UTM, prima poziție pe plan național în Webometrics, Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles

Începutul lunii Iulie, o lună cu adevărat „de cuptor” pentru universități, în care se dă tonul Admiterii, aduce o veste frumoasă: Universitatea Tehnică a Moldovei deține întâietatea la nivel național în prestigiosul clasament al citărilor de publicații științifice Webometrics – „TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles” (http://www.webometrics.info/en/transparent).

Cu 14 264 de citări la activ, conform clasamentului Webometrics (din numărul total de peste 35 000 citări ale Universităţii Tehnice a Moldovei), UTM ocupă o nișă importantă în biblioteca de materiale academice şi publicaţii ştiinţifice – platforma Google Scholar, conform clasamentului menţionat. Ierarhizarea din anul curent a extins arealul de reprezentativitate al universităților de la noi, în clasament fiind înregistrate doar 3 instituţii superioare de învăţământ din ţară, însă distanța de peste 10 000 de citări față de următoarea subclasată aduce un atu valoros UTM.

Includerea UTM în acest ranking global al citărilor de publicații științifice este o realizare importantă, acesta fiind folosit drept criteriu prioritar în realizarea Top Webometrics al universităților anual, în lunile ianuarie şi iulie, iar clasamentul citărilor de pe această platformă include cca 5000 de instituții de învățământ superior din întreaga lume și urmărește evaluarea activității de cercetare științifică a acestora.

Această ediţie a Webometrics conţine câteva schimbări metodologice importante şi relevante pentru calcul, şi anume:

– sunt colectează citări din primele top 100 de profiluri publice ale fiecărei universități. Acest număr de profiluri este utilizat pentru a permite comparații independente de mărimea instituţiei. Primele top cinci (5) profiluri ale listei sunt EXCLUSE pentru îmbunătățirea reprezentativității. Pentru restul profilurilor din top, se indexează numărul de citări, iar instituțiile sunt ordonate descrescător conform acestui indicator.

– profilurile non-individuale (jurnale, departamente, grupuri) incluse în primele top 100 de rezultate sunt penalizate prin EXCLUDEREA întregii instituții (numărul citărilor este egal cu zero).

– datele utilizate pentru clasament au fost colectate în perioada 20-30 iunie 2019, iar această versiune este compusă doar din Top Înregistrări (citări > 1000).

Menţionăm că Topul Google Academic este realizat de „Webometrics Ranking of World Universities”, la inițiativa Cybermetrics Lab – un grup de cercetare al Consiliului Superior de Investigații Științifice al Ministerului Științei și Inovării al Spaniei – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, căruia îi aparține și inițiativa lansării prestigiosului top Webometrics Ranking Web of Universities, iar Google Scholar reprezintă un motor de căutare ce livrează versiuni digitale ale publicațiilor științifice în volum text-integral: articole, cărţi, manuale emanate din mediul academic şi de cercetare.

Universitatea Tehnică a Moldovei continuă bunele practici în domeniul instruirii cu dublă diplomă.

UTM menține și fortifică oferta educațională la nivelul studiilor de Masterat. Astfel în anul universitar 2019/2020 la programele comune de studii cu diplomă dublă deja existente se mai adaugă 2 programe de studii: Design și dezvoltare de produs, în colaborare cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iași și Securitate Informațională, în colaborare cu Universitatea West Attica, Grecia.

Ca urmare, oferta educațională la nivel de masterat care permite studenților ce le urmează să obțină la absolvire 2 diplome sunt:

  1. Administrarea afacerilor, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  2. Tehnologii Informaţionale, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  3. Calculatoare şi Reţele Informaţionale, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  4. Calitatea şi securitatea produselor alimentare, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  5. Inginerie electrică, UTM – Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
  6. Electroenergetica, UTM – Universitatea Politehnica din București
  7. Energie și Mediu, UTM – Universitatea Politehnica din București
  8. Design și dezvoltare de produs, UTM – Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iași
  9. Securitate Informațională, UTM – Universitatea West Attica, Grecia

În baza acordurilor încheiate anterior privind studii superioare de master cu dublă diplomă, în anul universitar 2018/2019, 69 studenţi de la ciclul II, studii de Masterat din anul I a UTM au fost înmatriculați la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, România. Iar Universitatea Tehnică a Moldovei, la rîndul ei a înmatriculat la studii de Masterat cu diplomă dublă 16 studenţi de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, România.

GRAND PRIZE al Expoziţiei Internaţionale „INVENTICA 2019“ vine la UTM

În perioada 26-28 iunie la Iași, în Sala Paşilor Pierduţi din Copou, a avut loc Expoziţia Internaţională „Inventica 2019“ organizată de către Institutul Naţional de Inventică de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi (TUIASI).

Scopul Expoziţiei, care a și fost realizat pe deplin, este de a reuni universități, institute de cercetare, companii, asociaţii, inventatori şi persoane interesate de domeniul inventicii.

Expoziţia Internaţională de Invenţii a reprezentat o eficientă oportunitate de comunicare, diseminare a rezultatelor muncii de cercetare şi inovarea cu potenţiali utilizatori şi publicul larg.

Universitatea Tehnică a Moldovei sa prezentat la această prestigioasă Expoziție cu un set de 19 lucrări protejate cu brevete de invenție ale 66 profesori și doctoranzi.

Rezultatele colaboratorilor noștri, prezentate în 19 lucrări protejate cu brevete de invenție, au fost înalt apreciate de către participanții la expoziție, vizitatori, dar cel mai important – de membrii juriului, inventatori de talie mondială, reprezentanți a 25 de instituții superioare de învățământ și de cercetare.

Astfel, GRAND PRY (premiul Mare) a fost decernat Universității Tehnice a Moldovei, o onoare deosebită acordată colectivului Universității din partea juriului. Acest prestigios premiu, pe lângă onoare, ne impune pentru viitor și unele responsabilități, obligațiuni, cum sunt avansarea cercetării universitare pentru binele societății, promovarea în continuare a creativității, inovării și inventicii în rândul tineretului studios, ș.a.

În total cercetătorii noștri au adus acasă două diplome de Onoare, șase de Excelenă și șapte de Merit, toate fiind însoțite de Medalia Inventica 2019:

Diploma de Onoare și Medalia Inventica 2019:

1. Bostan Ion, Bostan Viorel, Dulgheru Valeriu, Ciobanu Oleg, Ciobanu Radu, Guțu Marin, Rabei Ion, Gradîș Vitalie, Odainîi Vleriu. Aerolian turbine with vertical axle;

2. Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Dumitrescu C., Cristescu C., Bejan M., Dumitrescu L., Ciobanu Radu. Intelligent cleaning system for photovoltaic panels.

Diploma de Excelență și Medalia Inventica 2019:

1. Verbițcki Valeri, Lupan Oleg, Railean Serghei. Device for measuring the parametrs of a sensor based on nanostructured semiconductor oxides in the range of the order of microwatts;

2. Bernic Mircea, Țislinscaia Natalia, Balan Mihail, Vișanu Vitalie, Melenciuc Mihail. Drying installation for granular products in the suspension layer

3. Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Botez Ilie, Botez Dumitru. Installation for vibration smoothing with diamond of outer surfaces ofcylindrical parts;

4. Mazuru Sergiu, Bostan Ion, Vaculenco Maxim, Ciotu Andrei. Process for shaving of precession gear teeth;

5. Mazuru Alexandru, Topală Pavel, Toca Alexei, Scaticalov Serghei, Mazuru Sergiu. Lubricant-Coolant fluid;

6. Secrieru V., Munteanu E., Losmanschi C., Podgornii D., Dorogan A. Led street lamp with high efficience and enhmanced performace features.

Diploma de Merit și Medalia Inventica 2019:

1. Țurcanu Dinu, Nistiriuc Pavel. Lens with gradulated refractive index;

2. Postica Vasile, Pauportethierry, Trofim Viorel, Ababii Nicolai, Lupan Oleg. Functionalization process of ZnO nanowire surface with Pd and PdO/Pdo2;

3. Ghendov-Moșanu Aliona, Popescu Liliana, Sturza Rodica, Lung Ildiko, Opriș Ocsana-Ileana, Stan Manuela Cristina, Soran Maria-Loredana. Process for producing a functional curd cream;

4. Siminiuc Rodica, Coșciug Lidia. Gluten-freecookies (variant);

5. Stamov I., Syrbu N., Dorogan A., Nemerenco L. Me-ZnP2 diode sensible to potical gyration;

6. Capcanari Tatiana, Popovici Cristina, Paladi Daniela, Deseatnicova Olga. Mayonnaise;

7. Danilă Victoria, Curteza Antonela, Irovan Marcela, Balan Stela, Railean Serghei, Bodiu Victoria. Smart clothes for children.

Diploma de Participare:

1. Malcoci Marina. Footwear;

2. Andrei Zbancă, Valeriu Podborschi. Design Concept „Public electric transport”;

3. Mircea Nicolăescu, Valeriu Podborschi. Design Concept „Autonomus vacuum cleaner”;

4. Ion Zbancă, Valeriu Podborschi. Design Concept „Electric truck”;

Ne bucurăm mult și de înalta apreciere a realizărilor noastre de către Universitatea Politehnica din București care a acordat Universității Tehnice a Moldovei Premiul pentru Inovare.

Nu mai puțin valoroase sunt și premiile nominale acordate de către diverse instituții participante la expoziție:

lucrarea Intelligent cleaning system for photovoltaic panels (autori Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Dumitrescu C., Cristescu C., Bejan M., Dumitrescu L., Ciobanu Radu) a fost înalt apreciată de Institutul Nașional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – București care i-a acordat Diploma de excelență și Trofeul Group Mechatronic și de către Asociația Română pentru Tehnologii Alternative din Sibiu care a apreciat-o cu Premiul Special.

Asociația Română pentru Tehnologii Alternative din Sibiu a apreciat înalt și activitatea Dlui prof. Dulghieru Valeriu, acordând-ui Certificatul de Excelență pentru susținerea spiritului inovator și promovarea nivelului de inovare și cercetare la nivel internațional.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie a apreciat cu Premiul pentru Inovație lucrarea Device for measuring the parametrs of a sensor based on nanostructured semiconductor oxides in the range of the order of microwatts (autori Verbițcki Valeri, Lupan Oleg, Railean Serghei).

Asociația Specialiștilor din Industria Alimentară a fost încântată de lucrarea Process for producing a functional curd cream (Ghendov-Moșanu Aliona, Popescu Liliana, Sturza Rodica, Lung Ildiko, Opriș Ocsana-Ileana, Stan Manuela Cristina, Soran Maria-Loredana) căreia i-a decernat Diploma de Excelență.

Certificatul de recunoaștere a fost înmânat din partea Platformei Știință, Educașie și Tehnologice a Universității ”Politehnica”, București pentru lucrarea Drying installation for granular products in the suspension layer (autori Bernic Mircea, Țislinscaia Natalia, Balan Mihail, Vișanu Vitalie, Melenciuc Mihail).

Asociația Română de Pteridologie a decernat Diploma de Excelență și Medalia de Aur pentru lucrarea Gluten-freecookies (variant) (autori Siminiuc Rodica, Coșciug Lidia).

Aducem sincere mulțumiri colectivului de cercetători care au reprezentat Universitatea la această prestigioasă Expoziție și le urăm succese și realizări pe viitor.

Vizită de studiu la Technische Universität Ilmenau, Germania

Delegaţia Universităţii Tehnice a Moldovei formată din Dinu Turcanu, prorector, Dumitru Ciorbă, Decan UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și MicroelectronicăPavel Nicolaev, şef departament Telecomunicații și Sisteme Electronice din cadrul Facultatea Electronică și Telecomunicații UTM, efectuează o vizită de studiu la Technische Universität Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+. Citește mai mult

Premieră! Senzori pe bază de nanofire de CuO/Cu2O/Cu rețea de heterojoncțiuni prin metoda printării 3D

Cercetătorii din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Nicolai ABABII, doctorand, anul III, Bursier de excelență al Guverului Republicii Moldova, 2018-2019, împreună cu Vasilii CREȚU, conf. univ. int., dr. fiz.,  sub îndrumarea prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, directorul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori, în colaborare cu Universitatea din Kiel, Germania, în premieră au proiectat, obținut și cercetat senzori de acetonă pe bază de nanofire de CuO/Cu2O/Cu rețea de heterojoncțiuni prin metoda printării 3D într-o singură etapă. Rezultatele acestei lucrări științifice au fost publicate în una din cele mai prestigioase reviste ştiinţifice de specialitate – „ACS Applied Materials & Interfaces” din Statele Unite ale Americii, cu factor de impact 8,5, după 3 runde de recenzii a câte 3 recenzenți, propuse spre selectare pe Coperta Revistei, DOI: 10.1021/acsami.9b0438.

Citește mai mult

Prorectorul UTM Dinu Țurcanu a răspuns provocației echipei #diez

Echipa #diez a lansat un nou proiect. La #FărăTolk invitații vor răspunde la întrebări neserioase, dar nu mai puțin importante, pentru că în viață mai facem și altceva în afară de a vorbi despre muncă, a face naveta lucru-casă sau a învăța pentru BAC sau a te pregăti la sesiunea de examene. Prorectorul UTM, Dinu Țurcanu a fost provocat de colegii #diez să participe la proiect, vedeți și voi ce a ieșit.

 

 

Seminarul de inițiere în eTwinning

Prorectorul UTM Dinu Țurcanu alături de rectorul UTMViorel Bostan, Director Birou Național de Asistență Moldova, Carolina Timco, dar și Manager de Program eTwinning, Angelica Dimitriu, au salutat participanții Seminarului de inițiere în eTwinning: eTwinning Plus – o platformă de colaborare pedagogică, urându-le Bun venit și dorindu-le succes în cadrul instruirii, menționând că eTwinning oferă personalului didactic ce activează în instituțiile de învățământ preuniversitar din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa. Citește mai mult

Sincere felicitări absolvenților2019!

Rezultatele bune se obțin cu multă muncă și disciplină, au demonstrat-o în perioada 4-6 iunie 2019 studenții programului de studiu TPA, opțiunea Tehnologia Panificației în timpul susținerii tezelor/proiectelor de licență.
Pentru studenți a fost un minunat prilej de a-şi exprima recunoştinţa profesorilor pentru efortul continuu în realizarea scopurilor propuse, pentru energia, responsabilitatea, încrederea şi curajul pe care l-au investit zi de zi.
MOTIVATIA IN MUNCĂ- FACTOR IMPORTANT IN OBȚINEREA SUCCESULUI, a demonstrat că se poate prin forțele proprii, proaspăt ABSOLVENTA FTA/TPA Irina PROCOPCIUC ce a obținut funcția de Director de Producere în cadrul companiei “NEFIS” S.R.L.
Au fost interesați în căutarea tinerilor specialişti şi reprezentanții mediului de afaceri al companiilor autohtone S.C. “Stropşa Alexandra” S.R.L., responsabili HR-Tatiana SIMON şi Veronica FLOREA, ” NEFIS” S.R.L. Ana CERNEI.
Sincere felicitări absolvenților 2019!!!!

Studenta Universităţii Tehnice a Moldovei – câştigătoarea Concursului Z Generation Young Designers Competition

Z-Generation Contest este deja la a doua ediție și de data aceasta numărul doritorilor de a participa a crescut, fapt care demonstrează că avem totuși talente și tineri inspirați și motivați să creeze acasă, în Moldova. Încă din luna decembrie s-au înregistrat 34 de tineri, însă în finală, spre jurizare au ajuns doar 21 de colecții proaspete, prin care tinerii designerii au dat dovadă de originalitate, inovație și creativitate. Citește mai mult

Discuții constructive cu Universitatea Politehnică București

Prorectorul UTM Dinu Țurcanu alături de rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, și prorectorul UPB, George Darie, își continuă astăzi vizita, cu discuții constructive și de mare interes, cu o distinsă Doamnă, Adina Florea, Decan al Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB, Universitatea POLITEHNICA din București.