Săptămâna Limbilor Străine, organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei

Solicitată de reporterul emisiunii „Matinalii” difuzată de TVR Moldova, conf. univ., dr. Svetlana CATERENCIUC, șef Departament Limbi Străine, a oferit mai multe detalii despre Săptămâna Limbilor Străine, organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei în perioada 22-26 martie.

Este un eveniment care celebrează și promovează diversitatea lingvistică, învățarea limbilor străine pe durata vieții, prin care ne propunem să atragem atenția mediului academic asupra importantei studierii limbilor străine, preocupării de a-si îmbogăți și, totodată, de a demonstra cunoștințele într-o limba străină în cadrul unei suite de activități, la care sunt invitați să se conecteze atât studenții, cât și profesorii, a menționat doamna Svetlana CATERENCIUC, subliniind că agenda Săptămânii Limbilor include:

comunicări științifice studențești în cadrul tuturor facultăților Universității;

organizarea unor mese rotunde cu genericul „Simbolismul tradițiilor românești”, „Limba germană în mediul ingineresc”,

organizarea unor concursuri, între care:

– concursul posterelor, cu tematica ,,Evoluția în timp a specialității”,

– concursul machetelor și proiectelor cu descrierea acestora în limba străină;

– concursul fisei terminologice,

– concursul „Inginerii creează Universul”, elaborarea unui spot promoțional cu prezentarea specialității în limba străină.

Referindu-se la oportunitățile de care beneficiază studenții care cunosc mai multe limbi străine, d-sa a specificat că acestea le deschid noi orizonturi. Din ce în ce mai multe companii cu capital străin sunt prezente pe piaţa Republicii Moldova sau cele locale își extind activitatea spre un nivel internațional, iar pentru aceasta au nevoie de angajați cu gândire multiculturală și viziune globală, care vorbesc cel puțin o limbă străină. Astfel, cunoașterea unei limbi străine va crește exponențial oportunitățile de carieră.

Și la angajare astăzi de cele mai multe ori este absolut necesară cunoașterea a cel puțin unei limbi străine, cu atât mai mult cu cât studenții își doresc să evolueze ierarhic, nedorind să se limiteze la pozițiile de începători. Mai mult. Numeroși studenți sunt angajați în perioada studenției. Companiile din domeniul tehnologiilor informaționale, de exemplu, Pentalog, solicită cunoașterea limbilor engleză și franceză. În domeniul transporturilor, una dintre cerințe ține de cunoașterea limbii engleze sau germane. Companiile din industria alimentara se axează pe cunoașterea limbilor franceză și engleză, iar companiile germane care activează în Republica Moldova optează, evident, pentru limba germană.

Cunoașterea limbilor străine constituie pilonul principal și pentru implementarea Strategiei de internaționalizare instituțională a UTM. În vederea internaționalizării cercetării științifice și a deschiderii Universității spre mediul internațional sunt încheiate acorduri de cooperare bilaterală cu diverse universități. O prioritate sunt și mobilitățile studențești în cadrul programului Erasmus+, care de asemene necesită cunoașterea unei limbi străine. Studenții UTM, bunăoară, au posibilitatea de a efectua mobilități în țările Uniunii Europene cu care UTM are acorduri în derulare. Astfel, 13 studenți au beneficiat de mobilități în diverse universități din Marea Britanie, Germania, Danemarca, România, Franța, Italia. Programul CEEPUS oferă masteranzilor și doctoranzilor posibilitatea de a participa la conferințe internaționale. Totodată, la UTM se pune accent și pe studierea/cunoașterea limbilor străine de către cadrele didactice.

Agenda evenimentului include și un exercițiu academic privind cunoașterea limbii de către alolingvi – „Simbolismul tradițiilor românești”. Sunt invitați să participe studenții vorbitori nativi de limba rusă, care studiază limba română, studenții străini din Republica Turcia care urmează anul pregătitor la UTM – toți doritorii. Întrucât ne aflăm în luna Mărțișorului, studenții vor reflecta în prezentările lor frumusețea tradițiilor românești legate de acest minunat simbol al primăverii, vor aborda însă și tradițiile Pascale românești.

Organizatorii se așteaptă la o participare activă a studenților și cadrelor didactice – cca 300 de studenți din cadrul UTM și 63 – de la Universitatea din Craiova.

Săptămâna Limbilor Străine vine în completarea activităților didactice, fiind o manifestare dedicată importanței studiului limbilor străine și intensificării relațiilor interuniversitare internaționale.

„Auditul Energetic al Clădirilor Publice și Sistemelor Inginerești Aferente Acestora”

Prorectorul UTM dl. Dinu Țurcanu a salutat, în numele administrației #UTM, participanții în cadrul instruirilor celei de-a doua grupă: modulul „Auditul Energetic al Clădirilor Publice și Sistemelor Inginerești Aferente acestora”
“Aduc sincere mulțumiri, Centrul de Formare Continuă, #CFCEECP, formatorilor, dar și partenerilor cu suportul cărora, programul respectiv de formare profesională continuă a fost elaborat – Agenției pentru Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova și Agenția pentru Eficiență Energetică.
Am menționat că proiectele de eficiență energetică sunt în creștere an de an, de aceea sunt sigur că de curând, vom avea nevoie de elaborarea unor audite calitative, dar și de auditori cu o pregătire corespunzătoare.
Perioada pandemică ne limitează în organizarea instruirilor în sălile de curs, dar cu siguranță formatorii cu suportul instrumentelor IT utilizate în cadrul UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei – Office365 for Education, Moodle, etc. vor asigura transmiterea calitativă atât a cunoștințelor teoretice cât și a studiilor de caz (exerciții practice), astfel ca la finalizarea instruirii, să deveniți auditori autorizați!”, a scris Prorectorul pe pagina sa de Facebook.

Autoarea Ariana Dermenji în vizită la UTM

Astăzi, dl Rector, Viorel Bostan și Dinu Turcanu, prorector au avut deosebita onoare să se întâlnească cu dna Ariana Dermenji, care a reușit performanța de a lansa în premieră pentru Republica Moldova un ghid practic „Protocolul Instituțional”, ce redă într-o manieră foarte profesionistă regulile, tehnicile, metodele și etichetele diplomatice care urmează a fi aplicate în cadrul evenimentelor oficiale și cele cotidiene.

În acest context, administrația #UTM a adus sincere felicitări autoarei pentru lansarea cărții, mulțumind pentru exemplarul Ghidului primit în dar, și urându-i mult succes și realizări ulterioare.

De asemenea, au fost abordate subiectele privind colaborarea ulterioară cu UTM, în contextul organizării cursurilor universitare privind protocolul instituțional.

Ca urmare a studierii acestui curs, pe lângă posibilitatea de utilizare în activitatea zilnică, specialistul va dezvolta următoarele competențe:

1) stăpânirea unei culturi instituționale corecte din punctul de vedere al protocolului și al comunicării internaționale;

2) stăpânirea tehnicilor de organizare a diferitor acțiuni protocolare la nivel național și într-un mediu internațional, precum și abilitatea de a valorifica particularitățile culturii locale și a celei din alte țări;

3) stăpânirea cunoștințelor despre elementele de bază ale protocolului și ale etichetei, precum și abilități de aplicare a acestora în practică.