La UTM, FET a fost inaugurat un Laborator de instruire în domeniul Tehnologiei Informației și Securităţii Cibernetice

Un laborator de instruire specializat, în domeniul Tehnologiei Informației și Securităţii Cibernetice, dotat cu echipament performant de ultimă oră (MikroTik & Ubiquiti) a fost lansat, ieri, 9 martie 2022, la Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații (FET).

În cadrul laboratorului se prevede instruirea personalului din domeniul IT de la organizaţiile şi agenţiile din Republica Moldova; instruirea studenţilor de la FET; instruirea autorizată în cadrul MikroTik Academy; instruirea autorizată în cadrul Ubiquiti Academy.

La evenimentul de lansare a noului laborator au participat rectorul UTM, prof.univ., dr.hab. Viorel BOSTAN, prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socioeconomic, imagine și comunicare, Dinu ȚURCANU, șeful direcției Tehnologia Informației și Comunicații, UTM, Vasile CHETROI, decanul Facultății Electronică și Telecomunicații, conf.univ., dr. Pavel NISTIRIUC, șef departament Telecomunicaţii și Sisteme Electronice (TSE), conf.univ., dr. Lilia SAVA, cadre didactico-științifice, studenți FET și directorul companiei IT-LAB Alexei CIOBAN, absolvent FET, care a mulțumit pentru studiile de calitate obținute la UTM și a reiterat că inaugurarea și dotarea integrală a laboratorului (MikroTik & Ubiquiti) a fost posibilă, datorită suportului financiar oferit de compania IT-LAB, dar și dorinței personale a dlui de a veni cu un suport considerabil pentru viitorii absolvenți FET. În calitate de parteneri și susținători a direcțiilor de activitate vizate de Facultatea Electronică și Telecomunicații a UTM, considerăm necesare pentru viitorii absolvenți FET, menținerea continuității acestor parteneriate dintre mediul academic și cel privat, a menționat dl Alexei Cioban. Dl Director a punctat că și în continuare va acorda suportul necesar facultății pe toate dimensiunile, inclusiv dotarea tehnico-materială a facultății, stagii de practică, instruiri, etc.

Studenții UTM, instruiți în cadrul Mikrotik Academy, vor studia și vor putea implementa în activitatea lor echipamente active de rețea, dar și  sistemul de operare MikroTik. Noile abilități dezvoltate de studenți la cursurile MikroTik vor prezenta o bază importantă în construirea carierei de inginer în domeniul administrării de rețea. Este important de evidențiat că în cadrul acestor cursuri studenții vor obține cunoștințele necesare pentru obținerea certificatelor MikroTik, recunoscute la nivel global. Dl Cioban, a reiterat că cursurile în cadrul MikroTik Acdemy și Ubiquiti Academy vor fi oferite gratuit pentru studenții FET, UTM.

La rândul său, rectorul UTM a ținut să mulțumească d-lui Cioban pentru implicarea în dotarea noului laborator, menționând că „aportul și implicarea UTM în pregătirea unor specialiști calificați, gata să răspundă provocărilor mereu noi, survenite în domeniul electronicii și telecomunicațiilor este unul crucial, iar rezultatele scontate desigur pot fi obținute doar prin consolidarea continuă a capacităților de instruire și conștientizare. Autoritățile publice centrale acordă prioritate sectorului IT, iar astfel de investiții în educare, formare și perfecționare vor fi garantul unor absolvenți de calitate, dar și a unui mediu cibernetic sigur pentru cetățeni și pentru stat”.

În calitatea sa de prorector responsabil inclusiv pentru dezvoltarea sectorului IT la UTM, dl Țurcanu a reiterat, că crearea acestui laborator reprezintă un pas important și tangibil în vederea fortificării capacităților de lucru a specialiștilor atât de necesari la ziua de azi, pentru a administra eficient și în condiții de maximă siguranță infrastructurile IT, fiind capabili în același timp să remedieze vulnerabilitățile și să contracareze amenințările de securitate cibernetică.

De asemenea, dl Țurcanu a menționat – “în calitate de MikroTik training Center, Universitatea Tehnică a Moldovei va oferi studenților posibilitatea de a obține certificatele industriale internaționale, care vor fi dovada cunoștințelor înalte în IT, dar și mărirea șanselor pentru obținerea unui job de perspectivă în domeniu. Spre exemplu, Certificatele MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) și MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer) confirmă calificarea de expert în administrarea de rețea a deținătorilor acestora, oferindu-le o carieră de succes în domeniu.”

Prezenți la eveniment, atât dl Nistiriuc Pavel, decan FET, cât și Lilia Sava, șef departament TSE au adus mulțumiri sponsorului acestui laborator, menționând importanța dotării tehnico-materiale a facultății în pregătirea absolvenților în corespundere cu cerințele pieței muncii. De asemenea, dna Sava a punctat că acest laborator reprezintă primul parteneriat dintre facultate și o companie din domeniul IT, din momentul preluării administrării departamentului TSE, aceasta fiind și un exemplu pentru ulterioarele colaborări și discuții cu companiile din domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor Electronice.

Menționăm că compania MikroTik din Letonia a fost fondată încă din anul 1995, iar până astăzi a reușit să devină una dintre companiile de top în ce privește producerea echipamentului pentru rețelele de comunicații, inclusiv echipamente wireless. Printre cele mai importante produse ale acestei companii se află software-ul RouterOS, cu ajutorul căruia fiecare calculator se poate transforma în router cu posibilități precum cele de Firewall, VPN server, VPN client, controlul fluxului și punctul de acces wireless.

Ubiquiti este renumit la nivel mondial pentru producerea de produse de rețea fără fir de ultimă generație utilizând inovatoarea tehnologie wireless. Concepută pentru furnizorii de servicii și întreprinderi, tehnologia respectivă facilitează infrastructura de rețea din clasa operatorilor de transport date pentru sisteme de comunicații de bandă largă și rutare wireless.

Pentru UTM, lansarea programului educațional MikroTik Academy și Ubiquiti Academy este o bună oportunitate de a atrage mai mulți studenți, oferind certificate MikroTik și Ubiquiti recunoscute de angajatorii din întreaga lume.