Vizită de lucru la Universitatea TRANSILVANIA din Brașov

Astăzi, 19 februarie 2021, la Universitatea TRANSILVANIA din Brașov are loc ședința Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), al cărui președinte este rectorul universității brașovene, prof., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN.

În contextul situației pandemice, ședința se desfășoară diferit față de precedentele: într-un format mixt, șase membri ai înaltului for fiind prezenți în sală: președintele CDSI – prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, rector, Universitatea Transilvania din Brașov, Doctor Honoris Causa al UTM, membrii CDSI – prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rector, Universitatea Tehnică a Moldovei; prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector responsabil de probleme financiare, Universitatea Tehnică a Moldovei; Victor CATANĂ, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei, ex-ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova, general-maior de poliţie; Veaceslav ŞUTCHEVICI, manager, componenta Promovarea Investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice, GIZ Moldova; Ana CHIRIŢĂ, directoare Proiecte Strategice ATIC (Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC).

Alți trei membri ai CDSI s-au aflat la distanță, în cabinetul virtual Microsoft Teams, aplicaţie din cadrul Office 365 for Education utilizat la nivel corporativ în cadrul UTM: vicepreședinte CDSI – conf. univ., dr. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, șef al corpului de control al Prim-Ministrului Republicii Moldova; secretar CDSI – prof. univ., dr. Maria GHEORGHIŢĂ, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Universitatea Tehnică a Moldovei; membru CDSI – Doina NISTOR, directoare a Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova.

De asemenea, la ședință a participat şi Dinu ŢURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Universitatea Tehnică a Moldovei, care a prezentat unele subiecte de pe ordinea de zi.

În pofida acestui regim de lucru mai puțin ordinar, condiționat de pandemia COVID-19, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM a urmat întocmai ordinea de zi prestabilită. Astfel, în cadrul ședinței au fost discutate următoarele subiecte:

– Inițierea noilor programe de studii

– Aprobarea noilor contracte de locațiune pentru anul 2021 conform cererilor suplimentare

– Elaborarea proiectului bugetului pe anul 2021 și remiterea spre aprobare Senatului UTM

– Aprobarea modificărilor la Regulamentul privind sistemul de salarizare la UTM (ajustarea la cadrul legal actual și actualizarea normativelor de muncă și a indicatorilor de performanță)

– Aprobarea mijloacelor financiare necesare pentru retribuirea muncii pe anul 2021

– Detalii privind Planul de Achiziții pentru anul 2021

– Informații privind taxele de studii

Rectorul UTM, dl Viorel BOSTAN, a explicat membrilor CDSI despre punerea în aplicare, din 1 ianuarie 2021, a „Metodologiei de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior”, aprobată de Guvernul R. Moldova în 10 iunie 2020, în vederea utilizării eficiente și asigurării transparenței alocării surselor de finanțare de la bugetul de stat destinate formării profesionale inițiale pe universități. Respectiva metodologie stabilește modul de alocare pentru instituțiile publice de învățământ superior a finanțării-standard, în bază de cost standard per student și coeficienți de ajustare, asociată gradului de complexitate a programelor de studii de la ciclurile de studii superioare de licență și master, a finanțării compensatorii pentru susținerea performanței și a finanțării complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice a instituției.

Compartimentul „diverse” de pe ordinea de zi a inclus subiecte foarte importante pentru buna funcționare a UTM în actualul an de studii, dar și chestiuni strategice de dezvoltare eficientă a învățământului superior tehnic ingineresc: elaborarea și promovarea obiectivelor strategice de dezvoltare-consolidare a UTM prin realizarea plenară a atribuțiilor CDSI, în special în problemele ce țin de dezvoltarea resurselor umane, patrimoniu, atragere de investiții și finanțări complementare, extindere a parteneriatelor publice private, aprofundarea relațiilor cu industria, fortificarea capacităților educaționale și de cercetare, toate aceste obiective fiind sistemic corelate cu Planul Strategic de dezvoltare a Universității

 

Serghei POPOVICI, în calitate de președinte al Comisiei de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

SERGHEI POPOVICI: „E DE DATORIA NOASTRĂ SĂ DEZVOLTĂM O GENERAȚIE DE TINERI DEDICAȚI PROFESIEI, PENTRU A CREA UN VIITOR MAI BUN ACASĂ”

Directorul Î.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, Serghei POPOVICI, a participat astăzi, în calitate de președinte al Comisiei de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

“Sunt onorat să fiu alături de voi în această zi importantă. Anii de facultate la sigur au fost o provocare zilnică de a învăța și a vă dezvolta profesional, cu certitudine a fost o aventură a cărei amintiri le veți păstra pe parcursul întregii vieți. Amintiți-vă că prin muncă și decizii înțelepte veți culege rezultate pe potrivă.

În contextul situației pandemice COVID-19, studenții susțin examenele de licență în regim online, această metodă de evaluare fiind o particularitate forte ce asigură continuitatea activității învățământului superior în cadrul UTM, oferind totodată posibilitatea menținerii restricțiile impuse de situația de urgență în sănătate publică.

Conform prevederilor HG 482/2020, promovarea unui mediu digital mai prosper prin cooperarea cu instituții de învățământ superior în realizarea proiectelor de cercetare și pregătire de specialiști calificați în domeniu, este o acțiune pe care Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) o susține în exercitarea rolului său de Centru Guvernamental de Răspuns la Incidente Cibernetice.

„Este de datoria noastră să dezvoltăm o generație de tineri specialiști calificați, perseverenți și dedicați profesiei, pentru a crea un viitor mai bun acasă”, a subliniat directorul STISC, Serghei POPOVICI.

Întâlnire fructuoasă cu dl Ianuș Erhan, Secretar General al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Astăzi, 5 februarie, rectorul #UTM, Viorel Bostan și prorectorul Dinu Turcanu, au avut o întâlnire fructuoasă cu dl Ianuș Erhan, Secretar General al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Înaltul oaspete a vizitat astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei, fiind însoțit de dl Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranță a Infrastructurii Rutiere din cadrul UTM.

Subiect al ședinței, fiind inițierea unui acord de colaborare, care urmează a fi încheiat între Ministerul Afacerilor Interne și Universitatea Tehnică a Moldovei. În timpul discuțiilor s-au conturat obiectivele principale ale colaborării, activități coordonate, de interes reciproc, precum: creare de competențe și experiență, construcția și menținerea unei relații solide în raport cu curricula academică la UTM pentru asigurarea competențelor necesare pieței muncii, inclusiv în domeniul aferent subdiviziunilor MAI, realizarea de proiecte educaționale, pregătirea și recrutarea studenților – dezvoltatori, administratori de sistem, ofițeri în domeniul securității cibernetice; implicarea profesorilor și studenților în dezvoltarea de produse, servicii și metode prin colaborare directă între Părți; recrutare – programe de Internships și angajări, etc.

În discuții, prof.univ.dr.hab. Viorel Bostan a punctat că în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), am creat Observatorul de siguranță a infrastructurilor rutiere, care ar putea fi folosit de Guvern ca platformă pentru aceste activități (care ar studia siguranța rutieră din toate punctele de vedere, iar urmare acestor analize, ar propune soluții de îmbunătățire). În acest caz, statul ar fi în câștig, deoarece nu ar fi necesar să instituționalizeze aceste lucrări, dar să le contracteze mediului academic, unde există expertiză, dar și un mare potențial de sustenabilitate, deoarece studenții ar participa la aceste activități.

La rândul său, dl Erhan a mulțumit Administrației Universității Tehnice a Moldovei pentru disponibilitate, apreciind pregătirea înaltă a absolvenților, dezvoltarea și modernizarea continuă a universității, arătându-se optimist în ceea ce privește rezultatele colaborării pe care le vor stabili Părțile.

La rândul său, prorectorul, Dinu Turcanu, a dat o apreciere deosebită acestei întâlniri, mulțumindu-i Secretarului General de Stat, pentru deschidere, menționând că semnarea unui Acord pe obiectivele și planul de acțiuni discutat astăzi, va consolida colaborarea existentă între cele două instituții și va contribui la realizarea unor proiecte comune, în beneficiul societății.

 

Un laborator de instruire în domeniul tehnologiei informației și securităţii cibernetice va fi lansat la Universitatea Tehnică a Moldovei

Un laborator de instruire în domeniul tehnologiei informației și securităţii cibernetice va fi lansat la Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații (FET). Obiectivul de bază este dezvoltarea unui laborator specializat, dotat cu echipament performant de ultimă oră (MikroTik & Ubiquiti), dar și lansarea MikroTik Academy și Ubiquiti Academy în cadrul UTM, FET.

În cadrul laboratorului se prevede instruirea personalului din domeniul TIC de la organizaţiile şi agenţiile din R. Moldova; instruirea studenţilor de la FET; instruirea autorizată în cadrul MikroTik Academy; instruirea autorizată în cadrul Ubiquiti Academy.

Aceste subiecte au fost discutate și agreate în cadrul întâlnirii avute ieri, 4 februarie, la care au participat rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul Dinu ȚURCANU, decanul Facultății Electronică și Telecomunicații, conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC, și directorul companiei IT-LAB Alexei CIOBAN, absolvent FET, care a mulțumit pentru studiile de calitate obținute la UTM și a reiterat că inaugurarea laboratorului (MikroTik & Ubiquiti) va fi posibilă, datorită suportului financiar oferit de compania IT-LAB.

În calitate de parteneri și susținători a direcțiilor de activitate vizate de direcția TIC a UTM, dar și de prorectorul informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare din cadrul universității, considerăm necesare pentru viitorii absolvenți FET, menținerea continuității acestor parteneriate dintre mediul academic și cel privat, a menționat dl Alexei Cioban.

La rândul său, rectorul UTM a ținut să mulțumească d-lui Cioban pentru implicarea în dotarea noului laborator, menționând că „aportul și implicarea UTM în pregătirea unor specialiști calificați, gata să răspundă provocărilor mereu noi, survenite în domeniul electronicii și telecomunicațiilor este unul crucial, iar rezultatele scontate desigur pot fi obținute doar prin consolidarea continuă a capacităților de instruire și conștientizare. Guvernul Republicii Moldova acordă prioritate sectorului IT, iar astfel de investiți în educare, formare și perfecționare vor fi garantul unor absolvenți de calitate, dar și a unui mediu cibernetic sigur pentru cetățeni și pentru stat”.

În calitatea sa de prorector responsabil inclusiv pentru dezvoltarea sectorului IT la UTM, Dinu ȚURCANU a reiterat că crearea acestui laborator reprezintă un pas important și tangibil în vederea fortificării capacităților de lucru a specialiștilor atât de necesari la ziua de azi, pentru a administra eficient și în condiții de maximă siguranță infrastructurile IT, fiind capabili în același timp să remedieze vulnerabilitățile și să contracareze amenințările de securitate cibernetică.

Menționăm că compania MikroTik din Letonia a fost fondată încă din anul 1995, iar până astăzi a reușit să devină una dintre companiile de top în ce privește producerea echipamentului pentru rețelele de comunicații, inclusiv echipamente wireless. Printre cele mai importante produse ale acestei companii se află software-ul RouterOS, cu ajutorul căruia fiecare calculator se poate transforma în router cu posibilități precum cele de Firewall, VPN server, VPN client, controlul fluxului și punctul de acces wireless.

Studenții UTM, instruiți în cadrul Mikrotik Academy, vor studia și vor putea implementa în activitatea lor routerele și switch-urile menționate, dar și sistemul de operare MikroTik.

Noile abilități dezvoltate de studenți la cursurile MikroTik vor prezenta o bază importantă în construirea carierei de inginer în domeniul administrării de rețea. Este important de evidențiat că în cadrul acestor cursuri studenții vor obține cunoștințele necesare pentru obținerea certificatelor MikroTik, recunoscute la nivel global.

În calitate de MikroTik training Center, Universitatea Tehnică a Moldovei va oferi studenților posibilitatea de a obține certificatele industriale internaționale, care vor fi dovada cunoștințelor înalte în domeniu, dar și mărirea șanselor pentru obținerea unui job de perspectivă în domeniu. Spre exemplu, Certificatele MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) și MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer) conformă calificarea de expert în administrarea de rețea a deținătorilor acestora, oferindu-le o carieră de succes în domeniu.

Ubiquiti este renumit la nivel mondial pentru producerea de produse de rețea fără fir de ultimă generație utilizând inovatoarea tehnologie wireless. Concepută pentru furnizorii de servicii și întreprinderi, tehnologia respectivă facilitează infrastructura de rețea din clasa operatorilor de transport date pentru sisteme de comunicații de bandă largă și rutare wireless.

Pentru UTM, lansarea programului educațional MikroTik Academy și Ubiquiti Academy este o bună oportunitate de a atrage mai mulți studenți, oferind certificate MikroTik și Ubiquiti recunoscute de angajatorii din întreaga lume.

UTM 🤝 Institutul Culinar Disciples Escoffier

Astăzi, 4 februarie, rectorul #UTM, Viorel Bostan, prorectorii, Bugaian Larisa, Dinu Turcanu și Aurica Chirsanova, șef Departamentul Alimentație și Nutriție s-au întâlnit cu înaltul oaspete care a vizitat astăzi universitatea:

– Ștefan Oprea, Institutul Culinar Disciples Escoffier, București, România, însoțit de Alexandr Chavanne, responsabil de misiuni lingvistice Campus France în Republica Moldova.

Principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii au privit colaborarea dintre cele două entități pe subiecte de instruire în domeniul învățământului superior tehnic (în special Tehnologia Alimentelor), cercetare științifică, și alte întrebări tangențiale pregătirii Inginerilor și corespunderii acestora cu cerințele pieței muncii.

Menționăm că Institutul Culinar Disciples Escoffier oferă oportunitatea exclusivă în România de a desfășura un stagiu de 6 luni de practică în restaurante cu stele Michelin. Unic în România: diploma ,,LEVEL 5 CERTIFICATE IN FRENCH CUISINE„ acreditată de Ministerul Educației din Franța – diplomă recunoscută la nivel mondial – reprezintă pașaportul către marile bucătării ale lumii.

UTM susține elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului

Rectorul #UTM, prof.univ.dr.hab. Viorel Bostan, alături de prorectorul Dinu Turcanu s-au întâlnit astăzi cu specialiștii din Federația Rusă care ajută Primaria Municipiului Chisinau în elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului.

Delegația însoțită de Dogotaru Svetlana, arhitect – șef și șefa Direcției Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare din cadrul Primăriei mun.Chișinău, au fost salutați de către administrația universității, dorindu-le succes echipei: de implicarea fiecăruia contează eficiența documentului elaborat pentru Chișinău.

Deoarece au fost deja organizate ședințe de lucru cu pretorii și arhitecții din sectoare în contextul acumulării de date pentru elaborarea Planului de amenajare, echipa de specialiști din Federația Rusă care se află la Chișinău în perioada: 1-8 februarie, are pe agenda de lucru mai multe sesiuni de interviuri cu experți din diferite domenii, în scopul elaborării propunerilor de proiect, în cadrul celei de-a doua etape de lucru asupra Planului de amenajare a teritoriului.

În cadrul discuțiilor avute, dl Rector a menționat importanța #UTM în pregătirea cadrelor de înaltă calificare (unica instituție de învățământ superior tehnic ingineresc), inclusiv a Facultatea Urbanism și Arhitectură (#FUA) care în prezent este principala structură universitară de stat din Republica Moldova dedicată formării cadrelor specializate în domeniul arhitecturii, urbanismului şi serviciilor aferente. Exercitându-şi atribuţiile în domeniul artei, creatoare a unităţii şi originalităţii funcţional-formale arhitectonice, precum şi în cel al ingineriei, menită a satisface în mod ştiinţific cerinţele utilului economic, FUA deţine prin tradiţie locul cuvenit în consolidarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, artei şi culturii naţionale. Prin prestigiul ştiinţific, prin oferta educaţională, numărul absolvenţilor, calitatea procesului didactic, activitatea ştiinţifică fructuoasă şi recunoscută, putem considera drept pe deplin justificată anvergura naţională a activităţii Facultăţii noastre.

În acest sens, administrația universității și-a arătat disponibilitatea în acordarea suportului necesar, astfel ca documentul strategic ce va stabili viziunea și prioritățile de dezvoltare a capitalei pe o perioadă mai mare de timp, să fie elaborat cât mai eficient!

Noi renovări la UTM!

Activitățile de renovare a aulelor continuă la Universitatea Tehnică a Moldovei, de data aceasta la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

În acest context, astăzi a avut loc o nouă şedinţă operativă de coordonare a activităţilor de renovare a aulei 3-3 realizată cu participarea companiei britanice Amdaris, fiind și un partener strategic.

Rectorul #UTM, Viorel Bostan și prorectorul Dinu Turcanu au trecut în revistă planul de acțiuni și finanțările universitare, în vederea sincronizării investițiilor companiei private în spațiile educaționale ale facultății UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Tehnologiile educației au evaluat enorm în ultimul timp, astfel soluțiile propuse de noi vor facilita livrarea conținutului și interacțiunile cu studenții, iar tehnicile multimedia implementate vor permite transmisiuni în timp real.

Împreună vom reuși un nou Amfiteatru Universitar!

Prorectorul UTM Dinu Țurcanu și-a vopsit părul în culoarea albastru – culoarea branding-ului universitar.

Universitatea Tehnică a Moldovei își menține poziția de lideră la nivel național, conform raportului realizat de Ranking Web of Universities (Webometrics). Noutatea i-a bucurat pe studenții și profesorii UTM, iar pe unii i-a făcut chiar să-și schimbe culoarea părului.

Vorbim despre prorectorul instituției superioare de învățământ, Dinu Țurcanu, care și-a promis că dacă UTM se va menține în top, își va vopsi părul de culoare albastră.

„Mi-am promis că dacă în ianuarie 2021 #UTM își continuă poziția de lider în cadrul clasamentului universitar (care apropo analizează momentan peste 31 000 de universități), îmi vopsesc părul în culoarea albastru – culoarea branding-ului universitar. Adevărații bărbați își țin promisiunile”, a menționat Dinu Țurcanu pe pagina sa de Facebook.