Prorectorul pentru digitalizare, Dinu Țurcanu, la emisiunea „Acasă”: despre inovații și rolul UTM la acest capitol

Invitat în cadrul emisiunii “Acasă”, prorectorul pentru digitalizare și coordonatorul strategic al Academiei de Securitate Cibernetică, dl Dinu ȚURCANU, a relatat despre inovații și rolul UTM la acest capitol.

La întrebarea de ce R. Moldova a coborât în ultimul an câteva poziții în topul mondial al inovației, realizat de către ONU, dl prorector a subliniat cu dexteritatea profesionistului bine pregătit și informat cauzele și motivele plasării RM la poziția a 60-a.

Pledând în favoarea limbajului pozitiv, dl Țurcanu a început discuția prin focalizarea pe reversul medaliei, enunțând că “ar suna mai bine întrebarea nu de ce am coborât, dar să analizăm de ce alții au crescut în acest top?” Analizând etapizat punctele forte și punctele slabe care i-au conferit RM poziția a 60-a în clasament, dl prorector a evidențiat aspectele de profunzime ale acestui subiect.

„Dacă analizăm cele 80 de criterii care alcătuiesc clasamentul internațional, observăm că inovația reprezintă obiectele de proprietate intelectuală, care pot fi consultate accesând baza de date a AGEPI în Republica Moldova, unde identificăm numărul de brevete, create de către mediul academic, centre de cercetare, cercetători individuali, iar acesta este doar unul dintre cele 80 de criterii, a subliniat dl prorector.”

În continuarea discuției, dl Țurcanu a menționat că dintre cele 80 de criterii, Republica Moldova se regăsește pe poziții la care stă foarte bine și la care mai avem mult de muncit.

Din categoria puncte forte a acestui clasament internațional – Global Innovation Index 2023, observăm dezvoltarea și exportul serviciilor ICT, dezvoltarea aplicațiilor mobile, utilitatea modelelor și design-ul industrial al acestora ca parte componentă a PIB, credite de la instituții de microfinanțare, ceea ce ne situează Republica Moldova pe poziții de TOP în clasament, ne-a informat dl Țurcanu în urma analizei meticuloase a datelor acestui ranking.

Din categoria criterii la care avem foarte mult de lucru sunt cele care țin de politici, mai exact reducerea considerabilă, anuală a tinerilor care absolvesc domeniul ingineresc, deoarece marea majoritate a inovațiilor vin din domenii STEAM, prin urmare dacă numărul celor care nu aleg acest domeniu este în scădere, atunci numărul inovațiilor va fi în scădere, a punctat dl prorector. Alte criterii, aflate în stagnare îl reprezintă numărul start-upurilor locale create, starea dezvoltării clusterelor de cercetare și inovare, politicile pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor, colaborarea R&D mediu academic – industrie, clasamentul internațional universitar QS etc.

Unul dintre punctele nevralgice este finanțarea din partea statului în domeniul educației și cercetării. „Pentru a crea inovații și pentru a crește în acei parametri la care noi stăm foarte prost, pe poziții mai jos de 100 sau în unele stăm mai jos decât media clasamentului, avem nevoie de o reformatare și, în general, de o altă abordare a cercetării”, a evidențiat dl Țurcanu.

Și dacă totuși vorbim de inovații în termeni optimiști și prospectivi, UTM a înregistrat progrese deosebite, crescând prestigiul țării:

– peste 116 cereri de brevete de invenție raportate în cadrul programelor de stat în domeniul cercetării în perioada 2020-2023;
– brevete de invenție obținute în ultimii 3 ani pe programe de stat în domeniul cercetării – circa 66, care însumează rezultate științifice fundamentale;
– peste 2 200 de lucrări științifice, în ultimii 3 ani, elaborate în cadrul proiectelor de cercetare finanțate de stat;
– lansarea în spațiu al primului satelit al Republicii Moldova – TUMnanoSAT, construit de către UTM. Prin această realizare, Universitatea Tehnică a Moldovei a demonstrat că întrunește cele mai înalte standarde ale unui învățământ tehnic de elită;
– premieră unică în Moldova: Hi-Duk, primul offroader 100% electric, creat de o echipă de moldoveni cu suportul UTM;
– prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor – unul din domenii la care UTM excelează prin număr de brevete, inovații, lucrări științifice cu caracter aplicativ, inclusiv pentru producătorii locali, care provin din mediul academic și de cercetare a UTM.

Faptul că Elveţia şi-a păstrat prima poziţie în clasamentul comparativ al ţărilor inovatoare pentru anul 2022, devansând Suedia şi Statele Unite, se datorează, inclusiv unor domenii în TOP a inovațiilor: inteligența artificială, securitatea cibernetică, Data management & analytics. Pentru a veni cu inovații pe aceste segmente sunt necesare medii de cercetare și laboratoare foarte performante. Astfel, inovațiile pe aceste paliere se realizează, de obicei, împreună cu mediul privat, cu suportul partenerilor externi, în cadrul unor proiecte internaționale, a explicat dl prorector.

„Uitându-ne la criteriile din clasament ale Elveției, la unii indicatori cheie noi stăm foarte bine, iar la alții, cu regret, încercăm în ultimul timp, inclusiv prin proiectele de transfer tehnologic, în colaborare cu mediul privat, să găsim soluții la problemele mediului de afaceri”. O dovadă vie în acest sens reprezintă AgroTech Arena, unde vom încerca să soluționăm anumite întrebări pentru agricultură cu ajutorul instrumentelor IT. Pe AgroTech Arena vor putea fi testate o gamă largă de tehnologii digitale și inovatoare, cum ar fi: senzori agricoli, stații meteo, sisteme de monitorizare a culturilor, roboți agricoli, sisteme de irigații inteligente și multe altele. Acest lucru este posibil doar prin implicarea companiilor și partenerilor de dezvoltare, realizând inovații aplicabile pe piața locală, a concluzionat dl prorector Dinu ȚURCANU.

În final, ne exprimăm mândria pentru ai noștri UTM-iști care muncesc cu har și sârguință, exprimându-ne convingerea că prin accelerarea schimbărilor de ordin tehnologic, impulsionate de UTM, Republica Moldova va înainta în clasament internaționale.

Amintim că Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO), una dintre agenţiile specializate ale ONU, a anunţat în data de 27 septembrie a.c. la Geneva că Elveţia şi-a păstrat prima poziţie în clasamentul comparativ al ţărilor inovatoare pentru anul 2022, devansând Suedia şi Statele Unite. Detaliile clasamentului le găsiți aici: https://www.wipo.int/gii-ranking/en/switzerland.