PRORECTORUL UTM DINU ȚURCANU A SUSȚINUT CU BRIO TEZA DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI

Este vorba de dl Dinu ȚURCANU, prorector pentru Digitalizare al UTM, care, iată, s-a regăsit perfect și a excelat în domeniul specialității științifice 253.04. Securitatea produselor alimentare, susținând cu succes teza de doctor în științe inginerești cu tema „SECURITATEA NUTRIȚIONALĂ A PERSOANELOR CU TULBURĂRI CORELATE CONSUMULUI DE GLUTEN ÎN REPUBLICA MOLDOVA”, sub conducerea științifică a dr., conf. univ. Rodica SIMINIUC.

Teza de doctorat a dlui Dinu ȚURCANU aduce în prim-plan o temă de cercetare crucială în contextul securității alimentare și sănătății publice, având ca obiectiv evaluarea și abordarea securității nutriționale a persoanelor cu tulburări asociate consumului de gluten (TACG) în Republica Moldova. Aceasta vine într-un moment în care provocările de sănătate, economice și de mediu din Moldova se intensifică, iar persoanele cu tulburări legate de consumul de gluten se confruntă cu dificultăți semnificative. Scopul cercetării se concentrează pe evaluarea multidimensională a securității nutriționale a persoanelor cu tulburări asociate consumului de gluten în Republica Moldova. Acest obiectiv global este abordat prin intermediul unor modele aplicabile la nivel național și individual, în vederea complexității provocărilor din această sferă.

Autorul și-a motivat alegerea subiectului de cercetare prin conștientizarea provocărilor majore cu care se confruntă R. Moldova în ceea ce privește securitatea nutrițională, în special în rândul persoanelor cu TACG. Aceste provocări cer identificarea unor soluții inovatoare și coordonarea implementării acestora pentru o eventuală situație urgentă. Astfel, problema centrală a cercetării vizează identificarea, dezvoltarea și fundamentarea unor intervenții și instrumente de evaluare și monitorizare eficientă a nivelului de asistență a persoanelor cu tulburări asociate consumului de gluten, având în vedere Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, în special Obiectivul 2 (Zero foame) și Obiectivul 3 (Sănătate și stare de bine).

Amplă și bine definită, lucrarea de doctorat cuprinde o Introducere detaliată, cinci Capitole de cercetare, Concluzii generale și Recomandări, totalizând 118 pagini text de bază, la care se adaugă o Bibliografie bogată, cu 262 de titluri relevante, dar și o prezentare vizuală a informației prin 20 de tabele și 31 de figuri. Una dintre realizările semnificative ale tezei constă în publicarea rezultatelor obținute în 27 de lucrări științifice, subliniind astfel impactul cercetărilor în comunitatea academică și științifică. Un aspect inovator al cercetării rezidă în dezvoltarea unor modele și metode unice pentru evaluarea securității nutriționale a persoanelor cu tulburări asociate consumului de gluten. Acestea includ: un model de evaluare a calității nutriționale a pâinii și produselor de panificație fără glute; un software de evaluare nutrițională bazat pe procesul sistemic de îngrijire a nutriției, care permite o vizualizare grafică a procesului și a factorilor care influențează acest proces; un model de evaluare a nivelului de asistență a persoanelor cu TACG, analizând politicile publice naționale, dar și un cadru conceptual pentru evaluarea securității nutriționale, axat pe dimensiunea nutrițională și bazat pe indicatori relevanți.

Dat fiind că această arie de cercetare este încă subexplorată în Republica Moldova și aduce în discuție strategii și acțiuni aplicabile la nivel internațional pentru a asigura securitatea nutrițională a persoanelor cu tulburări asociate consumului de gluten, contribuția semnificativă a cercetării domnului Dinu ȚURCANU în analiza multidimensională a securității nutriționale și a nivelului de asistență a acestui grup vulnerabil a fost apreciată ca fiind o lucrare de valoare în abordarea securității nutriționale a personalului atât de către membrii Comisiei de îndrumare – Rodica STURZA, m. cor. al AȘM, dr. hab., prof. univ., UTM;  Aurica CHIRSANOVA, dr., conf. univ., UTM; Elina BERLIBA, dr. șt. med., conf. univ., USMF, cât și ai Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat – Aliona GHENDOV-MOȘANU (președinte), dr. hab., conf. univ., UTM; Viorica BULGARU (secretar științific), dr., conf. univ., UTM; Rodica SIMINIUC, dr., conf. univ., UTM; Tatiana RABA, dr. hab., conf. univ., USMF; Rodica STURZA (recenzentă), m. cor. al AȘM, dr. hab., prof. univ., UTM; Ninel REVENCO (recenzentă), dr. hab., prof. univ., USMF; Petre SĂVESCU (recenzent), prof. univ., dr. hab., Universitatea Craiova, România. De asemenea, prestația autorului a fost remarcată și apreciată de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul USMF, dr. hab., prof. univ. Emil CEBAN, precum și de către numeroșii universitari prezenți în sală, care și-au exprimat mândria pentru colegul lor prin aplauze la unison.

Îi adresăm domnului prorector Dinu ȚURCANU cele mai sincere felicitări cu ocazia susținerii tezei de doctor și îi dorim noi împliniri și realizări marcante în continuare!