“Academia de Securitate Cibernetică din cadrul UTM va deveni Centru la nivel Național de formare în Securitate Cibernetică”, precizează Dinu Ţurcanu, Coordonatorul Strategic al acestei entităţi

Amintim că în data de 23 decembrie, Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Suediei, și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), au recunoscut nevoia de a îmbunătăți procesul educațional, infrastructura și securitatea cibernetică a Moldovei, asumându-și înființarea Academiei de Securitate Cibernetică, care cu certitudine va excela în viitorul apropiat, exact ca şi TEKWILL, doar că în domeniul CyberSecurity!
Noua entitate, creată cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanţat de USAID şi Guvernul Suediei, va acoperi circa 1 000 metri pătraţi cu spaţii tehnologizate, săli de instruire, cameră de server cu modelări ale scenariilor în domeniul securităţii cibernetice, săli tematice, dar şi o sală de evenimente cu capacitatea de peste 400 persoane.
Motivul principal al fondării acestei instituţii este deficitul de personal în domeniul securității cibernetice atât la nivel național, cât și internațional. Actualmente, în Republica Moldova, domeniul securității cibernetice este foarte neclar pentru tinerii care parcurg sistemul clasic de învățământ (gimnazial, liceal, universitar), nefiind promovat, dar și nereflectat în curricula de studiu precum ar trebui să fie.
Recent, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pentru a pune în discuție securitatea cibernetică a țării. Membrii CSS au analizat modul de organizare a sistemului național de securitate cibernetică, precum și riscurile și provocările cu care se confruntă acesta. În cadrul ședinței CSS s-a discutat și despre necesitatea îmbunătățirii cadrului legal care vizează acest domeniu, precum și despre felul în care poate fi îmbunătățită, în acest sens, comunicarea și cooperarea între instituțiile statului. Fiind prezent la şedinţa CSS, am menționat importanța educației și sporirii culturii informaționale a cetățenilor, dar și rolul noii Academii de Securitate Cibernetică la acest capitol.
Puterile mondiale încă nu și-au dat seama că au mai mult de pierdut într-un schimb de atacuri cibernetice de pământ ars decât de câștigat. Până când o vor face, mașina de război cibernetic va continua… Având în vedere acea intensificare aparent inexorabilă a potențialului distructiv al războiului cibernetic, cum se îndepărtează oamenii de un viitor haotic de conflict digital nesfârșit și larg răspândit? Cel mai evident răspuns este, desigur, o mai bună securitate cibernetică: proprietarii de infrastructuri critice din sectorul guvernamental și privat ar putea cu siguranță să investească mai mult în consolidarea rețelelor, separând sistemele vitale de Internet ori de câte ori este posibil. Dar în războiul cibernetic, ca și în jocul mai larg al securității cibernetice, infracțiunea are avantajul: nu vă așteptați ca vreo tehnologie de securitate să prevină toate atacurile cibernetice viitoare!
În contextul celor de mai sus, sunt absolut convins că inclusiv prin această inițiativă vom construi un punct de legătură între domeniul securității cibernetice și oamenii care vor să își creeze o carieră în această industrie. De asemenea, unul dintre obiectivele Academiei va fi implicarea specialiștilor și celor pasionați în dezvoltarea și susținerea comunității naționale, prin organizarea de concursuri, evenimente, și conferințe.
Dincolo de infracțiunea informatică, neaccesarea unui link având drept conținut o știre falsă, nedeschiderea unui mesaj primit pe e-mail, al cărui atașament prezintă pericol pentru navigatorul mediului online, demonstrează – minimalizarea riscului incidentului cibernetic. E necesar să precizez faptul că diseminarea informațiilor de natură preventivă care ar putea descuraja apariția fenomenelor ilegale, ar spori cultura informațională a populației: ceea ce prezintă un obiectiv imperativ timpului! Extinderea practicii ar trebui să privească și angajații instituțiilor publice, sub o formă obligatorie de instruire în domeniul securității cibernetice, dar și a formării competențelor digitale pentru membrii entităților private, întrucât și cei din urmă coparticipă la formarea sectorului integral al economiei naționale.
Altfel spus, minimalizarea incidentului cibernetic este interdependentă de instruirea populației, explicarea factorilor care ar putea influența apariția pericolelor informaționale, deslușirea modalității combaterii fenomenului. Deși majoritatea nu este înspăimântată de acest tip de pericol, dată fiind lipsa unor atacuri masive în spațiul nostru virtual, considerând că se atentează departe de Republica Moldova, prezumând iluzoriu că sunt securizați, adevărul este altul, inclusiv în contextul intensificării războiului informaţional, dar şi scurgerilor de corespondenţă privată a oficialilor de rang înalt din ţară. Importanța cultivării în materia tehnologiilor se face vizibilă și în partea ce ține de menținerea ordinii legii, prin aplicarea justă a acesteia. În discuțiile recent purtate cu specialiști ai dreptului, remarcasem o vulnerabilitate: crima cibernetică nu poate fi constatată atât timp cât exponenții puterii nu-i reliefează elementele constitutive, iar această fază poate fi posibilă numai după o administrare lipsită de cusur a probelor, iar în absența unei instruiri, se pot pierde ușor probele, respectiv și șansa de a stopa fenomenul criminalității.
În cadrul Academiei de Securitate Cibernetică va exista și un laborator tematic cu cele mai noi tehnologii şi instrumente din domeniu, ale producătorilor globali de soluţii de securitate cibernetică unde vor fi studiate diverse scenarii de caz, inclusiv pentru necesităţile instituţiilor statului. Totodată, noua entitate își propune un program de cursuri care să fie accesibil pentru toată lumea. Cursurile organizate vor fi structurate pe nivele de dificultate, începând cu subiecte introductive, pană la cursuri avansate, în baza unor cooperări cu instituţii internaţionale din domeniu, dar şi cu producătorii de TOP ale soluţiilor de securitate cibernetică.