O nouă echipă de prorectori UTM

Astăzi, 27 aprilie 2021, Senatul Universității Tehnice a Moldovei s-a întrunit în prima ședință din noua legislatură, dar și într-o nouă componență – de doar 65 de membri.

Ședința a fost marcată și de alte câteva aspecte de mare anvergură pentru înaltul for al UTM.

Mulțumind echipei de prorectori care i-a fost alături până acum, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a menționat că peste 80 la sută din obiectivele planului managerial al primului său mandat a fost executată cu succes.

De asemenea, domnul rector a făcut uz de procedura legală de a desemna echipa managerială pentru următorul mandat, anunțând chiar în debutul ședinței noua componență a bordului de prorectori, în care se regăsesc universitari cu experiență, apreciați pentru contribuția și meritele lor în dezvoltarea și valorificarea potențialului științifico-didactic, uman și material al subdiviziunilor pe care le-au reprezentat anterior.

Astfel, în noua componență a echipei de prorectori îl regăsim pe Dinu ȚURCANU, responsabil de sectorul informatizare relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare. Totodată, redescoperim două nume noi în alte două poziții: în cea de prorector pentru studii – pe conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, care ani la rând a făcut cinste posturii de decan al Facultății Tehnologia Alimentelor; iar în funcția de prorector pentru probleme financiare și relații internaționale –– pe dna Daniela POJAR, cea care a pus temelia Direcției Managementului Resurselor a UTM. Noul prorector pentru cercetare și doctorat urmează să fie anunțat la următoarea ședință a Senatului.

Cu personalități de talia celor înaintate în ierarhia conducerii universității, acul busolei performanței academice a UTM va înclina mereu spre noi culmi și cuceriri. Cu atât mai mult, cu cât și noii prorectori și-au exprimat dorința nestăvilită de a-și pune abilitățile și iscusința în ascensiunea continuă a prestigioasei și unicei instituții de învățământ superior din R. Moldova – UTM.

Mult succes noii echipe în nobila misiune pe care și-a asumat-o!

Prorectorul Dinu Țurcanu – despre examenele de absolvire și admiterea UTM pe timp de pandemie

Prorectorul UTM dl. Dinu Țurcanu a vorbit în cadrul emisiunii “Sputnik Matinal” despre cum se vor desfășura în acest an examenele de absolvire și cele de înmatriculare la Universitatea Tehnică din Moldova.  Prorectorul a precizat faptul că UTM este pregătită să facă față oricărei provocări și are două scenarii cu privire la desfășurarea examenelor de absolvire și cele de admitere: atât cu prezența fizică a studenților, cât și în regim online.

“UTM ete pregătitiă de ambele scenarii cu privire la desfășurarea activităților didactice. În funcție de evoluția sistuației pandemice, administrația va emite o dispoziție prin care se va hotărâ dacă examenle se vor desfășura cu prezență fizică în grupuri mici de studenți și cu respectarea tuturor normelor de protecție, fie le vom realiza în mod online, precum și la celelealte sesiuni. În an pandemic avem toate instrumentele digitale referitor la acest proces”, a subliniat prorectorul UTM.

Amintim că Universitatea Tehnică a Moldovei oferă cursuri online gratuite de pregătire pentru examenele de Bacalaureat pentru viitorii absolvenți, doar că în prezent acestea se desfășoară în regim online, din cauza pandemiei provocate de COVID-19.

Chiar dacă programul de învățământ începe în septembrie, profesorii de la UTM deja predau ore, doar că în format video. Aceștia înregistrează atât prelegerile, seminarele, cât și lucrările de laborator pentru studenții anului I, întrucât deocamdată nu se cunoaște modalitatea de desfășurare a procesului de studii în noul an de învățământ.

 

FET-UTM prezentă la workshop condus de Gheorghi GUZUN, conf. univ., dr. în domeniul sisteme informaționale, inteligență artificială și managementul datelor, Universitatea de Stat din California (SUA)

Studenții FET-UTM au avut prilejul să participe la un workshop condus de Gheorghi GUZUN, conf. univ., dr. în domeniul sisteme informaționale, inteligență artificială și managementul datelor, Universitatea de Stat din California (SUA), campusul San Jose (San Jose State University), Departamentul Computer Engineering.

Moderatorul workshop-ului a menționat că sistemul informaţional are un grad ridicat de complexitate şi pentru înțelegerea importanței și utilizarea acestuia este nevoie să se cunoască şi să se interpreteze corect noţiunile ce stau la temelia sa, și anume: informaţia, datele, redundanţa, fluxul informaţional, circuitul informaţional, sistemul informaţional, sistemul informatic.

Tema prezentată a fost „Gestionarea datelor”, specificându-se că procesul respectiv include colectarea, păstrarea și utilizarea datelor în mod sigur, eficient și economic. Activitatea de gestionare a datelor are un domeniu larg, care acoperă factori cum ar fi:

Crearea, accesarea și actualizarea datelor la un nivel de date diferit;

Stocarea datelor în cloud;

Nivel ridicat de disponibilitate și recuperare în caz de dezastru;

Utilizarea datelor într-o gamă variată de aplicații, cu acces la analize și algoritmi;

Asigurarea confidențialității și securității datelor;

Arhivarea și distrugerea datelor conform programelor de păstrare a datelor și cerințelor de conformitate

O strategie oficială de gestionare a datelor abordează activitatea utilizatorilor și a administratorilor, capacitățile tehnologiilor de gestionare a datelor, cerințele de reglementare și nevoile organizației pentru a obține valoare din datele sale.

Workshopul a captivat studenții și cadrele didactice prin multiple exemple a procesului de gestionare a datelor.

Este un debut promițător al colaborării dintre UTM, Facultatea Electronică și Telecomunicații (FET) și Universitatea de Stat din California (SUA), Departamentul Computer Engineering, care va deschide noi perspective de colaborare atât la nivel didactico-științific, cât și de instruire a studenților.

Vizită la renumita companie Mixbook Moldova

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, însoțit de vicerectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare Dinu ȚURCANU și directorul Centrului Universitar de Informare și Ghidare în Carieră Radu MELNIC, au vizitat renumita companie Mixbook Moldova.

Întâmpinați cu ospitalitate de către George TEODORESCU, director regional Mixbook, vicepreședinte American Chamber of Commerce in Moldova, și profund impresionați de povestea Mixbook-ului, aproape unică în Moldova în domeniul IT, care implementează modelul culturii corporative occidentale, similară celei de la Silicon Valley, managerii UTM au fost tentați, firește, să atragă spiritul și înalta clasă a prestigioasei mărci Mixbook în procesul de educaţie și formare a viitoarelor generații de ingineri dezvoltatori.

Punctele de interes comun fiind găsite, părțile au semnat un acord de colaborare, declarându-se mândre să contribuie împreună la pregătirea specialiștilor IT, inclusiv prin organizarea unor evenimente de amploare în domeniile IT & Microelectronics.

Ar fi frumos ca, prin Mixbook, să putem contribui la dezvoltarea unui eco-sistem propice dezvoltării start-upurilor în domeniu – a unor școli foarte puternice de inginerie, iar ideile care apar în cadrul acestora să dispună de un potențial propice și să crească rapid, ducându-ne numele în toată lumea.