UTM participă la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor din România

Astăzi, 9 aprilie, prorectorul pentru Informatizare, relaţia cu mediul socio-economic și Comunicare dl Dinu Țurcanu alături de prof.univ.dr.hab. Viorel Bostan, Rector UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei şi prof.univ.dr.hab. Emil Ceban, rector Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova, participă la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor din România, la invitația organelor de conducere (Președinte CNR, prof.univ.dr.ing. Dan Caşcaval, rector Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi), eveniment ce se desfășoară în Iaşi, România.
La ședința CNR, participă Sorin Mihai Cimpeanu, Ministru al Educației din România, Gigel PARASCHIV, Secretar de Stat, învățământ superior, dar și alți invitați ai instituțiilor aferente învățământului superior românesc.
Colaborări, parteneriate, inițierea noilor programe de instruire cu diplomă dublă, participarea în comun la apelul de propuneri a proiectelor finanțate din cadrul Programului Erasmus, dar și alte lucruri extraordinare întru suportul învățământului superior din Republica Moldova, le vor discuta astăzi cu colegii universitari din România.
Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (#TUIASI), a primit cea mai înaltă distincție academică – Doctor Honoris Causa – din partea Universității Tehnice a Moldovei (#UTM) în septembrie 2021.