Universitatea Tehnică a Moldovei este lider printre universitățile din Republica Moldova, conform ultimului raport publicat de Ranking Web of Universities

Universitatea Tehnică a Moldovei este lider printre universitățile din Republica Moldova, conform ultimului raport (Universities: January 2021 Edition 2021.1.0 beta: http://webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of) publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics) la data de 27 ianuarie 2021, un top care analizează actualmente peste 31 000 de universități din întreaga lume, inclusiv instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Potrivit raportului Webometrics, UTM se situează pe primul loc în Republica Moldova, pe locul 261 – în Europa Centrală și de Est, pe locul 1081 – în Europa şi pe locul 3392 în lume.

Clasamentul actual a venit cu noi reguli față de indicatorii utilizați în calcul. Astfel, a fost exclus indicatorul prezență (cu o pondere de 5% care reprezenta prezenţa online, direct proporțională cu mărimea (numărul de pagini) al principalului domeniu web al instituției), iar indicatorii actuali luați în calcul de Webometrics sunt:

50% – vizibilitatea – numărul de reţele externe care fac trimitere la domeniul instituției, măsurabile cu Ahrefs și Majestic;

10% – transparența – numărul de citări înregistrate de autorii instituției pe platforma Google Scholar;

40% – excelența – numărul de lucrări printre primele 10% cele mai citate la 26 de discipline (Scimago). Perioada de calcul: 2015-2019

Parametrul transparență a rămas neschimbat și se calculează ca și în clasamentul precedent din iulie 2020: metodologia de calcul se bazează pe colectarea citărilor din primele top 210 profiluri publice ale fiecărei universități, pentru a permite comparații independente de numărul de angajați ai instituţiei, cu excluderea ulterioară a primelor 20 de profiluri de top ale listei pentru îmbunătățirea reprezentativității. Pentru celelalte 190 de profiluri per universitate se însumează numărul de citări, iar instituțiile sunt ordonate descrescător.

Menționăm, de asemenea că în clasamentul din ianuarie 2020, dar și iulie 2020, UTM a înregistrat, de asemenea un rezultat excepțional, deținând întâietatea la nivel național printre universitățile din Republica Moldova. Este rezultatul evident al efortului consolidat depus de-a lungul ultimilor ani de comunitatea academică a Universității, conform Strategiei de dezvoltare instituțională promovată consecvent de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN – un manager de top, care propulsează UTM printre cele mai prestigioase universități ale lumii.

Desigur, avem mult de muncit cu toții (comunitatea academică) pentru rezultate mai înalte ale indicatorilor clasamentului, astfel obținând poziții de TOP în clasamentul internațional.

Webometrics este un top realizat de Cybermetrics Lab, un grup de cercetare din cadrul Consiliului Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din Spania, începând cu anul 2004. Ierarhizarea în cadrul acestui top se efectuează pe baza datelor web accesibile publicului, rezultatele fiind făcute publice în lunile ianuarie şi iulie, în fiecare an.

ACCES ONLINE LA COLECŢIA DE PUBLICAȚII DIDACTICE EDITATE LA UTM

Biblioteca tehnico-științifică a Universității Tehnice a Moldovei oferă acces online la colecţia de publicații didactice editate la UTM în format electronic. Accesul este valabil pentru profesori, cadre didactice auxiliare, studenți, masteranzi, doctoranzi – UTM.

Publicaţiile editate la UTM pot fi accesate pe http://library.utm.md → Biblioteca electronică → Materiale editate la UTM http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=1. Aici pot fi găsite majoritatea publicațiilor didactice editate la Editura Tehnica-UTM în perioada 2005-2020. Lista titlurilor publicațiilor este grupată pe Facultați/Departamente. Fișierul PDF cu conținutul publicației poate fi descărcat pe calculatorul personal. Link-ul de acces pentru publicații este valabil după autentificarea pe site.

În fișierul E-Publicatii_UTM-2020 sunt selectate publicațiile editate în anul 2020.

ROXANA ȚURCANU-TOLOMEY – MODEL DE PROFESIONALISM ȘI DĂRUIRE

Încheierea misiunii la Chișinău a dnei Roxana ŢURCANUTOLOMEYReprezentanta Agenției Universitare a Francofoniei pentru Republica Moldova și Ucraina, a constituit la Universitatea Tehnică a Moldovei un prilej de bilanț și perspective pentru proiectele francofone.  

Salutată cordial de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul Dinu ȚURCANU, decanul FTA, conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, și cadre didactice implicate în numeroase proiecte francofone desfășurate în cadrul UTM, Mme Roxana ŢURCANU–TOLOMEY a declarat că aici, la UTM, a găsit multă deschidere pentru toate acțiunile lansate de AUF-Chișinău și apreciază enorm acest efort întru perpetuarea spiritului francofon în mediul tinerilor studioși.

– Respectul și profunda gratitudine vine cu atât mai mult din partea Universității Tehnice a Moldovei, dat fiind că în perioada misiunii dvs. UTM și-a aprofundat colaborarea cu peste 20 de instituții francofone atât din domeniul academic, cât și științific, a subliniat la rândul său rectorul Viorel BOSTAN.

Făcând o retrospectivă a colaborării UTM și AUF în perioada respectivă, remarcăm în special o evoluție substanțială în domeniul formării francofone la filierele francofone ale UTM: „Informatică” și „Tehnologii alimentare”. Împreună, am reușit să lansăm două proiecte inovatoare: „Création de la première formation universitaire francophone à présence renforcée en entreprise en République de Moldova” – implementat în cadrul Filierei francofone „Informatica”, și „Renforcement d’une formation professionnalisante de niveau licence à la Formation universitaire Francophone «Technologies Alimentaires»” – implementat la Filiera francofonă „Tehnologii alimentare”.

Grație colaborării cu universități franceze și companii francofone ce își desfășoară activitatea în Republica Moldova, am reușit să consolidăm relațiile și cu mediul antreprenorial. În cadrul proiectului de susținere a mobilității francofone, peste 30 de profesori și peste 30 de studenți au beneficiat de mobilități pe termen scurt sau lung în universități și companii partenere francofone, iar aproximativ 20 de profesori francofoni au desfășurat diverse activități didactice la UTM. Proiectele orientate spre susținerea activităților extracurriculare – „Renforcement de l’employabilité et de l’insertion professionnelle en Roumanie et en République de Moldova”, „Scanner thermique Intelligent – IntellST”, „Zéro Gaspillage – pour une production et une consommation responsable en ECO”, „Le modèle intelligente pour amélioration de processus de formation”, precum și diverse activități CRU, desfășurate cu sprijinul nemijlocit al dnei Roxana ȚURCANU-TOLOMEY și al echipei AUF, au contribuit, de asemenea, la dezvoltarea francofoniei universitare.

De o susținere consolidată din partea AUF a beneficiat și domeniul cercetării științifice, în perioada respectivă la UTM fiind implementate peste 10 proiecte științifice, care contribuie la prezența UTM în spațiul științific francofon. Spiritul de inițiativă și dedicația sa au făcut posibilă lansarea și derularea unor proiecte cu impact inclusiv în perioada pandemiei.

Pentru devotamentul, susținerea și implicarea plenară în derularea proiectelor francofone la UTM, Mme Roxana ȚURCANU-TOLOMEY i-au fost înmânate mai multe diplome de recunoștință și gratitudine, mesajul special al cărora constituie un motto de mobilizare pentru noi toți: „Ensemble, tout est possible!”

OLANDA SUSȚINE SPORTUL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei a beneficiat de un lot generos de echipamente de sport în cadrul unui parteneriat susținut de către mai mulți donatori din Olanda.

Irina RUSANOVSCHI, care a însoțit din partea AO CICD „PHOENIX” acest proces valoros al donației, a transmis decizia partenerilor  implicați – Sports for Children & Stefan Groothuis, Gerard van der Vleuten & AKSAI Foundation, Ray West & Moldova World Children’s Fund– că acest gest are menirea de a suplimenta și eficientiza echipamentele sportive din dotarea mai multor instituții.

Prezent la acțiunea de transmitere a donatiei, Dinu ȚURCANU, prorector UTM pentru informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, a menționat importanta acesteia si a mulțumit mult pentru acest gest.

Cu dotări sportive corespunzătoare, UTM își va consolida în continuare poziția de lider în clasamentele competițiilor sportive la care participă cu succes! Mersi mult, dna Irina RUSANOVSCHI și partenerilor cu inimă mare din Olanda!

Menționăm cu recunoștință că anterior, cu susținerea și aportul personal necondiționat al dnei Irina RUSANOVSCHI, Universitatea Tehnică a Moldovei a beneficiat de importante donații de carte, care au completat fondul Bibliotecii tehnico-științifice a UTM cu ediții valoroase ce abordează subiecte know-how în domeniile de instruire la UTM.

Physico-chemical and Nutritional Characteristics of Soriz Flour by Dinu Țurcanu and Rodica Siminiuc

Consumul de gluten, este un subiect devenit controversat de când sunt din ce în ce mai multe persoane care suferă de boala celiacă (alergie la gluten), motiv pentru care a apărut și dieta non-gluten (agreată și de persoane care nu suferă de această intoleranță)!

În 2021 prorectorul UTM Dinu Țurcanu și șef direcție doctorat și postdoctorat UTM Rodica Siminiuc vin cu un nou articol tocmai ieșit de sub tipar!

✔️ Rezumat- Sortimentul de făină fără gluten în Republica Moldova este foarte mic, iar proprietățile acestor făină nu sunt suficient studiate. Sorgul (Sorghum Oryzoidum) este o cereală relativ nouă, a cărei producție industrială a început recent, iar utilizarea sorgului și a derivaților, în special a făinii, sunt actuale. Scopul acestui studiu este de a determina compoziția chimică și valoarea nutrițională a făinii de sorg. Acest lucru ar avea un impact direct asupra bunăstării umane, ar contribui la dezvoltarea de alimente noi și ar reduce insecuritatea alimentară în Republica Moldova, inclusiv persoanele cu tulburări legate de gluten. S-au folosit metode fizico-chimice pentru a determina compoziția chimică și aspectele nutriționale ale făinii. Rezultatele obținute au arătat că compoziția chimică a făinii de soriz este complexă și similară cu făina de cereale, cu o predominanță a carbohidraților, urmată de proteine, lipide etc.

Mai multe detalii aici: https://globaljournals.org/GJRE_Volume21/1-Physico-Chemical-and-Nutritional.pdf

LUCRĂRILE LUI VITRUVIU ȘI LEONARDO DA VINCI – OPERE DE CĂPĂTÂI PENTRU STUDENȚII FTP

Sesiunea de examene de la finele primului semestru din anul academic curent a scos în evidență predilecția studenților programului de studii „Design și tehnologii poligrafice” (DTP) din cadrul Facultății Textile şi Poligrafie (FTP) de a se inspira din creația unor predecesori cu renume.

Exprimându-se asupra structurii proporționale, conceptului estetic și modalităților de tratare stilistică a figurii umane în artele plastice, viitorii designeri au apelat în proiectele lor anuale la celebrul desen al lui Leonardo da Vinci „Omul Vitruvian”, care redă un om în două poziții suprapuse, cu brațele și picioarele despărțite, înscris într-un cerc și un pătrat. Apelând la această operă bazată pe lucrările arhitectului roman Vitruviu, datând de prin anul 1490, precum și la lucrările unor celebri autori moderni, cum ar fi designerul venezuelean Santiago Pol și graficianul zimbabwean Chaz Maviyane-Davies, studenții gr. DTP-181 au dat dovadă de o meticulozitate deosebită în studii, dar și de un grad de cultură și ingeniozitate extraordinară.

În lucrările practice la disciplina „Bazele compoziției” studenții anului I, gr. DTP-201, DTP-202 au exprimat prin desen ce înseamnă organizarea compozițională a spațiului plastic; cum arată texturile, culorile, proporțiile, ce conotații au punctul, linia geometrizată și cea cu caracter plastic; cum poate fi redat ritmul metric, succesiv, complex, radial, descendent, ascendent, mixt și cum pot să „conviețuiască” în aceeași lucrare un plan simetric și unul asimetric etc.

Finalul de semestru a prevăzut și o sesiune de susținere a lucrărilor individuale aplicative la disciplina „Creativitate și inventică”. Lucrările prezentate de studenții gr. DTP-171 au vizat un șir de studii axate pe produsele tipografice și cele derivate din tipar, cu un accent deosebit pe relația dintre text și imagine; culori, stiluri și tipuri de ilustrații, inclusiv ilustrațiile de carte, precum și crearea etichetelor pentru sticlele de vin, având ca modele etichetele celebrului brand Rothschild semnate de graficianul francez Jean Carlu (autorul primei etichete de epocă din istoria Chateau Mouton-Rothschild – 1924), Georges Braque (primul artist plastic de talie internațională care a creat o schiță pentru Mouton – 1955), etichete tactile cu tipar Braille, dar și diverse exemple de ambalaje: textile, din lemn, hârtie și carton etc.

Chiar dacă au alternat între face-to-face și online, cursurile din anul curent  le-au oferit studenților un câmp larg de afirmare, dovadă fiind paleta tematică extinsă și soluțiile originale pentru problemele abordate.

DEPARTAMENTUL INGINERIA FABRICAȚIEI, FIMIT: 14 INGINERI CU DIPLOME DE MASTER

Absolvenții ciclului II ai Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM au prezentat la final de an un semnificativ bilanț al studiilor prin susținerea tezelor de master.  

În anul curent, Departamentul Ingineria Fabricației din cadrul FIMIT-UTM a scos la rampă 14 absolvenți ai programelor de master „Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini” (IPPCM) și „Inginerie şi management în sisteme de producţie” (IMSP). Formați sub bagheta unor profesori cu renume, tinerii ingineri au reflectat în lucrările lor de master asupra unor subiecte actuale axate pe problematica economiei reale în domeniul construcției de mașini, nelipsite fiind și abordările științifice în soluționarea acestora. Mândri de prestația discipolilor lor, profesorii au apreciat pe merit efortul acestora, interesul lor pentru inovare și transfer tehnologic, pentru proiectarea și fabricația diverselor echipamente, dar mai ales pentru perseverența și îndârjirea lor de a se manifesta în acest vast și fascinant domeniu al ingineriei.

Pe final de examen, absolvenții programelor IMSP și IPPCM – Maria OLEINIUC, Cristin PASAT, Mihail GARAMA, Marin CIOCAN, Radu BOBOC, Victor DUMITRAȘ, Andrian MIRONAȘ, Gheorghe PASCAL, Igor PAVALACHII, Ion REONEAC, Ion SACAREANU, Radu VÂRLAN, Victor GHEREG, Egor SCARIN au adresat profesorilor FIMIT și membrilor  Comisiei de examinare – Ion MARIN, director GRIP-INGINEERING SRL (președintele Comisiei), dr. Rodion CIUPERCĂ, șef Departament IF (vicepreședintele Comisiei), dr. Alexei TOCA, dr. hab. Sergiu MAZURU, dr. Pavel GORDELENCO, dr. Demian UȘANLÎ, dr. Aliona DODU, dr. Dumitru ODAINÎI și ing. Andrei PLATON (secretarul Comisiei) sincere mulțumiri pentru efortul depus în formarea lor, încredințându-i că vor purta cu mândrie titlul de inginer – ingineri formați la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM.

UTM – PREZENȚĂ REMARCABILĂ ÎN SCOPUS ȘI WEB OF SCIENCE

Și în 2020, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a reconfirmat prezența de excepție, comparativ cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, în cele mai prestigioase baze de date bibliografice și scientometrice din lume – SCOPUS și WEB OF SCIENCE.

 

În baza de date SCOPUS, creată în anul 2004 de editura Elsevier, cuprinzând la ora actuală peste 77 de milioane de înregistrări din toate domeniile de activitate (ştiinţe reale, tehnice, medicale şi sociale, arte şi ştiinţe umanistice) în peste 25000 titluri de publicații (cărți, reviste, conferințe etc.), Universitatea Tehnică a Moldovei se regăsește din anul 1965, numărul lucrărilor publicate de către profesorii noștri cercetători crescând de la an la an, publicând în total 1 231 de publicații cu un număr de citări de peste 19 mii și indicele Hirsh = 67.

În ceea ce privește prezența pe platforma online Web of Science, cu o bază de date de peste 1,4 miliarde de referințe citate datând din 1900, UTM se regăsește din anul 1975, înregistrând un total de 1 046 de publicații, peste 17 mii de citări și h-index = 65. Este un rezultat de mare valoare pentru UTM, dat fiind că Web of Science este utilizat pentru determinarea multiplilor indicatori de impact, cum ar fi Journal Impact Factor, InCites ș.a., iar Essential Science Indicators bazându-se pe date statistice obținute din peste 12 milioane de articole din mai mult de 12 000 de reviste din întreaga lume.