UTM – vizită de studiu la University of Gloucestershire, UK, în cadrul proiectului Erasmus+

Reprezentanţi ai 7️⃣ instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei#USM – Universitatea de Stat din Moldova; #ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei; #USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; #USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; #USCAHUL – Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul; #UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova și șef Direcție politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Nadejda Velișco, dr.conf.univ.) efectuează o vizită de studiu la University of Gloucestershire, UK, în cadrul proiectului Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) – „𝙈𝙤𝙡𝙙𝙤𝙫𝙖 𝙃𝙞𝙜𝙝𝙚𝙧 𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙇𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧𝙨𝙝𝙞𝙥 𝙖𝙣𝙙 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩” (𝙈𝙃𝙀𝙇𝙈).
☑️ #MHELM este unul din cele trei proiecte CBHE selectate pentru ediția anului 2019, categoria țărilor Parteneriatului Estic, cu numărul de referință 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Ședința de lansare a proiectului a demarat pe 25 noiembrie 2019, la #UTM, căreia îi revine rolul de Coordonator Local.
➡️ Făcând un scurt rezumat al proiectului, David DAWSON, partener de proiect din Marea Britanie, a subliniat că la Universitatea din Gloucester, pe care o reprezintă, MHELM se realizează deja de 9 ani. Diseminarea informației despre acest program, nou pentru Republica Moldova, precum și a celor mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională, trebuie să constituie un obiectiv permanent pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților din Republica Moldova!
⚠️ Universitatea Tehnică a Moldovei este reprezentată de o echipă constituită din: rector, Viorel Bostan, dr.hab.prof.univ, prorectorii Dinu TurcanuBugaian Larisa; șef Direcție Managementul Resurselor – Daniela Pojar și decan Facultatea Inginerie Economică și BusinessCiloci Rafael.
🛑 Proiectul MHELM este implementat cu suportul #UE 🇪🇺 prin intermediul programului Erasmus+.