Eveniment special în cadrul FTA

Apriori începutului noului an de studii la UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, prorectorul UTM Dinu Țurcanu alături de dl rector, Viorel Bostan, au mers în vizită la Facultatea Tehnologia Alimentelor, care mereu îi surprinde cu evenimente plăcute, dar și gustoase 😉
Evenimentul din cadrul FTA, a fost unul cu totul special: dl rector a transmis felicitări din numele administrației Universității Tehnice a Moldovei, dlui profesor universitar, doctor, Jorj CIUMAC: în semn de supremă recunoștință și apreciere a activității prodigioase dovedită prin competența profesional-științifică și didactică, dăruirea fără rezerve și rezultate remarcabile obținute în educația și formarea numeroaselor generații în domeniul tehnologiei produselor alimentare, în special pentru:
 fondarea catedrei Tehnologia și Organizarea Alimentației Publice;
✔️ crearea Filierei Francofone Technologies Alimentaires;
 conducerea multiplelor proiecte Tempus;
✔️implicarea în activitatea școlii doctorale Știința Alimentelor etc.
“Mulţi ani înainte şi noi performanţe în domeniul consacrat, stimate domnule Profesor! #UTM mereu Vă așteaptă #Acasă!”, a menționat dl Bostan, oferind o plachetă personalizată gravată și un premiu bănesc din partea universității.

Mulțumiri alese pentru activitatea în cadrul UTM, a dlui profesor, au adus și dl Vladislav Resitca, decan FTA, dna Roxana Turcanu-Tolomey, directorul Reprezentanței din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF ChisinauAntenne Chisinau Auf Eco), dna Aurica Chirsanova, șef Departamentul Alimentație și Nutriție, dl Artur Macari, șef Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, dl Nicolae Luca, Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires”, UTM, directorul Scoala de Sommelier din Moldova, menționând aportul dlui Ciumac în domeniul filierei francofone, dar și dezvoltării Tehnologiei și Organizării Alimentației Publice.

Dl Profesor, la rândul său a mulțumt administrației UTM și colectivului facultății pentru susținere în implementarea cu succes a obiectivelor universității, menționând că rămâne alături de comunitatea academică pentru buna activitate ulterioară a universității, și că UTM înseamnă Acasă!