FET-UTM prezentă la workshop condus de Gheorghi GUZUN, conf. univ., dr. în domeniul sisteme informaționale, inteligență artificială și managementul datelor, Universitatea de Stat din California (SUA)

Studenții FET-UTM au avut prilejul să participe la un workshop condus de Gheorghi GUZUN, conf. univ., dr. în domeniul sisteme informaționale, inteligență artificială și managementul datelor, Universitatea de Stat din California (SUA), campusul San Jose (San Jose State University), Departamentul Computer Engineering.

Moderatorul workshop-ului a menționat că sistemul informaţional are un grad ridicat de complexitate şi pentru înțelegerea importanței și utilizarea acestuia este nevoie să se cunoască şi să se interpreteze corect noţiunile ce stau la temelia sa, și anume: informaţia, datele, redundanţa, fluxul informaţional, circuitul informaţional, sistemul informaţional, sistemul informatic.

Tema prezentată a fost „Gestionarea datelor”, specificându-se că procesul respectiv include colectarea, păstrarea și utilizarea datelor în mod sigur, eficient și economic. Activitatea de gestionare a datelor are un domeniu larg, care acoperă factori cum ar fi:

Crearea, accesarea și actualizarea datelor la un nivel de date diferit;

Stocarea datelor în cloud;

Nivel ridicat de disponibilitate și recuperare în caz de dezastru;

Utilizarea datelor într-o gamă variată de aplicații, cu acces la analize și algoritmi;

Asigurarea confidențialității și securității datelor;

Arhivarea și distrugerea datelor conform programelor de păstrare a datelor și cerințelor de conformitate

O strategie oficială de gestionare a datelor abordează activitatea utilizatorilor și a administratorilor, capacitățile tehnologiilor de gestionare a datelor, cerințele de reglementare și nevoile organizației pentru a obține valoare din datele sale.

Workshopul a captivat studenții și cadrele didactice prin multiple exemple a procesului de gestionare a datelor.

Este un debut promițător al colaborării dintre UTM, Facultatea Electronică și Telecomunicații (FET) și Universitatea de Stat din California (SUA), Departamentul Computer Engineering, care va deschide noi perspective de colaborare atât la nivel didactico-științific, cât și de instruire a studenților.

Vizită la renumita companie Mixbook Moldova

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, însoțit de vicerectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare Dinu ȚURCANU și directorul Centrului Universitar de Informare și Ghidare în Carieră Radu MELNIC, au vizitat renumita companie Mixbook Moldova.

Întâmpinați cu ospitalitate de către George TEODORESCU, director regional Mixbook, vicepreședinte American Chamber of Commerce in Moldova, și profund impresionați de povestea Mixbook-ului, aproape unică în Moldova în domeniul IT, care implementează modelul culturii corporative occidentale, similară celei de la Silicon Valley, managerii UTM au fost tentați, firește, să atragă spiritul și înalta clasă a prestigioasei mărci Mixbook în procesul de educaţie și formare a viitoarelor generații de ingineri dezvoltatori.

Punctele de interes comun fiind găsite, părțile au semnat un acord de colaborare, declarându-se mândre să contribuie împreună la pregătirea specialiștilor IT, inclusiv prin organizarea unor evenimente de amploare în domeniile IT & Microelectronics.

Ar fi frumos ca, prin Mixbook, să putem contribui la dezvoltarea unui eco-sistem propice dezvoltării start-upurilor în domeniu – a unor școli foarte puternice de inginerie, iar ideile care apar în cadrul acestora să dispună de un potențial propice și să crească rapid, ducându-ne numele în toată lumea.

Săptămâna Limbilor Străine, organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei

Solicitată de reporterul emisiunii „Matinalii” difuzată de TVR Moldova, conf. univ., dr. Svetlana CATERENCIUC, șef Departament Limbi Străine, a oferit mai multe detalii despre Săptămâna Limbilor Străine, organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei în perioada 22-26 martie.

Este un eveniment care celebrează și promovează diversitatea lingvistică, învățarea limbilor străine pe durata vieții, prin care ne propunem să atragem atenția mediului academic asupra importantei studierii limbilor străine, preocupării de a-si îmbogăți și, totodată, de a demonstra cunoștințele într-o limba străină în cadrul unei suite de activități, la care sunt invitați să se conecteze atât studenții, cât și profesorii, a menționat doamna Svetlana CATERENCIUC, subliniind că agenda Săptămânii Limbilor include:

comunicări științifice studențești în cadrul tuturor facultăților Universității;

organizarea unor mese rotunde cu genericul „Simbolismul tradițiilor românești”, „Limba germană în mediul ingineresc”,

organizarea unor concursuri, între care:

– concursul posterelor, cu tematica ,,Evoluția în timp a specialității”,

– concursul machetelor și proiectelor cu descrierea acestora în limba străină;

– concursul fisei terminologice,

– concursul „Inginerii creează Universul”, elaborarea unui spot promoțional cu prezentarea specialității în limba străină.

Referindu-se la oportunitățile de care beneficiază studenții care cunosc mai multe limbi străine, d-sa a specificat că acestea le deschid noi orizonturi. Din ce în ce mai multe companii cu capital străin sunt prezente pe piaţa Republicii Moldova sau cele locale își extind activitatea spre un nivel internațional, iar pentru aceasta au nevoie de angajați cu gândire multiculturală și viziune globală, care vorbesc cel puțin o limbă străină. Astfel, cunoașterea unei limbi străine va crește exponențial oportunitățile de carieră.

Și la angajare astăzi de cele mai multe ori este absolut necesară cunoașterea a cel puțin unei limbi străine, cu atât mai mult cu cât studenții își doresc să evolueze ierarhic, nedorind să se limiteze la pozițiile de începători. Mai mult. Numeroși studenți sunt angajați în perioada studenției. Companiile din domeniul tehnologiilor informaționale, de exemplu, Pentalog, solicită cunoașterea limbilor engleză și franceză. În domeniul transporturilor, una dintre cerințe ține de cunoașterea limbii engleze sau germane. Companiile din industria alimentara se axează pe cunoașterea limbilor franceză și engleză, iar companiile germane care activează în Republica Moldova optează, evident, pentru limba germană.

Cunoașterea limbilor străine constituie pilonul principal și pentru implementarea Strategiei de internaționalizare instituțională a UTM. În vederea internaționalizării cercetării științifice și a deschiderii Universității spre mediul internațional sunt încheiate acorduri de cooperare bilaterală cu diverse universități. O prioritate sunt și mobilitățile studențești în cadrul programului Erasmus+, care de asemene necesită cunoașterea unei limbi străine. Studenții UTM, bunăoară, au posibilitatea de a efectua mobilități în țările Uniunii Europene cu care UTM are acorduri în derulare. Astfel, 13 studenți au beneficiat de mobilități în diverse universități din Marea Britanie, Germania, Danemarca, România, Franța, Italia. Programul CEEPUS oferă masteranzilor și doctoranzilor posibilitatea de a participa la conferințe internaționale. Totodată, la UTM se pune accent și pe studierea/cunoașterea limbilor străine de către cadrele didactice.

Agenda evenimentului include și un exercițiu academic privind cunoașterea limbii de către alolingvi – „Simbolismul tradițiilor românești”. Sunt invitați să participe studenții vorbitori nativi de limba rusă, care studiază limba română, studenții străini din Republica Turcia care urmează anul pregătitor la UTM – toți doritorii. Întrucât ne aflăm în luna Mărțișorului, studenții vor reflecta în prezentările lor frumusețea tradițiilor românești legate de acest minunat simbol al primăverii, vor aborda însă și tradițiile Pascale românești.

Organizatorii se așteaptă la o participare activă a studenților și cadrelor didactice – cca 300 de studenți din cadrul UTM și 63 – de la Universitatea din Craiova.

Săptămâna Limbilor Străine vine în completarea activităților didactice, fiind o manifestare dedicată importanței studiului limbilor străine și intensificării relațiilor interuniversitare internaționale.

„Auditul Energetic al Clădirilor Publice și Sistemelor Inginerești Aferente Acestora”

Prorectorul UTM dl. Dinu Țurcanu a salutat, în numele administrației #UTM, participanții în cadrul instruirilor celei de-a doua grupă: modulul „Auditul Energetic al Clădirilor Publice și Sistemelor Inginerești Aferente acestora”
“Aduc sincere mulțumiri, Centrul de Formare Continuă, #CFCEECP, formatorilor, dar și partenerilor cu suportul cărora, programul respectiv de formare profesională continuă a fost elaborat – Agenției pentru Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova și Agenția pentru Eficiență Energetică.
Am menționat că proiectele de eficiență energetică sunt în creștere an de an, de aceea sunt sigur că de curând, vom avea nevoie de elaborarea unor audite calitative, dar și de auditori cu o pregătire corespunzătoare.
Perioada pandemică ne limitează în organizarea instruirilor în sălile de curs, dar cu siguranță formatorii cu suportul instrumentelor IT utilizate în cadrul UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei – Office365 for Education, Moodle, etc. vor asigura transmiterea calitativă atât a cunoștințelor teoretice cât și a studiilor de caz (exerciții practice), astfel ca la finalizarea instruirii, să deveniți auditori autorizați!”, a scris Prorectorul pe pagina sa de Facebook.

Autoarea Ariana Dermenji în vizită la UTM

Astăzi, dl Rector, Viorel Bostan și Dinu Turcanu, prorector au avut deosebita onoare să se întâlnească cu dna Ariana Dermenji, care a reușit performanța de a lansa în premieră pentru Republica Moldova un ghid practic „Protocolul Instituțional”, ce redă într-o manieră foarte profesionistă regulile, tehnicile, metodele și etichetele diplomatice care urmează a fi aplicate în cadrul evenimentelor oficiale și cele cotidiene.

În acest context, administrația #UTM a adus sincere felicitări autoarei pentru lansarea cărții, mulțumind pentru exemplarul Ghidului primit în dar, și urându-i mult succes și realizări ulterioare.

De asemenea, au fost abordate subiectele privind colaborarea ulterioară cu UTM, în contextul organizării cursurilor universitare privind protocolul instituțional.

Ca urmare a studierii acestui curs, pe lângă posibilitatea de utilizare în activitatea zilnică, specialistul va dezvolta următoarele competențe:

1) stăpânirea unei culturi instituționale corecte din punctul de vedere al protocolului și al comunicării internaționale;

2) stăpânirea tehnicilor de organizare a diferitor acțiuni protocolare la nivel național și într-un mediu internațional, precum și abilitatea de a valorifica particularitățile culturii locale și a celei din alte țări;

3) stăpânirea cunoștințelor despre elementele de bază ale protocolului și ale etichetei, precum și abilități de aplicare a acestora în practică.

Vizită de lucru la Universitatea TRANSILVANIA din Brașov

Astăzi, 19 februarie 2021, la Universitatea TRANSILVANIA din Brașov are loc ședința Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), al cărui președinte este rectorul universității brașovene, prof., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN.

În contextul situației pandemice, ședința se desfășoară diferit față de precedentele: într-un format mixt, șase membri ai înaltului for fiind prezenți în sală: președintele CDSI – prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, rector, Universitatea Transilvania din Brașov, Doctor Honoris Causa al UTM, membrii CDSI – prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rector, Universitatea Tehnică a Moldovei; prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector responsabil de probleme financiare, Universitatea Tehnică a Moldovei; Victor CATANĂ, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei, ex-ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova, general-maior de poliţie; Veaceslav ŞUTCHEVICI, manager, componenta Promovarea Investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice, GIZ Moldova; Ana CHIRIŢĂ, directoare Proiecte Strategice ATIC (Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC).

Alți trei membri ai CDSI s-au aflat la distanță, în cabinetul virtual Microsoft Teams, aplicaţie din cadrul Office 365 for Education utilizat la nivel corporativ în cadrul UTM: vicepreședinte CDSI – conf. univ., dr. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, șef al corpului de control al Prim-Ministrului Republicii Moldova; secretar CDSI – prof. univ., dr. Maria GHEORGHIŢĂ, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Universitatea Tehnică a Moldovei; membru CDSI – Doina NISTOR, directoare a Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova.

De asemenea, la ședință a participat şi Dinu ŢURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Universitatea Tehnică a Moldovei, care a prezentat unele subiecte de pe ordinea de zi.

În pofida acestui regim de lucru mai puțin ordinar, condiționat de pandemia COVID-19, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM a urmat întocmai ordinea de zi prestabilită. Astfel, în cadrul ședinței au fost discutate următoarele subiecte:

– Inițierea noilor programe de studii

– Aprobarea noilor contracte de locațiune pentru anul 2021 conform cererilor suplimentare

– Elaborarea proiectului bugetului pe anul 2021 și remiterea spre aprobare Senatului UTM

– Aprobarea modificărilor la Regulamentul privind sistemul de salarizare la UTM (ajustarea la cadrul legal actual și actualizarea normativelor de muncă și a indicatorilor de performanță)

– Aprobarea mijloacelor financiare necesare pentru retribuirea muncii pe anul 2021

– Detalii privind Planul de Achiziții pentru anul 2021

– Informații privind taxele de studii

Rectorul UTM, dl Viorel BOSTAN, a explicat membrilor CDSI despre punerea în aplicare, din 1 ianuarie 2021, a „Metodologiei de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior”, aprobată de Guvernul R. Moldova în 10 iunie 2020, în vederea utilizării eficiente și asigurării transparenței alocării surselor de finanțare de la bugetul de stat destinate formării profesionale inițiale pe universități. Respectiva metodologie stabilește modul de alocare pentru instituțiile publice de învățământ superior a finanțării-standard, în bază de cost standard per student și coeficienți de ajustare, asociată gradului de complexitate a programelor de studii de la ciclurile de studii superioare de licență și master, a finanțării compensatorii pentru susținerea performanței și a finanțării complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice a instituției.

Compartimentul „diverse” de pe ordinea de zi a inclus subiecte foarte importante pentru buna funcționare a UTM în actualul an de studii, dar și chestiuni strategice de dezvoltare eficientă a învățământului superior tehnic ingineresc: elaborarea și promovarea obiectivelor strategice de dezvoltare-consolidare a UTM prin realizarea plenară a atribuțiilor CDSI, în special în problemele ce țin de dezvoltarea resurselor umane, patrimoniu, atragere de investiții și finanțări complementare, extindere a parteneriatelor publice private, aprofundarea relațiilor cu industria, fortificarea capacităților educaționale și de cercetare, toate aceste obiective fiind sistemic corelate cu Planul Strategic de dezvoltare a Universității

 

Serghei POPOVICI, în calitate de președinte al Comisiei de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

SERGHEI POPOVICI: „E DE DATORIA NOASTRĂ SĂ DEZVOLTĂM O GENERAȚIE DE TINERI DEDICAȚI PROFESIEI, PENTRU A CREA UN VIITOR MAI BUN ACASĂ”

Directorul Î.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, Serghei POPOVICI, a participat astăzi, în calitate de președinte al Comisiei de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

“Sunt onorat să fiu alături de voi în această zi importantă. Anii de facultate la sigur au fost o provocare zilnică de a învăța și a vă dezvolta profesional, cu certitudine a fost o aventură a cărei amintiri le veți păstra pe parcursul întregii vieți. Amintiți-vă că prin muncă și decizii înțelepte veți culege rezultate pe potrivă.

În contextul situației pandemice COVID-19, studenții susțin examenele de licență în regim online, această metodă de evaluare fiind o particularitate forte ce asigură continuitatea activității învățământului superior în cadrul UTM, oferind totodată posibilitatea menținerii restricțiile impuse de situația de urgență în sănătate publică.

Conform prevederilor HG 482/2020, promovarea unui mediu digital mai prosper prin cooperarea cu instituții de învățământ superior în realizarea proiectelor de cercetare și pregătire de specialiști calificați în domeniu, este o acțiune pe care Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) o susține în exercitarea rolului său de Centru Guvernamental de Răspuns la Incidente Cibernetice.

„Este de datoria noastră să dezvoltăm o generație de tineri specialiști calificați, perseverenți și dedicați profesiei, pentru a crea un viitor mai bun acasă”, a subliniat directorul STISC, Serghei POPOVICI.

Întâlnire fructuoasă cu dl Ianuș Erhan, Secretar General al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Astăzi, 5 februarie, rectorul #UTM, Viorel Bostan și prorectorul Dinu Turcanu, au avut o întâlnire fructuoasă cu dl Ianuș Erhan, Secretar General al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Înaltul oaspete a vizitat astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei, fiind însoțit de dl Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranță a Infrastructurii Rutiere din cadrul UTM.

Subiect al ședinței, fiind inițierea unui acord de colaborare, care urmează a fi încheiat între Ministerul Afacerilor Interne și Universitatea Tehnică a Moldovei. În timpul discuțiilor s-au conturat obiectivele principale ale colaborării, activități coordonate, de interes reciproc, precum: creare de competențe și experiență, construcția și menținerea unei relații solide în raport cu curricula academică la UTM pentru asigurarea competențelor necesare pieței muncii, inclusiv în domeniul aferent subdiviziunilor MAI, realizarea de proiecte educaționale, pregătirea și recrutarea studenților – dezvoltatori, administratori de sistem, ofițeri în domeniul securității cibernetice; implicarea profesorilor și studenților în dezvoltarea de produse, servicii și metode prin colaborare directă între Părți; recrutare – programe de Internships și angajări, etc.

În discuții, prof.univ.dr.hab. Viorel Bostan a punctat că în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), am creat Observatorul de siguranță a infrastructurilor rutiere, care ar putea fi folosit de Guvern ca platformă pentru aceste activități (care ar studia siguranța rutieră din toate punctele de vedere, iar urmare acestor analize, ar propune soluții de îmbunătățire). În acest caz, statul ar fi în câștig, deoarece nu ar fi necesar să instituționalizeze aceste lucrări, dar să le contracteze mediului academic, unde există expertiză, dar și un mare potențial de sustenabilitate, deoarece studenții ar participa la aceste activități.

La rândul său, dl Erhan a mulțumit Administrației Universității Tehnice a Moldovei pentru disponibilitate, apreciind pregătirea înaltă a absolvenților, dezvoltarea și modernizarea continuă a universității, arătându-se optimist în ceea ce privește rezultatele colaborării pe care le vor stabili Părțile.

La rândul său, prorectorul, Dinu Turcanu, a dat o apreciere deosebită acestei întâlniri, mulțumindu-i Secretarului General de Stat, pentru deschidere, menționând că semnarea unui Acord pe obiectivele și planul de acțiuni discutat astăzi, va consolida colaborarea existentă între cele două instituții și va contribui la realizarea unor proiecte comune, în beneficiul societății.

 

Un laborator de instruire în domeniul tehnologiei informației și securităţii cibernetice va fi lansat la Universitatea Tehnică a Moldovei

Un laborator de instruire în domeniul tehnologiei informației și securităţii cibernetice va fi lansat la Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații (FET). Obiectivul de bază este dezvoltarea unui laborator specializat, dotat cu echipament performant de ultimă oră (MikroTik & Ubiquiti), dar și lansarea MikroTik Academy și Ubiquiti Academy în cadrul UTM, FET.

În cadrul laboratorului se prevede instruirea personalului din domeniul TIC de la organizaţiile şi agenţiile din R. Moldova; instruirea studenţilor de la FET; instruirea autorizată în cadrul MikroTik Academy; instruirea autorizată în cadrul Ubiquiti Academy.

Aceste subiecte au fost discutate și agreate în cadrul întâlnirii avute ieri, 4 februarie, la care au participat rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul Dinu ȚURCANU, decanul Facultății Electronică și Telecomunicații, conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC, și directorul companiei IT-LAB Alexei CIOBAN, absolvent FET, care a mulțumit pentru studiile de calitate obținute la UTM și a reiterat că inaugurarea laboratorului (MikroTik & Ubiquiti) va fi posibilă, datorită suportului financiar oferit de compania IT-LAB.

În calitate de parteneri și susținători a direcțiilor de activitate vizate de direcția TIC a UTM, dar și de prorectorul informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare din cadrul universității, considerăm necesare pentru viitorii absolvenți FET, menținerea continuității acestor parteneriate dintre mediul academic și cel privat, a menționat dl Alexei Cioban.

La rândul său, rectorul UTM a ținut să mulțumească d-lui Cioban pentru implicarea în dotarea noului laborator, menționând că „aportul și implicarea UTM în pregătirea unor specialiști calificați, gata să răspundă provocărilor mereu noi, survenite în domeniul electronicii și telecomunicațiilor este unul crucial, iar rezultatele scontate desigur pot fi obținute doar prin consolidarea continuă a capacităților de instruire și conștientizare. Guvernul Republicii Moldova acordă prioritate sectorului IT, iar astfel de investiți în educare, formare și perfecționare vor fi garantul unor absolvenți de calitate, dar și a unui mediu cibernetic sigur pentru cetățeni și pentru stat”.

În calitatea sa de prorector responsabil inclusiv pentru dezvoltarea sectorului IT la UTM, Dinu ȚURCANU a reiterat că crearea acestui laborator reprezintă un pas important și tangibil în vederea fortificării capacităților de lucru a specialiștilor atât de necesari la ziua de azi, pentru a administra eficient și în condiții de maximă siguranță infrastructurile IT, fiind capabili în același timp să remedieze vulnerabilitățile și să contracareze amenințările de securitate cibernetică.

Menționăm că compania MikroTik din Letonia a fost fondată încă din anul 1995, iar până astăzi a reușit să devină una dintre companiile de top în ce privește producerea echipamentului pentru rețelele de comunicații, inclusiv echipamente wireless. Printre cele mai importante produse ale acestei companii se află software-ul RouterOS, cu ajutorul căruia fiecare calculator se poate transforma în router cu posibilități precum cele de Firewall, VPN server, VPN client, controlul fluxului și punctul de acces wireless.

Studenții UTM, instruiți în cadrul Mikrotik Academy, vor studia și vor putea implementa în activitatea lor routerele și switch-urile menționate, dar și sistemul de operare MikroTik.

Noile abilități dezvoltate de studenți la cursurile MikroTik vor prezenta o bază importantă în construirea carierei de inginer în domeniul administrării de rețea. Este important de evidențiat că în cadrul acestor cursuri studenții vor obține cunoștințele necesare pentru obținerea certificatelor MikroTik, recunoscute la nivel global.

În calitate de MikroTik training Center, Universitatea Tehnică a Moldovei va oferi studenților posibilitatea de a obține certificatele industriale internaționale, care vor fi dovada cunoștințelor înalte în domeniu, dar și mărirea șanselor pentru obținerea unui job de perspectivă în domeniu. Spre exemplu, Certificatele MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) și MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer) conformă calificarea de expert în administrarea de rețea a deținătorilor acestora, oferindu-le o carieră de succes în domeniu.

Ubiquiti este renumit la nivel mondial pentru producerea de produse de rețea fără fir de ultimă generație utilizând inovatoarea tehnologie wireless. Concepută pentru furnizorii de servicii și întreprinderi, tehnologia respectivă facilitează infrastructura de rețea din clasa operatorilor de transport date pentru sisteme de comunicații de bandă largă și rutare wireless.

Pentru UTM, lansarea programului educațional MikroTik Academy și Ubiquiti Academy este o bună oportunitate de a atrage mai mulți studenți, oferind certificate MikroTik și Ubiquiti recunoscute de angajatorii din întreaga lume.

UTM 🤝 Institutul Culinar Disciples Escoffier

Astăzi, 4 februarie, rectorul #UTM, Viorel Bostan, prorectorii, Bugaian Larisa, Dinu Turcanu și Aurica Chirsanova, șef Departamentul Alimentație și Nutriție s-au întâlnit cu înaltul oaspete care a vizitat astăzi universitatea:

– Ștefan Oprea, Institutul Culinar Disciples Escoffier, București, România, însoțit de Alexandr Chavanne, responsabil de misiuni lingvistice Campus France în Republica Moldova.

Principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii au privit colaborarea dintre cele două entități pe subiecte de instruire în domeniul învățământului superior tehnic (în special Tehnologia Alimentelor), cercetare științifică, și alte întrebări tangențiale pregătirii Inginerilor și corespunderii acestora cu cerințele pieței muncii.

Menționăm că Institutul Culinar Disciples Escoffier oferă oportunitatea exclusivă în România de a desfășura un stagiu de 6 luni de practică în restaurante cu stele Michelin. Unic în România: diploma ,,LEVEL 5 CERTIFICATE IN FRENCH CUISINE„ acreditată de Ministerul Educației din Franța – diplomă recunoscută la nivel mondial – reprezintă pașaportul către marile bucătării ale lumii.