 5000 de instituții de învățământ superior din întreaga lume și urmărește evaluarea activității de cercetare științifică a acestora.

Această ediţie a Webometrics conţine câteva schimbări metodologice importante şi relevante pentru calcul, şi anume:

– sunt colectează citări din primele top 100 de profiluri publice ale fiecărei universități. Acest număr de profiluri este utilizat pentru a permite comparații independente de mărimea instituţiei. Primele top cinci (5) profiluri ale listei sunt EXCLUSE pentru îmbunătățirea reprezentativității. Pentru restul profilurilor din top, se indexează numărul de citări, iar instituțiile sunt ordonate descrescător conform acestui indicator.

– profilurile non-individuale (jurnale, departamente, grupuri) incluse în primele top 100 de rezultate sunt penalizate prin EXCLUDEREA întregii instituții (numărul citărilor este egal cu zero).

– datele utilizate pentru clasament au fost colectate în perioada 20-30 iunie 2019, iar această versiune este compusă doar din Top Înregistrări (citări > 1000).

Menţionăm că Topul Google Academic este realizat de „Webometrics Ranking of World Universities”, la inițiativa Cybermetrics Lab – un grup de cercetare al Consiliului Superior de Investigații Științifice al Ministerului Științei și Inovării al Spaniei – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, căruia îi aparține și inițiativa lansării prestigiosului top Webometrics Ranking Web of Universities, iar Google Scholar reprezintă un motor de căutare ce livrează versiuni digitale ale publicațiilor științifice în volum text-integral: articole, cărţi, manuale emanate din mediul academic şi de cercetare.

Universitatea Tehnică a Moldovei continuă bunele practici în domeniul instruirii cu dublă diplomă.

UTM menține și fortifică oferta educațională la nivelul studiilor de Masterat. Astfel în anul universitar 2019/2020 la programele comune de studii cu diplomă dublă deja existente se mai adaugă 2 programe de studii: Design și dezvoltare de produs, în colaborare cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iași și Securitate Informațională, în colaborare cu Universitatea West Attica, Grecia.

Ca urmare, oferta educațională la nivel de masterat care permite studenților ce le urmează să obțină la absolvire 2 diplome sunt:

  1. Administrarea afacerilor, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  2. Tehnologii Informaţionale, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  3. Calculatoare şi Reţele Informaţionale, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  4. Calitatea şi securitatea produselor alimentare, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  5. Inginerie electrică, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  6. Electroenergetica, UTM – Universitatea Politehnica din București
  7. Energie și Mediu, UTM – Universitatea Politehnica din București
  8. Design și dezvoltare de produs, UTM – Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iași
  9. Securitate Informațională, UTM – Universitatea West Attica, Grecia

În baza acordurilor încheiate anterior privind studii superioare de master cu dublă diplomă, în anul universitar 2018/2019, 69 studenţi de la ciclul II, studii de Masterat din anul I a UTM au fost înmatriculați la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, România. Iar Universitatea Tehnică a Moldovei, la rîndul ei a înmatriculat la studii de Masterat cu diplomă dublă 16 studenţi de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, România.

GRAND PRIZE al Expoziţiei Internaţionale „INVENTICA 2019“ vine la UTM

În perioada 26-28 iunie la Iași, în Sala Paşilor Pierduţi din Copou, a avut loc Expoziţia Internaţională „Inventica 2019“ organizată de către Institutul Naţional de Inventică de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi (TUIASI).

Scopul Expoziţiei, care a și fost realizat pe deplin, este de a reuni universități, institute de cercetare, companii, asociaţii, inventatori şi persoane interesate de domeniul inventicii.

Expoziţia Internaţională de Invenţii a reprezentat o eficientă oportunitate de comunicare, diseminare a rezultatelor muncii de cercetare şi inovarea cu potenţiali utilizatori şi publicul larg.

Universitatea Tehnică a Moldovei sa prezentat la această prestigioasă Expoziție cu un set de 19 lucrări protejate cu brevete de invenție ale 66 profesori și doctoranzi.

Rezultatele colaboratorilor noștri, prezentate în 19 lucrări protejate cu brevete de invenție, au fost înalt apreciate de către participanții la expoziție, vizitatori, dar cel mai important – de membrii juriului, inventatori de talie mondială, reprezentanți a 25 de instituții superioare de învățământ și de cercetare.

Astfel, GRAND PRY (premiul Mare) a fost decernat Universității Tehnice a Moldovei, o onoare deosebită acordată colectivului Universității din partea juriului. Acest prestigios premiu, pe lângă onoare, ne impune pentru viitor și unele responsabilități, obligațiuni, cum sunt avansarea cercetării universitare pentru binele societății, promovarea în continuare a creativității, inovării și inventicii în rândul tineretului studios, ș.a.

În total cercetătorii noștri au adus acasă două diplome de Onoare, șase de Excelenă și șapte de Merit, toate fiind însoțite de Medalia Inventica 2019:

Diploma de Onoare și Medalia Inventica 2019:

1. Bostan Ion, Bostan Viorel, Dulgheru Valeriu, Ciobanu Oleg, Ciobanu Radu, Guțu Marin, Rabei Ion, Gradîș Vitalie, Odainîi Vleriu. Aerolian turbine with vertical axle;

2. Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Dumitrescu C., Cristescu C., Bejan M., Dumitrescu L., Ciobanu Radu. Intelligent cleaning system for photovoltaic panels.

Diploma de Excelență și Medalia Inventica 2019:

1. Verbițcki Valeri, Lupan Oleg, Railean Serghei. Device for measuring the parametrs of a sensor based on nanostructured semiconductor oxides in the range of the order of microwatts;

2. Bernic Mircea, Țislinscaia Natalia, Balan Mihail, Vișanu Vitalie, Melenciuc Mihail. Drying installation for granular products in the suspension layer

3. Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Botez Ilie, Botez Dumitru. Installation for vibration smoothing with diamond of outer surfaces ofcylindrical parts;

4. Mazuru Sergiu, Bostan Ion, Vaculenco Maxim, Ciotu Andrei. Process for shaving of precession gear teeth;

5. Mazuru Alexandru, Topală Pavel, Toca Alexei, Scaticalov Serghei, Mazuru Sergiu. Lubricant-Coolant fluid;

6. Secrieru V., Munteanu E., Losmanschi C., Podgornii D., Dorogan A. Led street lamp with high efficience and enhmanced performace features.

Diploma de Merit și Medalia Inventica 2019:

1. Țurcanu Dinu, Nistiriuc Pavel. Lens with gradulated refractive index;

2. Postica Vasile, Pauportethierry, Trofim Viorel, Ababii Nicolai, Lupan Oleg. Functionalization process of ZnO nanowire surface with Pd and PdO/Pdo2;

3. Ghendov-Moșanu Aliona, Popescu Liliana, Sturza Rodica, Lung Ildiko, Opriș Ocsana-Ileana, Stan Manuela Cristina, Soran Maria-Loredana. Process for producing a functional curd cream;

4. Siminiuc Rodica, Coșciug Lidia. Gluten-freecookies (variant);

5. Stamov I., Syrbu N., Dorogan A., Nemerenco L. Me-ZnP2 diode sensible to potical gyration;

6. Capcanari Tatiana, Popovici Cristina, Paladi Daniela, Deseatnicova Olga. Mayonnaise;

7. Danilă Victoria, Curteza Antonela, Irovan Marcela, Balan Stela, Railean Serghei, Bodiu Victoria. Smart clothes for children.

Diploma de Participare:

1. Malcoci Marina. Footwear;

2. Andrei Zbancă, Valeriu Podborschi. Design Concept „Public electric transport”;

3. Mircea Nicolăescu, Valeriu Podborschi. Design Concept „Autonomus vacuum cleaner”;

4. Ion Zbancă, Valeriu Podborschi. Design Concept „Electric truck”;

Ne bucurăm mult și de înalta apreciere a realizărilor noastre de către Universitatea Politehnica din București care a acordat Universității Tehnice a Moldovei Premiul pentru Inovare.

Nu mai puțin valoroase sunt și premiile nominale acordate de către diverse instituții participante la expoziție:

lucrarea Intelligent cleaning system for photovoltaic panels (autori Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Dumitrescu C., Cristescu C., Bejan M., Dumitrescu L., Ciobanu Radu) a fost înalt apreciată de Institutul Nașional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – București care i-a acordat Diploma de excelență și Trofeul Group Mechatronic și de către Asociația Română pentru Tehnologii Alternative din Sibiu care a apreciat-o cu Premiul Special.

Asociația Română pentru Tehnologii Alternative din Sibiu a apreciat înalt și activitatea Dlui prof. Dulghieru Valeriu, acordând-ui Certificatul de Excelență pentru susținerea spiritului inovator și promovarea nivelului de inovare și cercetare la nivel internațional.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie a apreciat cu Premiul pentru Inovație lucrarea Device for measuring the parametrs of a sensor based on nanostructured semiconductor oxides in the range of the order of microwatts (autori Verbițcki Valeri, Lupan Oleg, Railean Serghei).

Asociația Specialiștilor din Industria Alimentară a fost încântată de lucrarea Process for producing a functional curd cream (Ghendov-Moșanu Aliona, Popescu Liliana, Sturza Rodica, Lung Ildiko, Opriș Ocsana-Ileana, Stan Manuela Cristina, Soran Maria-Loredana) căreia i-a decernat Diploma de Excelență.

Certificatul de recunoaștere a fost înmânat din partea Platformei Știință, Educașie și Tehnologice a Universității ”Politehnica”, București pentru lucrarea Drying installation for granular products in the suspension layer (autori Bernic Mircea, Țislinscaia Natalia, Balan Mihail, Vișanu Vitalie, Melenciuc Mihail).

Asociația Română de Pteridologie a decernat Diploma de Excelență și Medalia de Aur pentru lucrarea Gluten-freecookies (variant) (autori Siminiuc Rodica, Coșciug Lidia).

Aducem sincere mulțumiri colectivului de cercetători care au reprezentat Universitatea la această prestigioasă Expoziție și le urăm succese și realizări pe viitor.