UTM – PREZENȚĂ REMARCABILĂ ÎN SCOPUS ȘI WEB OF SCIENCE

Și în 2020, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a reconfirmat prezența de excepție, comparativ cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, în cele mai prestigioase baze de date bibliografice și scientometrice din lume – SCOPUS și WEB OF SCIENCE.

 

În baza de date SCOPUS, creată în anul 2004 de editura Elsevier, cuprinzând la ora actuală peste 77 de milioane de înregistrări din toate domeniile de activitate (ştiinţe reale, tehnice, medicale şi sociale, arte şi ştiinţe umanistice) în peste 25000 titluri de publicații (cărți, reviste, conferințe etc.), Universitatea Tehnică a Moldovei se regăsește din anul 1965, numărul lucrărilor publicate de către profesorii noștri cercetători crescând de la an la an, publicând în total 1 231 de publicații cu un număr de citări de peste 19 mii și indicele Hirsh = 67.

În ceea ce privește prezența pe platforma online Web of Science, cu o bază de date de peste 1,4 miliarde de referințe citate datând din 1900, UTM se regăsește din anul 1975, înregistrând un total de 1 046 de publicații, peste 17 mii de citări și h-index = 65. Este un rezultat de mare valoare pentru UTM, dat fiind că Web of Science este utilizat pentru determinarea multiplilor indicatori de impact, cum ar fi Journal Impact Factor, InCites ș.a., iar Essential Science Indicators bazându-se pe date statistice obținute din peste 12 milioane de articole din mai mult de 12 000 de reviste din întreaga lume.