UTM – parte a 3 proiecte Erasmus+ CBHE-2019, în unul având rolul de coordonator

Universitatea Tehnică a Moldovei își consolidează poziția de lider pe piața educațională și în lansarea unor proiecte de rezonanță pe plan internațional. Prin rezultatele făcute publice de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene, UTM își înscrie în palmares 3 din cele 4 proiecte Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) selectate pentru ediția anului 2019 cu implicarea universităților din Republica Moldova, în unul dintre acestea având rolul de coordonator.

În primul proiect CBHE din lista celor selectate pentru apelul EAC/03/2018 – MOLDOVA HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT (609656-EPP-1-2019-1-MDEPPKA2-CBHE-SP), inclus în categoria țărilor Parteneriatului Estic, Universității Tehnice a Moldovei îi revine rolul de coordonator. În realizarea acestuia, pentru care se oferă un grant de 844,453.00 euro, UTM, ca instituție aplicantă, va avea alături  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și alte 6 instituții de învățământ superior din Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova.

În proiectul transfrontalier „SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION” (609528-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP), cu un grant de 957,306.00 euro, propus de către BAU International University, Batumi, Ltd., Georgia, Universității Tehnice a Moldovei îi revine calitatea de instituție-membră, alături de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

De asemenea, Universitatea Tehnică a Moldovei va fi implicată și într-un alt proiect transfrontalier, propus de Sveuciliste u Zagrebu, Croația – „BUSINESS DRIVEN PROBLEM-BASED LEARNING FOR ACADEMIC EXCELLENCE IN GEOINFORMATICS” (610225-EPP-1-2019-1-HREPPKA2-CBHE-JP), cu un grant de 989,055.00, în cadrul căruia va împărți rolul de partener cu Universitatea de Stat din Tiraspol.

Conținutul website-ului prorectorat.utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Direcției Tehnologii Informaționale și Comunicații. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe dtic@dtic.utm.md .