Acord de colaborare UTM-ANRE

În data de 6 octombrie 2020, UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE Republica Moldova) au semnat un Acord de colaborare.
☑️ Scopul Acordului rezidă în realizarea unei cooperări eficiente în vederea ajustării procesului de studii la necesitățile mediului economic și social din Republica Moldova și pentru asigurarea nivelului de formare profesională a cadrelor, orientat la standardele Comunității Europene, consolidarea potențialului ANRE cu cadre competente de calificare superioară, precum și acordarea asistenței consultative privind promovarea activităților de bază ale Agenției.

În cadrul ceremoniei de semnare, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a remarcat: „Universitatea Tehnică are o experiență bogată în vederea pregătirii specialiștilor. Iar atunci când studentul este interesat încă din facultate de activitatea într-un domeniu pentru care urmează a fi pregătit în mod special, rezultatul este unul foarte bun. Prin semnarea acestui Acord, ne propunem să deschidem unele perspective pentru studenții noștri, perspective care îi vor determina să studieze temeinic și să persevereze pentru a-și atinge scopul.”

Veaceslav UNTILA, director general al ANRE, a menționat în context: „Semnarea Acordului de colaborare dintre ANRE și UTM, pentru mine, ca fost absolvent al Universității Tehnice, este un act firesc și necesar. Noi vrem să ne implicăm și să contribuim la devenirea viitorilor specialiști, să-i susținem și să le apreciem cunoștințele aplicate în practică, să-i familiarizăm cu specificul activității Agenției și să-i ajutăm să-și construiască o carieră profesională. În procesul de implementare a Acordului, noi vom ține cont și de acest aspect al relațiilor dintre cele două instituții.”

Conținutul website-ului prorectorat.utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Direcției Tehnologii Informaționale și Comunicații. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe dtic@dtic.utm.md .