În cadrul Senatului a fost prezentat Raportul de Activitate a UTM pentru anul 2021 – Universitatea Tehnica a Moldovei

Marți, 29 martie 2022, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a prezentat raportul privind activitatea Administrației Universității Tehnice a Moldovei și executarea bugetului în anul 2021. Evenimentul s-a desfășurat în Amfiteatrul AMDARIS din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Este al șaselea raport prezentat de către rectorul Viorel BOSTAN de la alegerea sa în funcție în noiembrie 2015, răstimp în care Universitatea se dezvoltă și se modernizează vizibil.

Structurat pe domeniile principale de activitate, raportul conţine realizările, proiectele desfăşurate, dar şi obiectivele stabilite pentru anul viitor.

„A fost un an cu multe provocări, dar și cu progrese vizibile pe diverse dimensiuni”, a menționat rectorul, mulțumindu-le universitarilor pentru dedicație și coeziune. Raportul a inclus multe date statistice, cifre concrete pe diverse compartimente de venituri și cheltuieli. Managementul iscusit și dedicat a scos în evidență, și în acest an, meritul administrației nu doar de a menține instituția pe valul de plutire, ci de a o propulsa și a-i valorifica imaginea de succes de care se bucură.

Rectorul a expus realizările înregistrate de UTM în anul 2021 privind pregătirea inginerilor licențiați, masteranzilor și doctoranzilor, eforturile depuse în vederea formării contingentului de studenți, contribuția UTM la formarea continuă a specialiștilor din domeniile de profil  UTM, rezultatele cercetătorilor, reabilitarea, renovarea și întreținerea edificiilor, laboratoarelor și echipamentului didactico-științific, extinderea relațiilor internaționale și activităților de promovare a imaginii favorabile a UTM, executarea bugetului instituției în anul trecut, situația financiară la zi și provocările ce ne așteaptă în anul curent. Senatorii au apreciat activitatea UTM expusă în raport, adoptând și propuneri de eficientizare a procesului educațional, gestionarea judicioasă a personalului, resurselor financiare și materiale, cuprinse în planul operațional și bugetul UTM pentru anul 2022.