Prorectorul Dinu Țurcanu premiat cu Medalia de Aur pentru cercetarea sa “FIGHTING OF PHASE INSTABILITY OF THE DIGITAL SIGNAL AT RECEPTION IN THE OPTICAL COMMUNICATION NETWORKS”

Prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare Dinu Țurcanu este onorat de faptul că cercetarea sa “FIGHTING OF PHASE INSTABILITY OF THE DIGITAL SIGNAL AT RECEPTION IN THE OPTICAL COMMUNICATION NETWORKS”, aferentă domeniului IT: TehnologiaInformației și ComunicațiiElectronice a fost premiată cu: Medalie de AUR  „Euroinvent 2019 Iași” Medalie de AUR 🥇🥇🥇 oferită de Platforma SciEdTeh a Universitatea Politehnică din Bucureşti în cadrul EUROINVENT – EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION, care s-a desfășurat în perioada 16-18 mai 2019, România, Iași.

Citește mai mult

Marele Premiu Științific – acordat Universității Tehnice a Moldovei, care a avut în palmares cel mai mare număr de invenții!

În perioada 16-18 mai 2019, la European Exhibition of Creativity and Innovation – 2019 au fost prezentate 34 realizări științifice și inovative ale 80 cercetători din cadrul UTM. Expoziția Europeană de Creativitate și Inovare s-a desfăşurat sub egida International Federation of Inventions’ Assosiations și World Invention Intellectual Property Associations.

Citește mai mult

„Cartea și lectura în epoca digitală”

În perioada 15-19 mai, Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Universitatea Tehnică a Moldovei, la invitaţia UNESCO, participă în calitate de speaker la Conferința internațională „Cartea și lectura în epoca digitală”, care se desfăşoară la Bișkek, Republica Kârgâză.

UTM este unica universitate din Republica Moldova prezentă la conferința de la Bișkek, care abordează o tematică interesantă, aferentă instituţiilor de învăţământ tehnic – cărțile pe suport de hârtie și tehnologiile moderne din punctul de vedere al inginerului. În discursul său, prorectorul UTM Dinu Țurcanu s-a referit la avantajele şi neajunsurile cărţilor tradiţionale versus Ebook, la importanţa bibliotecilor universitare, prezentând date statistice colectate ca urmare a consultării comunităţii academice universitare pe subiectul modernizării serviciilor informaţionale ale bibliotecii UTM.

D-sa a punctat că orice bibliotecă modernă este parte indispensabilă a spaţiului educaţional, iar o bibliotecă universitară ocupă un loc deosebit în acest context, fiind suportul de bază al procesului de instruire şi cercetare. Rolul bibliotecii universitare sporeşte în legătură cu transformările şi modernizările care se realizează la moment în cadrul UTM, dar şi din motivul evoluţiei furtunoase a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice, care au schimbat radical mediul informaţional, oferind noi oportunităţi și totodată generând noi probleme pentru biblioteci. Implementarea şi utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale moderne în activitatea bibliotecilor necesită soluţionarea unui spectru divers de probleme, începând cu cele conceptuale, tehnologice, organizaţionale şi terminând cu reciclarea personalului şi formarea utilizatorilor. Biblioteca, astăzi, trebuie să aibă o viziune generală asupra surselor de informare, tehnicilor de informare, sistemelor de transfer a informaţiei şi a serviciilor de informare. Astfel, biblioteca universitară trebuie sa ia toate măsurile posibile pentru a facilita accesul la informaţie; a aduna şi difuza informaţie cât mai calitativă şi completă.

Problemele legate de citire sau lectură sunt relevante pentru toate țările lumii. Dezvoltarea culturii constituie o condiție necesară pentru formarea unei noi generații de cetățeni, care să răspundă provocărilor viitorului la un nivel intelectual înalt și să asigure dezvoltarea durabilă a ţării. Actualmente se atestă o diminuare a nevoilor generației tinere în lectură și totodată o amplificare a  problemelor asociate cu concentrarea atenției, claritatea percepției și a gândirii, reducerea abilităților cognitive. Analiza detaliată este tot mai mult substituită cu vizionarea superficială a textelor în mediul electronic, care nu permite să se înțeleagă și să se amintească ce s-a citit, pentru a obține cunoștințe solide.

Urmare a prezentărilor din cadrul evenimentului, s-au punctat câteva obiective ale conferinţei:

  • Creșterea și consolidarea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la importanța și relevanța problemei susținerii și dezvoltării citirii, inclusiv lecturării în rândul copiilor și tinerilor.
  • Identificarea și sprijinul pentru diseminarea ulterioară a celor mai bune idei și cele mai bune practici în promovarea lecturii.
  • Îmbunătățirea eficienței instituțiilor de bază în sprijinul și dezvoltarea lecturii la nivel național și internaţional – instituții de învățământ preșcolar, general, universitar, biblioteci, librării, media etc.

La conferinţă participă circa 150 de reprezentanţi ai instituțiilor de stat, autorităților centrale şi locale, instituțiilor de învățământ (școli, colegii, universități), instituţiilor din domeniul culturii (biblioteci, muzee, teatre, cinematografe), știință, comunicare și informare, precum și ai organizațiilor publice și ai mediului privat din peste 11 ţări.

Industrial Suppliers & Engineering Forum, 15-16 mai 2019

Sute de reprezentanți ai ÎMM-urilor, instituțiilor de stat și studenți ai facultății de inginerie au vizitat cel mai grandios  veniment din domeniul industrial și ingineresc, lansat pe 15 mai la Tekwill – Industrial Suppliers & Engineering Forum.

 

În prima zi de forum, peste 80 de companii locale din domenii precum prelucrări mecanice, procesarea maselor plastice, electronică, electromecanică, proiectare de produs și procese, software development,  producerea materialelor de împachetare, servicii de transport și logistică, Business Services Providers, servicii de catering și IT services au  avut posibilitatea să stabilească relaţii de parteneriat cu companii internaţionale, informându-se astfel despre oportunitățile existente de dezvoltare și posibilităţile de dialog privat-privat și public-privat.

 

Acest forum reprezintă posibilitatea de interacționare a mediului privat cu cel public, cât şi schimb de experiența în ceea ce privește constrângerile specifice comune între reprezentanții companiilor industriale. Evenimentul are drept scop prioritar integrarea ÎMM-urilor naționale în lanțurile valorice globale prin interacțiunea cu investitorii străini care desfășoară în Republica Moldova activități industriale și inginerești.

 

Prima zi a forumului a decurs într-un format de Matchmaking, unde cei prezenți au avut posibilitatea perfectă de networking cu vorbitori și participanți în cadrul unor prezentări individuale, întâlniri B2B, vizite la întreprinderi. La eveniment au participat 16 companii internaţionale care au sediu și în Republica Moldova, companii care fie sunt în contact cu furnizorii din Republica Moldova, fie sunt în căutarea acestora.

 

Conform opiniei organizatorilor investițiile străine directe pot spori dezvoltarea locală a ÎMM-urilor prin stabilirea legăturilor dintre reprezentanțele acestora din Republica Moldova și companiile naționale.  Această platformă de tip B2B a fost creată pentru facilitarea legăturilor dintre companiile naționale și cele internaționale şi este organizată în cadrul implementării Strategiei Naționale de Industrializare 2019-2030 și a acțiunilor prevăzute de aceasta.

 

Industrial Suppliers & Engineering Forum este organizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, Centrul Ingineresc Microlab, ODIMM și UTM, cu suportul financiar al Arobs Software, Continental, Ellation, BDO, ACI Parteners, HR-Consulting, Edenred, DOR Bostavan și Life.Augmented.

Partenerii evenimentului sunt Tekwill, FabLab Chișinău, ZEL Bălți, Moldova IT Park, EBA Moldova, AHK, Colegiul de Inginerie, CCIM, Garage, Simpals și GIZ Moldova. Parteneri media: Diez, Agora, Экономическое Обозрение și JobList.

A doua zi a evenimentului are loc pe 16 mai, de la 9:00 la 17:00, la Tekwill. Mai multe detalii despre eveniment găsiți pe http://automotivemoldova.com/

Adunarea de constituire a  Asociației Companiilor din Industria Electronică din Moldova (ACEM)

Astăzi 14.05.2019, în incinta sălii de conferințe a SRL “Informbusiness”, a avut loc adunarea de constituire a  Asociației Companiilor din Industria Electronică din Moldova (ACEM)
La evenimentul de constituire au participat reprezentanți ai companiilor din industria electronică, potențialii membri cu drepturi depline în cadrul ACEM, dar și Secretarul de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova – Vitalie Tarlev, directorul Biroului de Cooperare a Elveției – Caroline Tissot, președintele Academiei de Științe a Moldovei – Ion TIGHINEANU, directorul Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii MoldovaLilia Bolocan, rectorul UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei – Viorel Bostan, prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare Dinu Țurcanu, șeful Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, UTM – Sontea Victor, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior în domeniul electronicii din republică.
Fondatorii ACEM sunt persoane juridice – companii din domeniul industriei electronice din Republica Moldova, printre care: Informbusiness SRL, ICS Steinel Electronic SRL, ELIRI SA, BLACKSEA-EMS SRL, FIRMA AFN SRL, Universitatea Tehnică a Moldovei, IM AROBS SOFTWARE SRL, SIMPALS SRL.

Întîlnire cu tinerii din Tadjikistan, veniți la studii în cadrul UTM

Prorectorul pentru Informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare Dinu Țurcanu alături de șeful Centrului de Formare Continuă, Valentin Amariei și șeful Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, UTM Sontea Victor, au salutat astăzi tinerii din Tadjikistan, care au venit la studii în cadrul UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei.

În perioada 13 mai – 7 iulie 2019, trei bioingineri din Tadjikistan vor efectua studiile de perfecţionare în domeniul Ingineriei Biomedicale la Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală a UTM: programul de studii de 320 ore include pregătirea fundamentală la disciplinele Anatomia şi Fiziologia Umană, Securitatea nucleară şi Securitatea în medicină, Bazele electronicii şi Măsurări electronice, cât şi discipline specializate: Managementul tehnologiilor medicale, Dispozitive medicale pentru diagnostic şi terapie intensivă, sterilizare, nou-născuţi şi echipamente de laborator.
Pregătirea practică va fi efectuată la Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală a Universităţii Tehnice a Moldovei şi la Instituţiile Medicale partenere: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, IMSP Spitalul Municipal „Sfânta Treime”.

Prorectorul Dinu Țurcanu despre necesitatea aplicării modelelor inovative europene în sistemul de educaţie din Republica Moldova!

Prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare Dinu Țurcanu alături de Angela Prisacaru, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Alexandra Barbăneagră, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, astăzi, 30.04.2019, la postul de televiziune TVR Moldova, în cadrul emisiunii Obiectiv Comun, cu excepționala Elena Guțu – au discutat despre necesitatea aplicării modelelor inovative europene în sistemul de educaţie din Republica Moldova!

Pentru a vizualiza emisiunea integral, butonați  aici

Dezvoltarea ingineriei şi bunele practici ale Moldovei prezentate la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „MISiS”

Universitatea Tehnică a Moldovei, este unica instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova prezentă la evenimentul care a avut loc astăzi, 25 aprilie 2019  la Moscova, în cadrul Universităţii Naționale de Știință și Tehnologie „MISiS” şi reprezentată de Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, i-a fost oferit timp a prezenta dezvoltarea ingineriei şi bunele practice ale ţării noastre.

Dl. Dinu Ţurcanu a subliniat că inginerii rezolvă în folosul societăţii ceea ce oamenii de ştiinţă, întâmplător sau nu, reuşesc să descopere. Inginerii sunt în primul rând creatori, prin gândire profundă şi logică, prin inventivitate şi responsabilitate. Inginerii sunt creatorii bunurilor materiale care au adus fiecărui cetăţean de pe glob mai mult confort decât îşi putea permite un rege cu peste un secol în urmă. Din analizarea evoluţiei bunăstării globale se constată că principala forţă motrice a progresului în societatea modernă o reprezintă progresul ingineriei. Un lucru este cert: fără ingineri societatea nu s-ar fi schimbat radical, chiar dacă în domeniul ştiinţelor fundamentale ar fi fost puse în evidenţă fenomene şi procese dintre cele mai interesante.

Prezenţi la eveniment, numeroşi rectori şi prorectori ai universităţilor tehnice din statele mebre CSI, s-au arătat surprinşi de diversitatea activităților UTM şi prezentarea detaliată a dlui prorector, Dinu Ţurcanu, exprimând speranța intensificării colaborării dinte UTM și Consiliului Public al statelor membre CSI pe lângă NUST „MISiS”.

Donația impresionantă de dispozitive și echipamente active de rețea Cisco

Prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare dl. Dinu Țurcanu vine cu sincere mulțumiri pentru GoDaddy și “New Hope Moldova” în persoana dlui Oleg Reutki pentru donația impresionantă de dispozitive și echipamente active de rețea Cisco atât de necesare în procesul de instruire și nu numai, în cadrul UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei!
#CISCO

 

“Tech Women Summit” – primul summit dedicat în exclusivitate femeilor și fetelor care activează în domeniul IT

Azi, alături de Excelența sa dl Dereck J. Hogan, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, rectorul Universității Tehnice a Moldovei dl. Viorel Bostan și prorector pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare dl. Dinu Țurcanu participă în cadrul “Tech Women Summit” – primul summit dedicat în exclusivitate femeilor și fetelor care activează în domeniul IT, eveniment care vine cu discursuri captivante, abordări inovatoare și oportunități interesante și care se desfășoară la inițiativa Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC – ATIC și Comunității „TECH Women”.