DINU ȚURCANU – DESPRE ASIGURAREA FUNCȚIONALITĂȚII PAGINILOR WEB: RELEVANȚĂ ȘI AVANTAJE

Universitatea Tehnică a Moldovei menține dialogul cu instituțiile de învățământ preuniversitar. De astă dată, în parteneriat cu Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, școlile și liceele din capitală au delegat la UTM peste 150 de reprezentanți, manageri și responsabili de asigurarea funcționalității paginilor oficiale WEB, la un seminar organizat la solicitarea DGETS privind asigurarea funcționalității și utilizării eficiente a paginilor WEB a instituțiilor de învățământ general în activitatea managerială și cea metodică.

Pe post de speaker – Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, căruia îi revine meritul de a fi reanimat site-ul web al UTM, astfel încât astăzi UTM este lider printre universitățile din R. Moldova, plasându-se pe locul 154 – în Europa Centrală și de Est, pe locul 838 – în Europa şi pe locul 2960 în lume, conform ultimului raport publicat de Ranking Web of Universities pe 28 ianuarie 2020, care analizează peste 28.000 de universități din întreaga lume.

Este salutar îndemnul DGETS către instituțiile de învățământ preuniversitar de a-și crea propriile pagini web. Există destule argumente pentru ca instituțiile de învățământ să fie prezente în spațiul World Wide Web. În primul rând, aceasta înseamnă promovarea imaginii instituției, a ofertei sale educaționale, dar și transparență decizională, o relație strânsă cu actualii și potențialii beneficiari. Totodată, un site web presupune și o conectivitate activă cu rețelele sociale, deci și o deschidere mai mare către publicul-țintă.

Dialogul cu utilizatorii e simplu și eficient atunci când site-ul conține informația actualizată despre serviciile prestate (oferta educațională); datele de contact cu adresa electronică ale membrilor echipei manageriale, numele profesorilor cu indicarea disciplinei predate, infirmații privind prezența pe site-urile de socializare, adresa însoțită de o hartă cu indicarea mijloacelor de transport care circulă către instituția respectivă; noutăți, anunțuri, transparență decizională privind procesul de achiziții, buget, rapoarte anuale, dar și un formular de feedback, care permite vizitatorilor să adreseze, o întrebare, o mulțumire sau o reclamație – un gest de altfel util pentru ambele părți.

În cazul instituțiilor de învățământ deschiderea, transparența în World Wide Web are un rol decisiv. Echipa managerială ține la curent publicul-țintă cu diverse acte oficiale, decizii, ordonanțe. Elevii, dar și părinții, sunt la curent cu orarul lecțiilor, cu programul activităților extracurriculare. Absolvenții se pot informa din orice colț al lumii cum evoluează lucrurile la Alma Mater, stabilesc dialoguri online sau chiar întâlniri periodice,  care nu sunt deloc de neglijat, în special când aceștia își doresc să acorde un gest de atenție/susținere materială/financiară. O pagină web mereu actualizată atrage și atenția oamenilor de afaceri, pe această cale se pot încheia parteneriate, se pot stabili eventuale vizite, excursii, stagii de perfecționare sau chiar se negociază diverse achiziții. Iar pentru publicul larg este important să vadă că există, de fapt, o asemenea instituție și că aici se lucrează, dovadă fiind banda de știri relevante.

Subliniind  importanța unui dialog permanent al instituției cu publicul prin intermediul paginii web și al rețelelor de socializare, prorectorul Dinu Țurcanu a făcut numeroase referiri la pașii pe care îi urmează în acest sens UTM, iar exemplele aduse au trezit de foarte multe ori valuri de uimire și admirație. De exemplu, pe această cale la UTM se constituie Asociația Absolvenților, care deja își prefigurează o seamă de activități întru susținerea Alma Mater; s-a stabilit deja un dialog permanent cu diverse universități, dar și organizații interesate de domeniul învățământului din diferite țări ale lumii; se menține și un schimb de informații cu studenții aflați în vizite, stagii și mobilități peste hotare…

Iar pentru ca dialogul foarte captivant din cadrul seminarului să-și găsească o continuitate reală, dl prorector s-a oferit să organizeze stagii de practică ale studenților UTM în instituțiile preuniversitare interesate, oferindu-le pe această cale suport în elaborarea logoului instituției, a ghidului/cărții de identitate, a paginii-web și derivatelor acesteia pe diverse rețele de socializare – lucrări care vor fi oferite, evident, absolut gratuit, iar rezultatele acestora urmând să fie expuse în dările de seamă pentru stagiile de practică sau chiar în tezele de an și de licență ale studenților stagiari. Altfel zis, se stabilește o conlucrare de durată, din care vor avea de câștigat ambele părți.

UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei 🤝 Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Astăzi prorectorul UTM Dinu Țurcanu alături de decanul Facultatea Energetica si Inginerie Electrica, conf.univ., Victor Gropa și prof.univ. Stratan Ion, au purtat discuții constructive cu reprezentanții #ANRE în vederea stabilirii unui parteneriat de lungă durată pe domenii de interes comun și de maximă importanță pentru societate!

Dl.Dinu Țurcanu aduce sincere mulțumiri colegilor ANRE pentru deschidere și reciprocitate în vederea inițierii parteneriatelor educaționale care vor genera plus valoare pentru părțile impl Foarte curând revenim cu noutăți la acest capitol!

Prorectorul UTM- despre soft-ul anti-plagiat pentru verificarea tezelor de licență

Solicitat să se pronunțe pe marginea acestui subiect de către reporterii postului tv Moldova1, în cadrul principalului buletin informativ al zilei – „Mesager”, Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, UTM, a declarat că în lupta cu tezele plagiate sau cumpărate, universitățile elaborează și implementează softuri anti-plagiat. Universitatea Tehnică a Moldovei utilizează de trei ani un asemenea program modern.

– Este un sistem care poate să verifice foarte rapid similitudinea mai multor lucrări. De când am implementat acest soft, au fost identificate foarte puține teze cu o similitudine între ele, fiindcă sunt totuși proiecte tehnice și e mai complicat să le plagiezi. Anul trecut am avut cred că 11 teze cu o similitudine mai mare de 20 la sută. Scopul principal al sistemului este de a preveni plagiatul și de a le sugera studenților că trebuie să lucreze de sine stătător asupra tezelor, a declarat prorectorul UTM Dinu ŢURCANU.

Studenții prinși cu astfel de lucrări cumpărate riscă să fie exmatriculați.

 

UTM – vizită de studiu la University of Gloucestershire, UK, în cadrul proiectului Erasmus+

Reprezentanţi ai 7️⃣ instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei#USM – Universitatea de Stat din Moldova; #ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei; #USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; #USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; #USCAHUL – Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul; #UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova și șef Direcție politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Nadejda Velișco, dr.conf.univ.) efectuează o vizită de studiu la University of Gloucestershire, UK, în cadrul proiectului Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) – „𝙈𝙤𝙡𝙙𝙤𝙫𝙖 𝙃𝙞𝙜𝙝𝙚𝙧 𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙇𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧𝙨𝙝𝙞𝙥 𝙖𝙣𝙙 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩” (𝙈𝙃𝙀𝙇𝙈).
☑️ #MHELM este unul din cele trei proiecte CBHE selectate pentru ediția anului 2019, categoria țărilor Parteneriatului Estic, cu numărul de referință 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Ședința de lansare a proiectului a demarat pe 25 noiembrie 2019, la #UTM, căreia îi revine rolul de Coordonator Local.
➡️ Făcând un scurt rezumat al proiectului, David DAWSON, partener de proiect din Marea Britanie, a subliniat că la Universitatea din Gloucester, pe care o reprezintă, MHELM se realizează deja de 9 ani. Diseminarea informației despre acest program, nou pentru Republica Moldova, precum și a celor mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională, trebuie să constituie un obiectiv permanent pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților din Republica Moldova!
⚠️ Universitatea Tehnică a Moldovei este reprezentată de o echipă constituită din: rector, Viorel Bostan, dr.hab.prof.univ, prorectorii Dinu TurcanuBugaian Larisa; șef Direcție Managementul Resurselor – Daniela Pojar și decan Facultatea Inginerie Economică și BusinessCiloci Rafael.
🛑 Proiectul MHELM este implementat cu suportul #UE 🇪🇺 prin intermediul programului Erasmus+.

Distincţii de stat pentru profesorii UTM

Șeful statului, Igor Dodon, a conferit în data de 05 februarie 2020, distincții de stat profesorilor UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei:
☑️ Ordinul „𝗚𝗟𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗠𝗨𝗡𝗖𝗜𝗜” – profesorului universitar Anatol Balanuta; prorectorilor Mircea Bernic și Dinu Turcanu; conferențiarilor universitari Nicolae Ciobanu și Tatiana SANDUȚA.
☑️ Medalia „𝗠𝗘𝗥𝗜𝗧𝗨𝗟 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗖” – decanilor Ciloci Rafael, Dintu SergiuVladislav Resitca; șefilor de departamente Veaceslav Bardan și Valeriu PODBORSCHI.
☑️ Titlul onorific „𝗢𝗠 𝗘𝗠𝗘𝗥𝗜𝗧” – prorectorului Bugaian Larisa și profesorului universitar Ion SOBOR.

Şeful statului Igor Dodon i-a felicitat pentru munca enormă depusă întru dezvoltarea învățământului universitar, contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și activitate metodico-științifică prodigioasă,  asigurându-i  de susținere deplină din partea administrației prezidențiale.

Prorectorul UTM invitat la Radio Sputnik Moldova

Astăzi, 03 februarie 2020prorectorul UTM Dinu Ţurcanu a fost invitat la  Radio Sputnik Moldova cu  Dumitru Chitoroaga și Andrei Porubin  în direct, unde au discutat despre mai multe subiecte, şi anume:

  1.  UTM este lider printre universitățile din Republica Moldova, conform ultimului raport Webometricshttps://utm.md/…/utm-detine-intaietatea-printre-universita…/
  2. Lucrarea științifică a prof.univ.,dr.hab. Oleg Lupan și a lect.univ.,drd. Vasile Postica a fost recunoscută de Physica Status Solidi Rapid Research Letters (PSS RRL) din Germania drept cea mai citată lucrare la nivel mondial, intrând în „Top cited paper” pe parcursul ultimilor doi ani, ianuarie 2018 – decembrie 2019: https://utm.md/…/lucrarea-stiintifica-a-profesorilor-utm-i…/
  3. 150 profesori #UTMiști care dau strălucire identității lor profesionale, premiați de rectorul Viorel Bostan cu 150 laptopuri: https://utm.md/…/profesorii-care-dau-stralucire-identitati…/

Rectorul şi prorectorul UTM prezenţi la Cina Olimpică

Rectorul UTM dl. Viorel Bostan împreună cu prorectorul UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, dl. Dinu Turcanu, au răspuns invitaţiei dlui Președinte CNOS, Nicolae Juravschi, Dublu campion olimpic, și Nicolae Piatac, Prim Vice-preşedinte de  a participa în seara zilei de 29 ianuarie la CinaOlimpică – eveniment ce este organizat în fiecare început de an şi adună sportivi, antrenori, oficiali de stat și jurnaliști pentru a celebra spiritul și valorile olimpice.

În cadrul serii deosebite pentru sportivii moldoveni, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova a avut onoarea să ofere premiile și trofeele pregătite de Comitetul Național Olimpic și Sportiv, pentru Agențiile Teritoriale Olimpice și Sportive: Soroca, Ungheni, Cahul, Sîngerei, Căușeni și Hîncești.
De asemenea,  în 2019, UTM a avut parte de succese remarcabile în cadrul universiadei republicane, datorită sportivilor UTMiști, antrenorilor de excepție, dar și persoanei (Anatolie Popusoi) care se implică la maxim în tot și toate ce reprezintă Sport în cadrul Universității Tehnice a Moldovei!