Dezvoltarea Academiei de Securitate Cibernetică la UTM cu suportul Google

Sunt sigur că și tu te-ai întrebat vreodată care e cauza că la Universitatea Tenică a Moldovei se întâmplă atâtea lucruri bune, dar și în mod constant se anunță diverse proiecte ce revoluționează învățământul superior în Moldova, aliniind calitatea absolvenților pregătiți la cele mai înalte standarde?!
Răspunsul e la suprafață: ședințe de lucru care cu multă muncă, pasiune și dedicație, dar și cu suportul celor mai tari parteneri, ulterior se materializează în acțiuni concrete, de această dată pe domeniul Securitate Cibernetică!
Astfel, ieri, 22 noiembrie, dl Dinu Țurcanu, dr., Prorector Digitalizare UTM, a avut o întâlnire fructuoasă cu Sergiu Rabii, Director Sector Tehnologiile Viitorului, proiectul Tehnologiile Viitorului (FTA), Michelle Iliev, Education & Workforce Team Lead, FTA, Roman Neagu, FTA și Gabriela Ojog, Director Executiv Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, coordonator al grantului Google oferit Academiei de Securitate Cibernetică a UTM, eveniment ce marchează inițierea unei cooperări și transformări de durată în domeniul Securității Cibernetice la UTM.
Google va investi circa 700 000 de dolari pentru dezvoltarea Academiei de Securitate Cibernetică, creată prin Hotărârea de Guvern din 13 septembrie 2023, iar în acest context în cadrul ședinței de lucru cu partenerii de dezvoltare, dl Țurcanu, a prezentat obiectivele ce urmează a fi implementate pe durata proiectului – activități de îmbunătățire a curriculei universitare atât la licență cât și la masterat pe subiectul Securității Cibernetice, activități de instruire a cadrelor didactico-științifice și certificare a acestora în calitate de formatori autorizați, activități de creare a cursurilor în acest domeniu, inclusiv pentru angajații autorităților locale și centrale, dar și pentru profesioniști din mediul privat, activități de instruire și certificare internațională a studenților/masteranzilor, concursuri, workshopuri, conferințe tematice, etc.
“Înființată sub egida UTM, noua entitate ve deveni nucleul național de securitate cibernetică, concentrându-se pe intensificarea instruirii, cercetării, inovației și promovarea celor mai bune practici în securitate cibernetică.”, a menționat dl prorector, mulțumind partenerilor de dezvoltare pentru suportul acordat.
Amintim că crearea Academiei de Securitate Cibernetică la UTM a fost facilitată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și propulsată de Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. Noua entitate va acoperi peste 1 000 metri pătraţi cu spaţii tehnologizate, săli de instruire, laboratoare performante cu modelări ale scenariilor în domeniul securităţii cibernetice, săli tematice, dar şi o sală de evenimente cu capacitatea de peste 400 persoane.
Colaborarea dintre Moldova și Google reprezintă un pas semnificativ în evoluția digitală a țării noastre, unde UTM deține rolul cheie la nivel de instruire în securitatea cibernetică la nivel național, prin implementarea programelor de instruire și de perfecționare, exercițiilor de antrenament în domeniul securității cibernetice, programelor de cercetare și inovare în domeniul securității cibernetice, ghidurilor de securitate și bunele practici, stabilirea parteneriatelor cu organizațiile de profil.
Menționăm, de asemenea, că în ultimii ani, cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, în cadrul UTM s-au produs transformări vizibile cu impact major în formarea absolvenților în sectoarele Vitivinicol, Industrie Ușoară, Tehnologia Informației și Comunicații Electronice, Inginerie de Precizie, Agricultură Tehnologizată, iar mai nou – crearea Academiei de Securitate Cibernetică la UTM. Suntem mândri să vedem astăzi continuitatea investițiilor în domeniile cheie ale economiei, cu un nou suflu pe Digitalizare, Creativitate și Inovare.
Mulțumim donatorilor și partenerilor de dezvoltare pentru proiectele implementate și pentru suportul în cele abia începute, căci doar prin parteneriate strategice vom deveni mai puternici!
Pentru că UTM Creează Viitorul!

Vizita de răspuns a reprezentanților din Estonia: un pas semnificativ în modernizarea curriculei în domeniul Securității Informaționale pentru UTM

Ana BAUM, manager de proiect, și Emily RIDAL, asistent manager de proiect, de la Tallinn University of Technology, Estonia, au efectuat o vizită la Universitatea Tehnică a Moldovei, marcând un moment crucial pentru Academia de Securitate Cibernetică aflată în curs de înființare, dar și procesul de modernizare a curriculei în domeniul Securității Informaționale la UTM.

Vizita acestor reprezentante de seamă estoniene este rezultatul dialogului demarat în cadrul recentei vizite a prorectorului pentru Digitalizare al UTM, dr. Dinu ȚURCANU, în Estonia, din postura sa de coordonator strategic al Academiei de Securitate Cibernetică. În cadrul acelei delegații, Universitatea din Tartu „Centru Delta” și Tallinn University of Technology au fost surse de inspirație, oferind modele de succes și bune practici în domeniul securității cibernetice. Astfel, s-a conturat posibilitatea unui parteneriat între UTM și instituțiile estoniene pentru consolidarea capacităților de instruire pe segmentul Securității Cibernetice.

Având la bază o pregătire temeinică în domeniul securității informaționale, noua entitate – Academia de Securitate Cibernetică de la UTM a obținut un grant în valoare de 700 mii de dolari ai Google, destinate dezvoltării academiei ca nucleu național de securitate cibernetică. Acest grant a fost oferit în calitate de suport esențial pentru intensificarea instruirii, inovației și promovării celor mai bune practici în domeniul securității cibernetice.

În cadrul vizitei curente, Ana BAUM și Emily RIDAL au avut o întrevedere cu rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorector digitalizare dr. Dinu Țurcanu, Gabriela Ojog, Director Executiv Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, coordonator al grantului Google oferit Academiei de Securitate Cibernetică a UTM, Michelle Iliev, Education & Workforce Team Lead, proiectul Tehnologiile Viitorului, dr.conf. Dumitru Ciorbă, decan Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), dr.conf. Lilia Sava, decan Facultatea Electronică și Telecomunicații (FET), dar și cadre didactico-științifice și studenți/masteranzi ai respectivelor facultăți. Scopul întâlnirii a fost colectarea de informații pentru a determina suportul și consultanța necesară în procesul de modernizare a curriculei universitare în domeniul Securității Informaționale.

Discuția s-a axat în principal pe schimbul de idei referitor la planurile și conținutul curricular existent în domeniul securității cibernetice atât la UTM, cât și în instituțiile de învățământ similare din Estonia. Rectorul UTM a punctat importanța înființării Academiei de Securitate Cibernetică, evidențiind imperativitatea adaptării și implementării unor programe educaționale relevante și actuale pentru a răspunde nevoilor pieței muncii.

Un alt aspect important discutat a fost calificarea profesorilor în domeniul securității cibernetice. Prorectorul pentru digitalizare a subliniat angajamentul UTM, în cadrul grantului Google de a investi în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin programe de training și schimburi de experiență la nivel internațional.

Reprezentantele estoniene și-au exprimat interesul și entuziasmul pentru colaborarea între cele două țări în dezvoltarea curriculară și schimbul de experiență în domeniul vital al securității cibernetice. Întâlnirea a culminat cu promisiunea părților privind susținerea unui continuu dialog și cooperare pentru a aduce contribuții semnificative în evoluția și dezvoltarea educației în securitatea, atât în Moldova, cât și în Estonia.

Această vizită constituie un pas important în consolidarea colaborării internaționale în domeniul educației în securitatea cibernetică, cu deschidere către schimbul de experiență, procesul de cercetare, cunoștințe și bune practici între universități și cele două țări. Astfel, se conturează un viitor promițător pentru

educația în securitatea cibernetică, oferind elevilor și studenților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față provocărilor digitale ale secolului XXI.

 

Prorectorul Dinu ȚURCANU, la „Bună dimineața” pe TV Moldova 1: cum obții „10” din oficiu la examenul de BAC la Informatică și certificări internaționale în domeniu?

Dacă îți dorești să obții nota „10” din oficiu la proba de Informatică din cadrul examenului național de Bacalaureat, Universitatea Tehnică a Moldovei are grijă de viitorii absolvenți de liceu la acest capitol. Totodată, în cadrul centrelor de testare ale UTM pot fi susținute examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor specifice domeniului informaticii. Un amplu dialog la acest subiect a trezit un viu interes, astăzi, în cadrul emisiunii „Bună dimineața!” difuzată de postul tv Moldova 1. Invitatul prezentatoarei Daniela CRUDU a fost Dinu ȚURCANU, prorector pentru Digitalizare al UTM.

Solicitat să ofere mai multe detalii despre frumoasa inițiativă, care le oferă tinerilor posibilitatea să obțină nota „10” din oficiu la proba de Informatică a examenului național de Bacalaureat, domnul prorector al UTM, dr. Dinu ȚURCANU, a menționat că un prim pas în acest sens ar fi studierea metodologiei și a listei examenelor cu recunoaștere internațională care sunt luate în considerație pentru acordarea notei „10”, din oficiu, la proba de Informatică a examenului de BAC. Aceste prevederi sunt stipulate în Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr.1326/2023, dar și în metodologia elaborată în baza acestui ordin, de a lua nota 10 din oficiu, inclusiv la examenul de Informatică. Această metodologie, asupra căreia s-a lucrat de comun acord  cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, intră în vigoare din sesiunea de Bacalaureat-2024.

Salutând această inițiativă a autorităților de resort, domnul Dinu Țurcanu a menționat că la ora actuală tehnologiile se dezvoltă vertiginos, și pentru că vorbim tot mai des despre importanța formării competențelor digitale la tineri, este extraordinar să le permitem celor care, pe lângă disciplina de studii „Informatica”, au urmat cursuri adiționale, extracurriculare în diverse instituții sau au învățat de sine stătător din pasiunea pentru informatică să susțină examene de certificare internaționale pentru a obține nota „10” la examenul național de bacalaureat la informatică.

Următorul pas este de a selecta câte un examen din fiecare domeniu al disciplinei Informatica: Limbaje de programare; Structura/rețele de calculatoare sau Baze de date. Iar examenele de certificare internațională pot fi susținute la UTM, care a devenit centru autorizat CERTIPORT, unde deja din 13 noiembrie, curent, sunt recepționate  formularele de programare la examen. Certiport, parte din Pearson VUE, este lider mondial pentru examene de certificare bazate pe performantă și soluții de testare practică. Certificatul Certiport atestă un nivel înalt de competențe digitale, iar deținătorul acestuia are perspective reale pentru o carieră de succes indiferent de domeniu ales.

Prorectorul Dinu ȚURCANU a menționat în context că elevii care dețin competențe digitale mai avansate decât cele prevăzute de curricula școlară, au drum deschis să devină studenți ai Universității Tehnice a Moldovei. Iar aici, la UTM, își vor clădi un viitor sigur în domeniul profesional ales.

Diplome de Excelență pentru Dinu ȚURCANU, prorector Digitalizare, și Universitatea Tehnică a Moldovei la Gala de Excelență în Educație

Pe 14 noiembrie, PRIAevents în colaborare cu FinComBank a organizat la Toro Center, Chișinău, Gala de Excelență în Educație din Republica Moldova – un eveniment cu adevărat special, dedicat valorilor și excelenței în învățământul autohton. I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei, precum și prorectorul UTM pentru Digitalizare, dr. Dinu ȚURCANU, invitat special al evenimentului, au fost distinși cu Diplome de Excelență PRIA Education Awards.

Onorat de distinsa apreciere ce i-a revenit Universității Tehnice a Moldovei ca instituție și d-sale în calitate de prorector, dl Dinu ȚURCANU a declarat:

– Acest premiu reprezintă o recunoaștere foarte specială pentru mine și pentru întreaga comunitate a UTM! O apreciere importantă, decernată în cadrul unui eveniment unic, conceput, în premieră, pentru a celebra realizările remarcabile în domeniul Educației din Republica Moldova. Suntem mândri să fim considerați exemple remarcabile de excelență în acest domeniu și ne asumăm responsabilitatea de a continua să ghidăm și să inspirăm tinerii talentați să urmeze aceleași căi de succes.

În context, domnul prorector, a ținut să sublinieze importanța adaptării continue a UTM la schimbările tehnologice și la cerințele unei societăți în evoluție. Prin proiectele noastre, ne străduim să formăm nu doar profesioniști competenți, ci și cetățeni responsabili și inovatori, pregătiți să facă față provocărilor viitorului. Universitatea Tehnică a Moldovei transmite sincere felicitări tuturor colegilor de breaslă, al căror efort la creșterea calității educației în țara noastră a fost recunoscut astăzi prin premierea în cadrul acestei Gale. Cu toții suntem ambasadori ai unei educații de excelență. Împreună, vom construi un viitor mai luminos pentru generațiile următoare, a subliniat, dl Dinu ȚURCANU.

Scopul principal al Galei a fost identificarea și celebrarea persoanelor, instituțiilor, proiectelor și asociațiilor care aduc un aport semnificativ la sistemul de învățământ din Republica Moldova. A fost o ocazie unică de recunoaștere a eforturilor și contribuțiilor remarcabile ale celor implicați în dezvoltarea și promovarea educației în țară.

Evenimentul a inclus o serie de dezbateri pe teme esențiale pentru domeniul învățământului, acoperind subiecte privind strategia Ministerului Educației și Cercetării pentru dezvoltarea sistemului de educație din Moldova, proiecte guvernamentale, rolul instituțiilor de învățământ, implicarea societății civile și a companiilor, precum și strategia națională a educației financiare.

Printre temele abordate s-au regăsit dezvoltarea curriculară, cercetarea și dezvoltarea, managementul cercetării, politicile educaționale și leadership-ul, programele de training și internship, precum și provocările educaționale din Republica Moldova comparativ cu cele internaționale.

Culminând cu o festivitate impresionantă, evenimentul a oferit recunoaștere și apreciere celor mai remarcabili promotori ai educației din Republica Moldova. Aceste premii nu numai că identifică și sărbătoresc performanțele notabile din domeniul educației, ci și transformă câștigătorii în adevărați ambasadori ai învățământului moldovenesc, contribuind astfel la construirea unei societăți mai educate și mai prospere.

Îmi doresc NOTA 10, din oficiu, la Examenul Național de Bacalaureat la Informatică. Ce urmează?

Dacă îți dorești să obții nota “10” din oficiu la proba de examen la informatică din cadrul examenului național de bacalaureat, află că Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) are grijă de viitorii absolvenți și la acest capitol. Acum, în centrele de testare ale UTM, poți susține examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor specifice domeniului informaticii, stipulate în Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.1326/2023. Astfel, studiezi acasă și obții certificări internaționale valabile în toată lumea, ba mai mult – obții NOTA 10, din oficiu, la BAC la Informatică.

Prin eforturile liderilor UTM la capitolul digitalizare, dl. Dinu ȚURCANU, dr. Prorector pentru Digitalizare și întreaga echipă a Direcției TIC, UTM înscrie în palmaresul reușitelor și însușirea Centrului de Testare PEARSON VUE, cu un succes incredibil în Republica Moldova, iar pentru că suntem pasionați de ceea ce facem, muncind cu sârguință, mai nou, începând cu astăzi, 13 noiembrie, puteți deja completa formularul pentru a vă programa la examenele susținute în cadrul Centrului de Testare Autorizat CERTIPORT – companie ce sprijină educația și tehnologia la nivel global, pionier în aplicarea testărilor, dedicate utilizatorilor de tehnologii din domeniul academic. Certiport, parte din Pearson VUE, este lider mondial pe examene de certificare bazate pe performantă și soluții de testare practică. Certiport oferă candidaților soluții complete de certificare pentru o carieră de succes indiferent de domeniu ales.

Care sunt pașii pentru a obține 10 din oficiu la BAC la Informatică?

1. Studiez Metodologia și lista examenelor cu recunoaștere internațională care sunt luate în considerație pentru acordarea notei „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la Informatică aprobate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.1326/2023.

2. Selectez câte un Examen din fiecare domeniu: A. Limbajul de Programare; B. Structura Calculatorului, Rețele; C. Baze de Date.

Pentru examenele susținute în cadrul Pearson VUE

3. Pentru Examenele care se susțin în cadrul Centrului de Certificare Pearson VUE (CLA – C Programming Language Certified Associate Certification, CPA – C++ Certified Associate Programmer Certification și Cisco CCNA), accesez https://home.pearsonvue.com/ , îmi creez un cont de utilizator, selectez examenul dorit, selectez data și ora disponibilă în cadrul centrului de testare Pearson VUE din cadrul UTM, achit taxa pentru examen on-line și mă prezint la UTM în data stabilită pentru a susține examenul.

Pentru examenele susținute în cadrul CERTIPORT

4. Pentru celelalte Examene care se susțin în cadrul Centrului de Certificare CERTIPORT, accesez https://certiport.pearsonvue.com/, îmi creez un cont de utilizator Certiport.

5. Contactați Centrul Autorizat de Testare Certiport (CATC) al Universității Tehnice a Moldovei completând următorul formular: https://utm.md/certiport/

6. Ca răspuns, UTM va expedia oferta comercială care include acces la resurse de instruire, acces la resurse de testare (simularea examenelor de certificare) și voucher pentru susținerea examenului de certificare în Centrul de Testare CERTIPORT al UTM.

7. Achiziționează voucher-ul ce include resursele de instruire, resursele de testare și susținerea examenului de certificare.

8. Programați data și ora susținerii examenului în cadrul Centrului Autorizat de Testare Certiport (CATC) al Universității Tehnice a Moldovei: certiport@utm.md.

Notă: Asigurați-vă că numele dvs. apare în momentul previzualizării exact așa cum doriți să fie vizualizat pe orice certificat, verificând inclusiv utilizarea corectă a majusculelor, a literelor mici și a datelor conform actului oficial ce confirmă identitatea dvs.

Nota „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la informatică din cadrul examenului național de bacalaureat este asigurată!

CNA & UTM: o luptă comună împotriva corupției pentru viitorul studenților

Într-un efort comun de educație a tinerilor pentru combaterea corupției în Republica Moldova, Centrul Național al Anticorupției (CNA) și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) au creat o alianță puternică, unindu-și resursele și expertiza pentru a promova valorile integrității și a dezvolta o cultură a intoleranței față de corupție printre studenți. Prin această inițiativă comună și activitățile interdisciplinare desfășurate, se dorește crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea unei generații de lideri etici și responsabili.

O nouă prelegere care a marcat acest parteneriat a fost ținută astăzi în fața a cca 600 de studenți, repartizați în trei aule interconectate prin intermediul echipamentelor audio și video ultramoderne. Aceasta a fost deschisă de către prorectorul pe digitalizare al UTM, Dinu ȚURCANU, care a îndemnat studenții să abordeze cu imparțialitate și corectitudine problema corupției și să raporteze orice formă de dare de mită către autoritățile competente.

Un aspect notabil al acestei colaborări este modalitatea în care s-a desfășurat evenimentul. Formatul hibrid al acestuia nu a împiedicat sutele de studenți entuziaști să-și manifeste dorința de a se implica în lupta împotriva corupției. Acest aspect reflectă angajamentul ferm al UTM și CNA de a se adapta la noile tendințe tehnologice și de a răspunde provocărilor contemporane cu inovație și determinare.

Cunoștințe și abilitățile cognitive ale studenților au fost testată în cadrul unui quiz captivant, în cadrul căruia tinerii au fost invitați să-și demonstreze integritatea și poziția anticorupție. Jocul a trezit entuziasmul tuturor participanților, aceștia luptând pentru a câștiga premiul dorit – un ceas inteligent de ultimă generație, oferit de Centrul Național de Anticorupție din Republica Moldova. În ciuda provocării intense pe parcursul jocului, 7 studenți excepționali au reușit să se evidențieze prin răspunsurile lor rapide și corecte, demonstrând astfel că au asimilat cu succes conceptul de OM Integru.

Cadourile au fost înmânate de către rectorul UTM prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, care a subliniat importanța integrității și a responsabilității în educația tinerilor și i-a îndemnat pe studenți să fie oameni integri nu doar în mediul academic, ci și în viața de zi cu zi, evitând cu fermitate implicarea în acte de corupție. Acest apel a fost întâmpinat cu aplauze entuziaste din partea studenților prezenți, confirmând astfel dorința lor de a fi parte a unei societăți corecte și responsabile.

Inițiativele planificate în cadrul acestui parteneriat promit să aducă schimbări semnificative în atitudinea și comportamentul tinerilor, contribuind la formarea unei societăți mai etice și mai conștiente de consecințele corupției. Este un pas vital în construirea unei Moldove mai curate și mai transparente, în care valorile integrității sunt susținute și promovate activ.

Mulțumim pentru atitudine dlui Ion Pruteanu, șef Direcție Educație Anticorupție (DEA) la CNA și dlui Grigore Lupaşcu, inspector principal al DEA a CNA.

Această inițiativă face dovada unei colaborări durabile și fructuoase între CNA și UTM, în speranța că această alianță formidabilă va continua să influențeze societatea moldovenească și viitoarele generații într-un mod pozitiv. Este și o confirmare a faptului că educația și integritatea pot merge mână în mână pentru a construi un viitor mai strălucit pentru tinerii din Moldova.

Prezentarea raportului “Etichetarea frontală durabilă: o strategie de asigurare a securității alimentare și nutriționale” în cadrul Simpozionului științific internațional dedicat învățământului agricol, autori Rodica SIMINIUC și Dinu ȚURCANU

 

Îmbinând eforturile în abordarea unei probleme specifice și sensibile de cercetare, aflată la joncțiunea dintre Nutriție și Sănătate, autorii

Rodica SIMINIUC, dr. conf. univ., directoarea Școlii Doctorale a UTM și Dinu ȚURCANU, dr. în științe inginerești, prorector pentru digitalizare au prezentat rezultatele muncii temei de cercetare comune, “Etichetarea frontală durabilă: o strategie de asigurare a securității alimentare și nutriționale”, în cadrul Simpozionului științific internațional cu genericul „TENDINȚE MODERNE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR AGRICOL,” organizat cu ocazia a 90 de ani de excelență în învățământul superior agricol în Republica Moldova, desfășurat în zilele de 5 – 6 octombrie a.c.

Motivați, pasionați și dedicați, autorii au tratat acest subiect actual și stringent, al cărui scop este aducerea în prim-plan a unei probleme cruciale din domeniul agricol și al securității alimentare, având la bază un palmares impresionant al studiilor și experienței în domeniu.

Cercetările laborioase ale autorilor au adus plus valoare în tratarea subiectului alimentației și nutriției, relevând următoarele statistici, care evidențiază situația privind insecuritatea alimentară. Datele prezentate de către doamna SIMINIUC în cadrul Simpozionului, în urma cercetării comune, sunt alarmante, dat fiind faptul că în anii 2021-2022 situația s-a agravat: circa 783 de milioane de oameni din lume s-au confruntat cu foamea, 29,6% din populația globală (2,4 miliarde) – au fost supuși insecurității alimentare moderate sau severe, 59% dintre adulți din Regiunea Europeană a OMS trăiesc cu supraponderalitate (IMC ≥25 kg/m2). Se anticipă că peste 4 miliarde de oameni ar putea fi obezi până în 2035, comparativ cu peste 2,6 miliarde în 2020, ceea ce ar constitui o creștere de la 14% la 24%.

În consecință, impactul economic va reduce PIB-ul global cu circa 3,0% până în 2035, iar aceasta se compară cu impactul estimat al COVID-19 care a determinat scăderea economiei mondiale cu 3% din PIB în 2020, cel mai rău an al pandemiei, a specificat doamna SIMINIUC în cadrul Simpozionului.

În același timp, 9 dintre primii 15 factori de risc pentru morbiditatea globală (BCV, diabetul tip 2, accidentul vascular cerebral și 13 tipuri de cancer) reprezintă aproape 40% din mortalitatea globală. În Regiunea Europeană a OMS, acestea cauzează peste 1,2 milioane decese anual (13 % din totalul deceselor). Totodată, producția alimentară agricolă ocupă ∼40% din suprafața Pământului și emite, la nivel mondial, aproximativ 30% din gazele cu efect de seră (GES), reprezintă ∼ 70% din prelevarea de apă dulce a Pământului din râuri, rezervoare și apele subterane, printre alte efecte negative asupra mediului, a concluzionat doamna directoare a Școlii Doctorale UTM.

Etichetarea frontală nutrițională și de eficiență ecologică poate contribui la un mediu alimentar sănătos, motivând producerea de alimente cu profiluri nutriționale mai sănătoase prin crearea oportunităților de dezvoltare a metricilor de sustenabilitate, iar, ca urmare, actorii din cadrul sistemului alimentar vor fi mai bine echipați pentru a comunica nuanțele, a evalua riscurile și compromisurile intervențiilor la nivelul întregului sistem și, în cele din urmă, vor contribui la evoluția sistemelor alimentare durabile și sănătoase, au susținut autorii.

În acest context, Vă aducem sincere mulțumiri pentru munca profesionistă în echipă, dorindu-vă forță creatoare, inspirațională și motivantă întru realizarea noilor obiective.

UTM se mândrește cu ai săi UTM-iști harnici și determinați în a schimba lumea din bine în mai bine.

 

 

 

 

 

 

 

Prorectorul pentru digitalizare, Dinu Țurcanu, la emisiunea „Acasă”: despre inovații și rolul UTM la acest capitol

Invitat în cadrul emisiunii “Acasă”, prorectorul pentru digitalizare și coordonatorul strategic al Academiei de Securitate Cibernetică, dl Dinu ȚURCANU, a relatat despre inovații și rolul UTM la acest capitol.

La întrebarea de ce R. Moldova a coborât în ultimul an câteva poziții în topul mondial al inovației, realizat de către ONU, dl prorector a subliniat cu dexteritatea profesionistului bine pregătit și informat cauzele și motivele plasării RM la poziția a 60-a.

Pledând în favoarea limbajului pozitiv, dl Țurcanu a început discuția prin focalizarea pe reversul medaliei, enunțând că “ar suna mai bine întrebarea nu de ce am coborât, dar să analizăm de ce alții au crescut în acest top?” Analizând etapizat punctele forte și punctele slabe care i-au conferit RM poziția a 60-a în clasament, dl prorector a evidențiat aspectele de profunzime ale acestui subiect.

„Dacă analizăm cele 80 de criterii care alcătuiesc clasamentul internațional, observăm că inovația reprezintă obiectele de proprietate intelectuală, care pot fi consultate accesând baza de date a AGEPI în Republica Moldova, unde identificăm numărul de brevete, create de către mediul academic, centre de cercetare, cercetători individuali, iar acesta este doar unul dintre cele 80 de criterii, a subliniat dl prorector.”

În continuarea discuției, dl Țurcanu a menționat că dintre cele 80 de criterii, Republica Moldova se regăsește pe poziții la care stă foarte bine și la care mai avem mult de muncit.

Din categoria puncte forte a acestui clasament internațional – Global Innovation Index 2023, observăm dezvoltarea și exportul serviciilor ICT, dezvoltarea aplicațiilor mobile, utilitatea modelelor și design-ul industrial al acestora ca parte componentă a PIB, credite de la instituții de microfinanțare, ceea ce ne situează Republica Moldova pe poziții de TOP în clasament, ne-a informat dl Țurcanu în urma analizei meticuloase a datelor acestui ranking.

Din categoria criterii la care avem foarte mult de lucru sunt cele care țin de politici, mai exact reducerea considerabilă, anuală a tinerilor care absolvesc domeniul ingineresc, deoarece marea majoritate a inovațiilor vin din domenii STEAM, prin urmare dacă numărul celor care nu aleg acest domeniu este în scădere, atunci numărul inovațiilor va fi în scădere, a punctat dl prorector. Alte criterii, aflate în stagnare îl reprezintă numărul start-upurilor locale create, starea dezvoltării clusterelor de cercetare și inovare, politicile pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor, colaborarea R&D mediu academic – industrie, clasamentul internațional universitar QS etc.

Unul dintre punctele nevralgice este finanțarea din partea statului în domeniul educației și cercetării. „Pentru a crea inovații și pentru a crește în acei parametri la care noi stăm foarte prost, pe poziții mai jos de 100 sau în unele stăm mai jos decât media clasamentului, avem nevoie de o reformatare și, în general, de o altă abordare a cercetării”, a evidențiat dl Țurcanu.

Și dacă totuși vorbim de inovații în termeni optimiști și prospectivi, UTM a înregistrat progrese deosebite, crescând prestigiul țării:

– peste 116 cereri de brevete de invenție raportate în cadrul programelor de stat în domeniul cercetării în perioada 2020-2023;
– brevete de invenție obținute în ultimii 3 ani pe programe de stat în domeniul cercetării – circa 66, care însumează rezultate științifice fundamentale;
– peste 2 200 de lucrări științifice, în ultimii 3 ani, elaborate în cadrul proiectelor de cercetare finanțate de stat;
– lansarea în spațiu al primului satelit al Republicii Moldova – TUMnanoSAT, construit de către UTM. Prin această realizare, Universitatea Tehnică a Moldovei a demonstrat că întrunește cele mai înalte standarde ale unui învățământ tehnic de elită;
– premieră unică în Moldova: Hi-Duk, primul offroader 100% electric, creat de o echipă de moldoveni cu suportul UTM;
– prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor – unul din domenii la care UTM excelează prin număr de brevete, inovații, lucrări științifice cu caracter aplicativ, inclusiv pentru producătorii locali, care provin din mediul academic și de cercetare a UTM.

Faptul că Elveţia şi-a păstrat prima poziţie în clasamentul comparativ al ţărilor inovatoare pentru anul 2022, devansând Suedia şi Statele Unite, se datorează, inclusiv unor domenii în TOP a inovațiilor: inteligența artificială, securitatea cibernetică, Data management & analytics. Pentru a veni cu inovații pe aceste segmente sunt necesare medii de cercetare și laboratoare foarte performante. Astfel, inovațiile pe aceste paliere se realizează, de obicei, împreună cu mediul privat, cu suportul partenerilor externi, în cadrul unor proiecte internaționale, a explicat dl prorector.

„Uitându-ne la criteriile din clasament ale Elveției, la unii indicatori cheie noi stăm foarte bine, iar la alții, cu regret, încercăm în ultimul timp, inclusiv prin proiectele de transfer tehnologic, în colaborare cu mediul privat, să găsim soluții la problemele mediului de afaceri”. O dovadă vie în acest sens reprezintă AgroTech Arena, unde vom încerca să soluționăm anumite întrebări pentru agricultură cu ajutorul instrumentelor IT. Pe AgroTech Arena vor putea fi testate o gamă largă de tehnologii digitale și inovatoare, cum ar fi: senzori agricoli, stații meteo, sisteme de monitorizare a culturilor, roboți agricoli, sisteme de irigații inteligente și multe altele. Acest lucru este posibil doar prin implicarea companiilor și partenerilor de dezvoltare, realizând inovații aplicabile pe piața locală, a concluzionat dl prorector Dinu ȚURCANU.

În final, ne exprimăm mândria pentru ai noștri UTM-iști care muncesc cu har și sârguință, exprimându-ne convingerea că prin accelerarea schimbărilor de ordin tehnologic, impulsionate de UTM, Republica Moldova va înainta în clasament internaționale.

Amintim că Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO), una dintre agenţiile specializate ale ONU, a anunţat în data de 27 septembrie a.c. la Geneva că Elveţia şi-a păstrat prima poziţie în clasamentul comparativ al ţărilor inovatoare pentru anul 2022, devansând Suedia şi Statele Unite. Detaliile clasamentului le găsiți aici: https://www.wipo.int/gii-ranking/en/switzerland.

 

Rectorul UTM Viorel BOSTAN și echipa de proiect, distinși cu Premiul Național pentru realizarea istorică de lansare în spațiu a satelitului TUMnanoSAT

Echipa Centrului Național de Tehnologii Spațiale al Universității Tehnice a Moldovei, care pe 15 iulie 2022 ne-a făcut mândri și cunoscuți întregii lumi, ducând stindardul UTM departe în spațiu, prin lansarea satelitului „TUMnanoSAT”, revine în atenția publicului, fiind desemnată de Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova pentru decernarea Premiului Național, acordat pentru dezvoltarea și lansarea nanosatelitului Republicii Moldova „TUMnanoSAT” cu misiuni de cercetare de la Stația Spațială̆ Internațională și pentru monitorizarea, postoperarea și promovarea tehnologiilor spațiale.

Mândri de această realizare istorică, precum și de înalta apreciere de către Guvernul Republicii Moldova prin acordarea Premiului Național, ne exprimăm bucuria și recunoștința fiecărui membru în parte a formidabilei echipe a CNTS-UTM:

Viorel BOSTAN, profesor universitar, doctor habilitat în tehnică, rector, cercetător științific principal, director de proiect,

Nicolae SECRIERU, conferențiar universitar, doctor, cercetător științific coordonator,

Vladimir MELNIC, cercetător științific,

Valentin ILCO, cercetător științific,

Alexei MARTINIUC, cercetător științific,

Vladimir VĂRZARU, cercetător științific.

Promotor al ideilor valoroase și inițiativelor ambițioase, prin muncă continuă și efort în consolidarea echipelor de profesioniști, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, sporește prestigiul UTM atât în țară, cât și peste hotare. Astfel, UTM are recunoaștere în plan mondial pe dimensiunea cercetării și instruirii.

Satelitul TUMnanoSAT construit de Universitatea Tehnică a Moldovei a fost lansat în spațiu pe 15 iulie 2022, fiind transportat cu racheta Falcon 9 a companiei SpaceX la Stația Spațială Internațională, în componența capsulei de lansare JSSOD a Agenției Aerospaţiale din Japonia (JAXA).  Activitatea respectivă s-a desfășurat în cadrul unui program internațional, UTM fiind selectată de către JAXA și Oficiul Națiunilor Unite pentru Spațiu (UNOOSA) pentru Programul KiboCUBE, în scopul lansării pe orbită în spaţiu a nanosatelitului „TUMnanoSAT” de pe Stația Spațială Internațională. Satelitul a captat imagini din cosmos care, ulterior, au fost analizate de oamenii de știință. Misiunea nanosatelitului TUMnanoSAT s-a încheiat la aproximativ un an de la lansare, în urma autodistrugerii. Chiar dacă misiunea satelitului TUMnanoSAT a fost mai curând una simbolică, R. Moldova a demonstrat astfel că are potențial în acest domeniu, dar și că, prin determinare, colaborare și efort susținut, visele pot deveni realitate. Satelitul TUMnanoSAT cântărea un kilogram şi a fost proiectat, construit și testat, timp de 3 ani, de către echipa CNTS-UTM, care astăzi ne face mândri, din nou, aducând în palmaresul UTM Premiul Național, iar odată cu acesta – aprecierea și respectul întregii națiuni.

Felicitări, CNTS!

Felicitări, UTM!

Premiul Național a fost instituit în scopul recunoașterii și încurajării activității de cercetare, dezvoltare științifică și tehnologică, a performanțelor artistice și sportive. Premiul Național constă din diplomă, medalie și un premiu în bani în valoare de 100 mii lei. Anual Guvernul acordă 10 premii naționale.

Dinu ȚURCANU, Prorector Digitalizare, UTM – discurs motivațional în cadrul Best Talks Conference 2023

Când spunem cuvântul weekend, automat îl asociem cu odihnă sau posibilitatea de a da restanțele săptămânii la capitolul treburi nefinalizate. În fond, fiecare este responsabil să-și prioritizeze activitățile și să-și gestioneze timpul conform ierarhiei valorilor personale. UTM-iști în ziua de sâmbătă, 23 septembrie și-au dat întâlnire în incinta Facultății Urbanism și Arhitectură (FUA), Universitatea Tehnică a Moldovei, la Best Talks Conference 2023, eveniment organizat de studenți pentru studenți și nu doar, care a reunit nume sonore din țară, oameni care inspiră, motivează, încurajează la fapte mărețe și concrete prin puterea propriului exemplu. Prezent la eveniment, dl Eugeniu BRAGUȚA, prodecan FUA, a salutat auditoriul, a lăudat echipa de tineri entuziaști de la Best Chișinău și a dorit succes în cadrul evenimentului. Mereu aproape de studenți, invidiat în sensul bun al cuvântului pentru energia creatoare debordantă, spiritul analitic și inovator, prorectorul pentru digitalizare, dl Dinu ȚURCANU,  liderul care continuă să aducă schimbări semnificative pentru UTM și să promoveze tehnologia și inovația, cel care educă viitoarea generație de profesioniști IT și lucrează asiduu pentru a consolida imaginea UTM, pentru a stabili legături solide cu mediul socio-economic, a discutat cu studenții, într-o atmosferă destinsă, cordială, presărată cu umor despre formula succesului în plan profesional, ascensiunea în cadrul UTM, studiile peste hotare și priorități conform planului strategic de dezvoltare a instituției. Prezentând lecții de viață prețioase, venind cu sfaturi utile și înțelepte, discutând sincer, pe alocuri stârnind hazul, dl prorector, le-a povestit tinerilor despre cel care a fost studentul Dinu Țurcanu, evoluția sa în timp, motivația cea mai mare și modelul care l-a impulsionat întru realizarea unei cariere științifico-didactice. Abordând subiectul ”Importanța elementelor de identitate corporativă și instrumente IT în Educație”, dlui a mulțumit Direcției TIC pentru susținerea procesului de digitalizare și studenților, pentru că sunt catalizatorul acestor schimbări. Discutând despre eforturile care se fac întru modernizarea spațiilor, crearea condițiilor pentru studenți, inspirația din proiectele de peste hotare, dl Țurcanu le-a dezvăluit tinerilor întrebarea din capul listei priorităților: „Ce am putea să facem pentru studenți, dacă am avea un buget mai mare?”  Întrebat în ce ar investi în primul rând în universitate, dacă ar avea un buget mai impunător, prorectorul a răspuns: “Prioritar pentru noi sunt condițiile de trai și studii. Se maximizează eforturile pentru reparații în căminele universitare. Bugete ne-ar trebui pentru condiții de trai și studii, dar și pentru tehnologii – instrumente IT indispensabile în pregătirea cu succes a UTM-iștilor.” Discuția s-a încheiat cu unul dintre numeroasele sfaturi înțelepte, care se pretează principiul lifelong learning. “Profesiile viitorului sunt atât de schimbătoare în urma atâtor tehnologii, încât formarea pe toată perioada vieții, după absolvire, este cea mai importantă în cadrul jobului. Permanent trebuie să faceți față concurenței, pentru că din urmă vin persoane și mai pregătite, și mai prietenoase cu tehnologiile, de aceea formarea continuă pe tot parcursul vieții este esențială”, concluzionează dl prorector. Pe final, echipa de organizare și-a exprimat gratitudinea la adresa dl Țurcanu, pentru sfaturi utile, lecții practice și plăcerea și onoarea de a-l asculta și a-l avea alături. Best Talks Conference 2023 a fost organizat de către echipa Best Chisinau, care este o organizație studențească în cadrul UTM, ce oferă educație complementară și sprijin întru realizarea activităților extracurriculare.