CYBERCOR continuă sesiunile de instruire în domeniul securității cibernetice

Pentru a lupta cu incidentele de securitate este necesar să sporim cultura informațională a populației, să pregătim specialiști calificaţi, să dezvoltăm aptitudini digitale, iar toate acestea sunt posibile doar prin Educaţie, astfel, pe platforma noii entităţi înfiinţate la Universitatea Tehnică a Moldovei – Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică Cybercor, creată cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Marea Britanie, dl Dinu Ţurcanu, prorector pentru Digitalizare UTM şi Coordonator Strategic al Cybercor în parteneriat cu compania Cisco Systems au organizat o nouă instruire cu tematica „Tehnologiile de Securitate, Prevenire și Detecție. Importanţa Securităţii Cibernetice”.

Scopul urmărit de această acţiune a constat în a instrui circa 25 de funcționari publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu ultimele tehnologii inovative în domeniul securității informaționale, dar şi prezentarea unui set de practici în  domeniul igienei cibernetice. Este important de menționat că sarcina igienei cibernetice nu revine doar managerilor, analiștilor și tehnicienilor de securitate IT. Mai degrabă, este o responsabilitate comună pe care toate departamentele și utilizatorii trebuie să o respecte și să îi acorde prioritate.

“Obiectivul instruirii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI – a fost dobândirea competenţelor legate de asigurarea securităţii cibernetice în spaţiul digital. Participanţilor li s-au oferit informaţii utile despre tehnicile şi metodele de evaluare şi identificare a e-mail-urilor frauduloase, cum să verifice adresele emitente prin platforme specializate de scanare, care sunt măsurile de prevenţie a software-ului malițios, riscurile asociate navigării în mediul on-line, ameninţările şi mecanismele de inginerie socială, cerințe minime pentru securizarea echipamentelor terminale, dispozitivelor mobile şi a tranzacţiilor on-line, etc. În acest sens menţionez aportul considerabil al dlui Colonel de Poliție, Moisei Vitalie, care a intermediat şi a facilitat instruirea participanţilor MAI pe platforma Cybercor. Fiecare instituție ar trebui să urmeze exemplul dlui Moisei – să instituie și să pună în aplicare programe periodice de conștientizare în materie de securitate pentru instruirea personalului lor, inclusiv a organului administrativ, de conducere sau de control, cu privire la abordarea riscurilor legate de securitatea informațiilor”, a menţionat Vice-Rectorul pentru Digitalizare, Dinu Ţurcanu la finele instruirii.

De asemenea, dl Ţurcanu, a mulţumit pentru suport şi deschidere inedită companiei Cisco Systems, pentru implicare în instruire nemijlocit, dar și susținere în organizarea acestui eveniment important şi util pentru societate.

Amintim că în decembrie 2022, Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Suediei, și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), au recunoscut nevoia de a îmbunătăți procesul educațional, infrastructura și securitatea cibernetică a Moldovei, asumându-și înființarea Academiei de Securitate Cibernetică. Noua entitate va acoperi circa 1 300 metri pătraţi cu spaţii tehnologizate, săli de instruire, cameră de server cu modelări ale scenariilor în domeniul securităţii cibernetice, săli tematice, dar şi o sală de evenimente cu capacitatea de peste 400 persoane.

Menționăm că acest training face parte din seria de instruiri planificate pentru anul 2024, realizate în parteneriat cu Cybercor și Cisco Systems. Scopul acestora, este de a aduce expertiză instituțiilor publice și private, de a face transfer de cunoștințe către entități, iar acestea la rândul lor să poată implementa și utiliza cele mai bune practici și soluții în domeniile sus menționate.