Acord de colaborare UTM-HUAWEI

UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei şi UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică stabilesc punți de colaborare care să fortifice și să consolideze relația în care părțile își regăsesc misiunea și scopul principal – cel de a asigura pregătirea temeinică a tinerilor specialiști în domeniu.
 Astăzi, rectorul #UTM, prof.univ.dr.hab. Viorel Bostan, alături de prorectorul UTM Dinu Ţurcanu  în prezența Zhang Fan – General Director Huawei Technologies (Republica Moldova), Li Baowei, Senior Cyber Security Officer, Huawei; Jeff Bang, Chief Cyber Security & Privacy Officer, Huawei; Andrei Slesari, vicedirector reprezentanța Huawei în R.Moldova şi Dumitru Ciorbă, decan #FCIM, a semnat Acordul de Colaborare şi Parteneriat cu Huawei, acord ce prevede inclusiv implementarea Huawei Academy în cadrul UTM, ceea ce presupune acordarea suportului necesar în vederea dotării laboratoarelor în domeniul IT, pregătirii tinerilor specialiști, formării continue a cadrelor didactice, asigurarea transferului de experiență din partea specialiștilor din cadrul Huawei, companie ce a răspuns prompt invitației UTM de a dezvolta o relație de lucru cooperantă, al cărei scop final va asigura, prin programul Authorised Information and Network Academy program (HAINA), transferul de tehnologii TIC către UTM și implicit către FCIM, facultate cu care are cele mai evidente tangențe de profil.

Conținutul website-ului prorectorat.utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Direcției Tehnologii Informaționale și Comunicații. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe dtic@dtic.utm.md .