DEPARTAMENTUL INGINERIA FABRICAȚIEI, FIMIT: 14 INGINERI CU DIPLOME DE MASTER

Absolvenții ciclului II ai Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM au prezentat la final de an un semnificativ bilanț al studiilor prin susținerea tezelor de master.  

În anul curent, Departamentul Ingineria Fabricației din cadrul FIMIT-UTM a scos la rampă 14 absolvenți ai programelor de master „Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini” (IPPCM) și „Inginerie şi management în sisteme de producţie” (IMSP). Formați sub bagheta unor profesori cu renume, tinerii ingineri au reflectat în lucrările lor de master asupra unor subiecte actuale axate pe problematica economiei reale în domeniul construcției de mașini, nelipsite fiind și abordările științifice în soluționarea acestora. Mândri de prestația discipolilor lor, profesorii au apreciat pe merit efortul acestora, interesul lor pentru inovare și transfer tehnologic, pentru proiectarea și fabricația diverselor echipamente, dar mai ales pentru perseverența și îndârjirea lor de a se manifesta în acest vast și fascinant domeniu al ingineriei.

Pe final de examen, absolvenții programelor IMSP și IPPCM – Maria OLEINIUC, Cristin PASAT, Mihail GARAMA, Marin CIOCAN, Radu BOBOC, Victor DUMITRAȘ, Andrian MIRONAȘ, Gheorghe PASCAL, Igor PAVALACHII, Ion REONEAC, Ion SACAREANU, Radu VÂRLAN, Victor GHEREG, Egor SCARIN au adresat profesorilor FIMIT și membrilor  Comisiei de examinare – Ion MARIN, director GRIP-INGINEERING SRL (președintele Comisiei), dr. Rodion CIUPERCĂ, șef Departament IF (vicepreședintele Comisiei), dr. Alexei TOCA, dr. hab. Sergiu MAZURU, dr. Pavel GORDELENCO, dr. Demian UȘANLÎ, dr. Aliona DODU, dr. Dumitru ODAINÎI și ing. Andrei PLATON (secretarul Comisiei) sincere mulțumiri pentru efortul depus în formarea lor, încredințându-i că vor purta cu mândrie titlul de inginer – ingineri formați la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM.

UTM – PREZENȚĂ REMARCABILĂ ÎN SCOPUS ȘI WEB OF SCIENCE

Și în 2020, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a reconfirmat prezența de excepție, comparativ cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, în cele mai prestigioase baze de date bibliografice și scientometrice din lume – SCOPUS și WEB OF SCIENCE.

 

În baza de date SCOPUS, creată în anul 2004 de editura Elsevier, cuprinzând la ora actuală peste 77 de milioane de înregistrări din toate domeniile de activitate (ştiinţe reale, tehnice, medicale şi sociale, arte şi ştiinţe umanistice) în peste 25000 titluri de publicații (cărți, reviste, conferințe etc.), Universitatea Tehnică a Moldovei se regăsește din anul 1965, numărul lucrărilor publicate de către profesorii noștri cercetători crescând de la an la an, publicând în total 1 231 de publicații cu un număr de citări de peste 19 mii și indicele Hirsh = 67.

În ceea ce privește prezența pe platforma online Web of Science, cu o bază de date de peste 1,4 miliarde de referințe citate datând din 1900, UTM se regăsește din anul 1975, înregistrând un total de 1 046 de publicații, peste 17 mii de citări și h-index = 65. Este un rezultat de mare valoare pentru UTM, dat fiind că Web of Science este utilizat pentru determinarea multiplilor indicatori de impact, cum ar fi Journal Impact Factor, InCites ș.a., iar Essential Science Indicators bazându-se pe date statistice obținute din peste 12 milioane de articole din mai mult de 12 000 de reviste din întreaga lume.