Moldcell – mesaj de felicitare!

Cu ocazia frumoasei aniversări a companiei MoldcellViorel Bostan, rector, dar şi Dinu Turcanu, prorector, au venit cu un mesaj de mulţumire ca semn de apreciere şi respect vis-a-vis de felul, în care au fost şi sunt tratate relaţiile de colaborare “UTM – Moldcell“.
Viorel Bostan, prof.univ.,dr.hab. în numele comunităţii academice, a adresat sincere mulţumiri pentru colaborarea de succes, atât în planul serviciilor de calitate prestate, cât şi susţinerii acordate în dezvoltarea infrastructurii universităţii, cum ar fi, spre exemplu, amenajarea laboratorului din cadrul Facultatea Electronică și Telecomunicații UTM.
În postura de prorector pe informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu Turcanu, a ţinut nu doar să mulțumească companiei Moldcell pentru serviciile calitativ prestate UTM, dar şi pentru suportul tehnic neîntârziat, receptivitatea, atitudinea binevoitoare a reprezentanţilor companiei care face să ne simţim membri ai familiei Moldcell, pentru faptul ca asigură să fim aproape de cei dragi chiar şi atunci când suntem departe!